Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 3

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Valmanifest för SD-Helsingborg 2018

   

  Klicka på länken för att läsa vårt manifest.

  Valmanifest

   

   

   

   

  Mer info
 • Fina siffror för SD-Helsingborg i Novus undersökningen som Helsingborgs Dagblad publicerade idag.

  Härliga siffror inför valet i Helsingborg 🙂

  Kommunfullmäktige består av 65 ledamöter. Det krävs därför 33 mandat för att få egen majoritet. Så här fördelas mandaten utifrån HD:s opinionsmätning (dagens läge inom parentes):

  Moderaterna: 19 (19).

  Liberalerna: 3 (4).

  Centerpartiet: 3 (2).

  Kristdemokraterna: 2 (2)

  Socialdemokraterna: 17 (19).

  Vänsterpartiet: 5 (3).

  Miljöpartiet: 3 (6).

  Sverigedemokraterna: 13 (10).

  Alliansen (M, L, C, KD): 27 (27).

  Dagens blågröna styre (alliansen plus MP): 30 (33).

  De rödgröna (S, V, MP): 25 (28).

  Fotnot: Vi har använt oss av Valmyndighetens valsimulator för att räkna ut mandaten utifrån den opinionsundersökning som Novus gjort åt HD.

  Mer info
 • Inför ett återvändarcenter i Helsingborg

  Att Helsingborgs kommun har problem kopplat till ett stort utanförskap är ingen hemlighet för någon. Stora kostnader för försörjningsstöd och barn som ser sina föräldrar växa upp utan arbete skapar ofta en ond cirkel vilken leder till att även nästa generation blir försatt i samma utanförskap. Någonting måste göras för att förbättra denna situation.

   

  Återvandring ska inte ses som något främlingsfientligt – tvärt om! En persons bild av vad som är dennes hem tar lång tid att förändra, inte minst om tiden i ens nya land blir svår och är kantrad av ett långt utanförskap. En välfärdsstat fungerar bara då alla som kan bidra också bidrar så mycket de kan. Är du utlandsfödd och inte kommer in i samhället kanske personen ifråga funderar på om Sverige verkligen är landet för honom eller henne.

   

  Genom att i kommunal regi starta ett så kallat återvändarcenter vill vi att staden ska bistå de människor som vill starta upp ett nytt liv i deras respektive hemländer. Det kan handla om personer som idag befinner sig i Sverige illegalt eller personer som på ett eller annat sätt känner att deras tid i Sverige har nått sin vägs ände. På återvändarcentret ska det finnas personal som kan bistå dessa personer med all information som kan tänkas behövas.

   

  Helsingborgs stad bör samtidigt utreda på vilken nivå ett kommunalt återvändarstöd bör ligga på för att öka andelen personer som frivilligt väljer att lämna landet för att återvända hem. En summa kan i Sverige uppfattas som låg, men kan vara desto mer värd i personernas hemländer. Med tanke på att kommunen i detta fall rör sig in i områden som kan anses röra sig utanför det kommunala åtagandet skulle kommunstyrelsen därför kunna tillskriva regeringen om ett statligt stöd för att kunna öka nivån på återvändandet.

   

  För att nå ut till personerna som kan tänkas vilja återvända menar vi att information om återvändarcentret årligen bör skickas ut till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren i deras vuxna liv. Informationen ska finnas tillgänglig på olika språk för att nå ut till så många som möjligt. Information som detta utskick ska tänkas innehålla kan vara adressen till återvändarcentret, summan på återvändarbidraget samt allmän information om hur personalen på återvändarcentret kan bistå.

   

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

   

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten till uppstartandet av ett återvändarcenter inom Helsingborgs stads regi.

   

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda på vilken nivå ett återvändarbidrag bör ligga på för att få så stor effekt som möjligt till en så liten kostnad som möjligt.

   

  – att ge berörd nämnd i uppdrag att årligen skicka ut information om återvändarcentret till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren.

   

  Pontus Andersson (SD)

  Felix Lindau (SD)

   

  Mer info
 • SD-Helsingborg presenterar vad som förmodligen är partiets starkaste lista till kommunfullmäktige i hela Sverige med 72 namn !

