Vårt toppnamn till EU valet Kristina Winberg var på besök | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Vårt toppnamn till EU valet Kristina Winberg var på besök

Under gårdagen så fick vi Helsingborg besök av vårt toppnamn till EU valet Kristina Winberg. Hon var här tillsammans med Partisekreteterare Björn Söder för att prata om det viktiga valet nu på söndag och varför alla borde gå att rösta.

Skälen var många till varför man ska rösta och varför man just ska rösta på Sverigedemokraterna, vi vill motverka den överstatlighet som mer och mer breder ut sig inom EU och där andra ska tala om för Sverige vilken väg vi ska vandra.

Vi vill att svenska arbeten ska gå till svenskar i första hand och inte som nu att arbeten inom t.ex åkeribranschen ska läggas ut på de som kör billigast men oftast olagligt på våra vägar för att EU regler tillåter detta.

Björn Kristina