Våra budgetförslag 2014 till Barn och utbildningsnämnden | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Våra budgetförslag 2014 till Barn och utbildningsnämnden

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

4.att efter nedanstående justeringar godkänna driftbudget med beskrivna mål i styrkorten för Barn- och utbildningsnämnden enligt i ärendet redovisat förslag från treklövern.

4a. att framhålla vikten av att lära sig det svenska språket i första hand.

4b. att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att utreda möjligheterna, i linje med det så kallade Bunkefloprojektet, att samtliga barn i årskurs 1-5 ges gymnastik varje dag som obligatoriskt ämne;

4c. att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden att arbeta för ett utökat föräldraansvar och informera om kostnaderna för vandalism och klotter.

4d. att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden utreda möjligheten om inrättandet av en så kallad jourskola enhet i Helsingborgs kommun.

4e. att uppdra åt Barn- och utbildningsnämnden med att utreda möjligheterna att inrätta en förberedande körkortsutbildning som ett ämne i Helsingborgs gymnasieskolors årskurs 2.

4f. att slopa all modersmålsundervisning i förskolan

4g. att svenska ska vara enda tillåtna samtalsspråk under skoltid förutom i undervisning av främmande språk.

4h. att utreda behovet av kuratorer inom Helsingborgs stads skolområde

4i. att tilldela 30 mkr i resurstilldelning till barn och utbildningsnämnden

4j. att nämnden kan använda 20 mkr av resultatöverföringen även för löpande driftsbudget

1 Kommentar

  1. Bengt Bengtsson 5 juni, 2013 Svara

    Mycket bra.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.