  1. Michael Rosenberg 49 Kommunalråd
  2. Eva Zensch 53 Administratör
  3. Alexander Aardgaard 71 Politisk sekreterare
  4. Karin Forsell 70 Bibliotekarie
  5. Pontus Andersson 26 Politisk sekreterare
  6. Ulrika Persson 49 Sjuksköterska
  7. Bengt Lindahl 62  Busschaufför
  8. Victoria Tiblom 48 Kommunikatör
  9. Dick Johansson 76 Konsult
  10. Britt Aardgaard 72 Pensionär
  11. Felix Lindau 25 Väktare
  12. Dag Sundius 61 Chaufför
  13. Olle Nilsson 55 Montör
  14. Lennart Svensson 65 Ingenjör
  15. Per Stenberg 57 Drifttekniker
  16. Martin Zensch 55 Egenföretagare
  17. Hans Quarfood 63 Kock
  18. Petri Kaldjärv 47 Säljare
  19. Ann-Charlotte Eriksson 53 Civilekonom
  20. Magnus Mellgren 50 Projektplanerare
  21. Catarina R Liljestrand 55 Lärare
  22. Mårten Hedlund 40 Snickare
  23. Pia Klesell 58 Servicetekniker
  24. Claes Johnsson 71 Ekonomikonsult
  25. Ingela Gordon 52 Trafiklärare
  26. Flemming Hansen 47 Fastighetsskötare
  27. Bengt Bengtsson 75 Sjökapten
  28. Linda Lindberg 44 Florist
  29. Thommy Friberg 68 F.d Polis
  30. Eivor Söderberg 73 Pensionär
  31. Susanne Nilsson 57 Hemserviceanställd
  32. Nils Klintvik-Olofsson 20 Politisk kommunikatör
  33. Sebastian Nilsson 26 Väktare
  34. Anders Bennsten 51 Bryggmästare
  35. Jens-Erik Högberg 48 Inspektör
  36. Anders Johnsson 60 Försäljningsingenjör
  37. Emil Vasilcin 24 Studerande
  38. Christel Larsson 55 Receptionist
  39. Lars Isaksson 57 Fastighetstekniker
  40. Barner Knudsen 67 Fastighetstekniker
  41. Christina Bly-Andersson 65 Frisör
  42. Björn Gyllix 58 Lärare
  43. Yvonne Friberg 66 Laboratorieassistent
  44. Alexander Johansson 31 Student
  45. Daniel Bergsten 49 Säljare
  46. Birger Jönsson 79 Reparatör
  47. Börje Wigström 76 Pensionär
  48. Carina Persson 47 Lokalvårdare
  49. Christer Nilsson 67 Pensionär
  50. Christian Johansen 75 Pensionär
  51. Cornelia Scott 30 Flygvärdinna
  52. Gunnel Fredriksson 67 Pensionär
  53. Jan Fredriksson 66 Pensionär
  54. Maj-Lis Bengtsson 73 Undersköterska
  55. Mattias Arlefalk 34 Säljare
  56. Staffan Quist 59 Studerande
  57. Thomas Olsson 68 Pensionär
  58. Liz Edman 64 Pensionär
  59. Gunvor Enström 78 Pensionär
  60. Yrsa Bernecker 69 Frisör
  61. Sven-Erik Larheim 84 Pensionär
  62. Bo Söderström 72 Personlig assistent
  63. Maria Lundborg 53 Flygvärdinna
  64. Dick Johansson 59 Yrkeschaufför
  65. Monica Cronbring 71 Pensionär
  66. Hans Inge Fernebring 75 Värmetekniker
  67. Håkan Hallberg 68 Pensionär
  68. Viveca Hassani-Baluchi 62 Servicehandläggare
  69. Kenny Pettersson 67 Pensionär
  70. Ann-Christine Nilsson 70 Redovisningsekonom
  71. Susan Andersson 68 Mäklare
  72. Gilberth Storm 66 Säljare
  Mer info
 • SD-Helsingborg har valt sitt huvudlag till nästa mandatperiod.

