Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

Helsingborgs Stadsbyggnadsnämnd 25 augusti 2016

Ärende nr 28

Dnr 797/2016

Gällande: Uppåkragatan; Moduler för nyanlända familjer.

 

 

Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

 

 

Ärendet

Ärendet avser fastigheten Järnåldern 1 med adress Uppåkragatan, Helsingborg.

AB Helsingborgshem har till stadsbyggnadsnämnden inkommit med ansökan om bygglov avseende att uppföra ett flerbostadshus, genom att placera moduler i ett plan på fastigheten, samt tillhörande förråd, som sammanbinds med huvudbyggnaden med ett plank, och miljöhus.

Grannar har motsatt sig ansökan på grund av negativ påverkan på stadsbilden, den tillfälliga karaktären och en dålig och dyr lösning på bostadsbehovet.

 

 

Anförande

Tidigare motsvarande ärende anger att behovet av denna typ av bostäder är akut och att det är en begränsad tid för ett akut allmänt intresse.

Vi från Sverigedemokraterna anser dock i detta ärende att de enskilda intressena besitter större dignitet än de allmänna intressena.  Se 2 kap 1 § plan- och bygglagen.

Helsingborg är till ytan 344 kvadratkilometer och staden borde inte ha några större svårigheter att utse en lämplig plats där det inte råder konflikt mellan de olika intressena.

 

 

 

Sverigedemokraternas förslag till beslut.

Vi instämmer inte i förvaltningens bedömning. Vårt förslag till stadsbyggnadsnämnden är att avslå det sökta tidsbegränsade bygglovet på den aktuella fastigheten.

 

Vi yrkar på att nämnden avslår det sökta tidsbegränsade bygglovet.

Om vårt yrkande inte vinner gehör reserverar vi oss mot beslutet.

 

För Sverigedemokraterna i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd

 

Bengt Lindahl

Per Stenberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.