Var står att vi vill kasta ut invandrare ? | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Var står att vi vill kasta ut invandrare ?

Svar till Alexandra Gunnarsson, Ängelholm och rubriken ”Till nästa val -syna partierna” 19/11

Med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i årets val ondgör sig Alexandra Gunnarsson på ett minst sagt subjektivt tolkat sätt. Bl a skriver A.G att alla väljare som röstade på Sverigedemokraterna borde gå in på Sverigedemokraternas hemsida och läsa om vad de vill och vad de står för –gott så. Frågan är bara om Sverigedemokraternas väljare (som Gunnarsson implicit tycks omyndigförklara) eller andra som går in och tittar på hemsidan tolkar det som där står i princip- och handlingsprogram såsom AG gör.

Allt är naturligtvis en subjektiv tolkningsfråga till syvende och sist men var någonstans står det t ex att vi inom SD vill ”kasta ut alla invandrare” ? I såväl princip- som handlingsprogram är vi för frivillig återvandring av flyktingar. Att vi inom SD uppmuntrar till frivillig återvandring borde inte vara speciellt kontroversiellt utan är helt och fullt i samklang med FN och flyktingorganet UNHCRs rekommendationer. Inte heller är det så att SD förespråkar att flyktingar ska utvisas till sitt hemland om krig eller instabila förhållanden föreligger. Vi menar däremot att Sverige tagit sitt fulla humanitära ansvar för de som kommit hit p g a förföljelse då stabila förhållanden i hemlandet föreligger. Att vi då vill förmå människor att frivilligt återvandra tolkas av AG som att vi vill kasta ut alla invandrare får stå för AG. Att det sen är så att vi har många medlemmar och röstande I SD som är invandrare är något undertecknande kan informera AG om, är dessa också ”rasister” kanske ?

AG skriver också att vi ”är ett rent rasistiskt parti som gömmer sig bakom en lite finare yta” och ”som inte tror på människors lika värde, empati eller medmänsklighet”.Var någonstans finner du detta i våra program ? Härvid visar AG:s tolkningar inte enbart på subjektivitet utan även på osaklighet och okunnighet.

Att det inte är någon enkel matematik att lösa brottsligheten är vi från SD väl medvetna om. Gunnarsson skriver härvid också ”att ett hundratal undersökningar” visar att brottsligheten inte skulle bli mindre med längre straff. Detta är ytterligare ett tecken på Gunnarsson okunskap. Seriös kriminologisk forskning visar att brott av allvarligare grad såsom t ex mord helt korrekt inte direkt kan sammankopplas med att hårdare straff renderar i lägre mordfrekvens (förutom den rent preventiva biten). Forskning visar däremot också att hårdare straff i brott med mindre allvarlighetsgrad såsom t ex snatteri, cykelstölder (vilka är brott där en brottslingen ofta s a s gör debut) inneburit mindre brottslighet. Vi menar t ex att ett preventivt arbete i kombination med hårdare markeringar för t ex förstagångsförbrytare skulle bidra till att få ner den sammanlagda brottsligheten.

Dessutom, som Sverigedemokrater anser vi att de är vår skyldighet att se till att äldre har en bra vård, att skolor fungerar, att svenskar såväl som invandrare boende i Sverige har arbete. Att det härvid finns mycket i övrigt att önska är något som åtminstone vi vill sätta ett samband (naturligtvis inte enbart) med en havererad och kostsam invandrings- och flyktingpolitik. Redan 1995 hävdade t ex Ferdinand Banks verksam vi nationalekonomiska institutionen i Uppsala i Finanstidningen (950410) att man lätt kan komma upp i siffror på 100 miljarder i kostnader för den svenska invandrings- och flyktingpolitiken.

Kaarina Andersson -SD
Pontus Bergqvist -SD
Magnus Larheim -SD

Inskickat och publicerat som genmäle i HD (kors i taket!) 061123, något redigerad

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.