  Efter ett extra insatt gruppmöte med de första 20 namnen på den listan som vi går till på val med och som valdes på vårt årsmöte den 20 januari 2018 så valdes följande lag till mandatperioden 2018-2022 efter ett provval. Övriga platser till nämnder, bolagsstyrelser m,m kommer att väljas efter valet.

   

  Gruppledare och kommunalråd
  Michael Rosenberg

  Vice gruppledare
  Pontus Andersson

  Politisk sekreterare
  Pontus Andersson

  Ledamöter till kommunstyrelsen
  Michael Rosenberg
  Pontus Andersson
  Eva Zensch
  Alexander Aardgaard

  Mer info
 • SD-Helsingborgs årsmöte 2018

  I lördags så höll SD-Helsingborg årsmöte och valde styrelse samt valde sina kandidater till kommunfullmäktige för valet 2018. Samtliga från föregående års styrelse omvaldes till den nya styrelsen och till listan för kommunfullmäktige så hade hela 94 kandidater inkommit vilket kan jämföras med 38 kandidater inför valet 2014 vilket var väldigt glädjande. Helsingborg har efter Stockholm flest kandidater till kommunfullmäktige inom hela SD-Sverige.

  Ovan är den omvalda styrelsen som består av följande

  Ordförande

  Alexander Aardgaard

  Vice ordförande

  Eva Zensch

  2:e Vice ordförande

  Michael Rosenberg

  Ledamöter

  Pontus Andersson

  Dick Johansson

  Suppleanter

  Ulrika Persson

  Victoria Tibom

   

  Eftersom det numera bara finns en enda valkrets i Helsingborg så kunde valberedningen bara föreslå 73 namn som sedan valdes in men listan fick sedan justeras något då några kandidater hade fått ändrade förutsättningar sedan valberedningens möte samt det faktum att valsedlarna för årets val kommer att ha en ändrad logga vilket bara tillåter max 72 namn.

  De invalda är enligt den här länken. Valsedel 2018

   

   

  Mer info
 • Replik till insändaren ”Pinsamt att just SD pekar ut invandrare för brottslighet” av Jan Björklund och Mats Fuchs, båda (S). HD Min mening 2/11.

  Nej, SD försöker på intet sätt ”tillskriva invandrarna och invandringen som problemet” när det gäller det eskalerande grova våldet, varken i samhället i stort eller i Helsingborg. Påståendet, att SD skyller allt på invandring − nu senast framfört av de S-märkta Helsingborgspolitikerna Jan Björklund och Mats Fuchs − blir dock inte mer sant bara för att det upprepas som ett mantra. Däremot ser vi verkligheten som den är: när Sverige öppnade sina dörrar på vid gavel för massinvandring och 163 000 flyktingar/asylsökande varnade vi för de konsekvenser som övriga partier först blåögt förnekade, men som nu är tydliga för alla och envar. Det råder kris i hela samhället − skola, vård, omsorg, bostadspolitik − och att inte se sambandet, eller till och med förneka det, mellan flyktingströmmen och dagens situation är patetiskt. Sverige får nu betala för en gränslös naivitet och ett totalt förnekande av verkligheten som Björklund och Fuchs är goda exempel på. Vi i SD påstår inte, och har heller aldrig påstått, att det är uteslutande invandrare som begår grova brott, men att personer med invandrarbakgrund är klart överrepresenterade i brottsstatistiken har mer än 40 års forskning kunnat belägga. Detta enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, från 2005. Och frågan är hur man med hedern och trovärdigheten i behåll kan bestrida detta Sedan dess har invandringen antagit helt andra proportioner, men krav på en ny rapport har hårdnackat tillbakavisats av Björklunds och Fuchs partibroder, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, som fram till juli i år också innehade migrationsministertaburetten. Varför denna ovillighet till ny statistik, som ju faktiskt skulle kunna visa på en helsvensk överrepresentation, kan man bara spekulera i.

  Björklund och Fuchs anser det vara ”pinsamt om än föga förvånande” att SD, enligt deras uppfattning, ser invandrare som ”problemet”. Men det som verkligen är pinsamt − och ingalunda förvånande − är hur dessa herrar högt och brett ordar om vilka åtgärder ministären Löfven har vidtagit för att komma åt den ökande brottsligheten. Bland annat har regeringen gjort en satsning på polisen som inte har skådats på hela 2000-talet. Ja, ett grepp som lyckligtvis saknar motstycke är väl rikspolischefens utdelande av armband för att komma till rätta med de sexuella ofredandena. Men hur kan man tala om en satsning på polisen när exempelvis anmälningar av grova sexualbrott som våldtäkt lämnas därhän eftersom polisen inte har resurser? Och ser vi till Helsingborg märks inte mycket av denna satsning. Så sent som den 31 oktober sköts en 20-åring till döds i Bårslöv, bara ett av många brott med dödlig utgång i staden. Och enligt en i juni år publicerad rapport från Rikspolisstyrelsen hotas Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder att på sikt tas över av kriminella gäng. Frågan är om fler fritidsgårdar kan lösa problemen i Helsingborg − något som Björklund och Fuchs dock tycks tro.

  Michael Rosenberg (SD)

  Komunalråd

   

  Mer info
 • Nu är personrösterna räknade i kyrkovalet för kyrkofullmäktige i Helsingborg.

  Sverigedemokraternas gruppledare i kyrkofullmäktige Karin Forsell fick flest personröster av alla kandidater i Kyrkovalet.

  Karin Forsell som också är ledamot i både stiftsfullmäktige och i kyrkomötet säger ” jag är både glad och tacksam över det stora stödet som både partiet och jag har fått i kykovalet, det är hedrande”

  Karin Forsell fick hela 172 personröster, ett klart övertag mot tvåan socialdemokraternas Aina Modig Lindell som fick 141 personröster och treans Samuel Lilja från Borgerligt Alternativ som fick 88 personröster.

  Tack alla ni som röstade på Karin Forsell och Sverigedemokraterna.

   

  Mer info
 • Genmäle till Jan Björklund och Mats Fuchs

  I en debattartikel i HD föreslår de båda S-märkta politikerna Jan Björklund och Mats Fuchs tydligen på fullt allvar några åtgärder som de menar ska stoppa det allt mer eskalerande bruket av kraftigt våld i Helsingborg. Här, liksom på de flesta andra platser i Sverige, löser de inblandade numera sina konflikter, som inte sällan är bagatellartade, med knivar och skjutvapen.

  Ingredienser i Björklunds och Fuchs recept på en tryggare miljö för helsingborgarna är bland annat att det ska skapas ”mötesplatser” som exempelvis ”bibliotek, fritidsgårdar och utemiljöer” där människor kan mötas och ”umgås över generationsgränserna”. Man kan ju undra i vilken bubbla dessa två herrar lever. Från flera håll kommer till exempel nu larmrapporter om en radikalt försämrad miljö på biblioteken, där stökiga individer inte drar sig för att hota personal eller andra besökare Artikelförfattarna förklarar också det ökande våldet med de förhållanden som socioekonomiskt svaga förhållanden grupper lever under. Som om detta vore en naturlag! Men det är signifikativt för vänstern att frånta individen det egna ansvaret och i stället servera allt på en silverbricka.

  Fler fritidsgårdar löser inga problem; stök, hot, skadegörelse har rapporterats från flera svenska orter. Genom en ansvarslös − och inte minst kravlös − invandringspolitik i kombination med ett omyndigförklarande av den enskilde individen, har de två senaste regeringarna försatt landet i en situation som det kräver krafttag för att reda upp.

  Att individen har ett eget ansvar anser vi Sverigedemokrater vara en självklarhet − allt annat är respektlöst och kontraproduktivt. Dessutom vill vi se fler kommunala ordningsvakter och att utbildning i värderingar blir obligatoriska för unga pojkar som visar minsta tendens till stök- och våldsbenägenhet.  Och det är åtgärder som ska sättas in omedelbart. Det är lättare att släcka små lågor än att vänta på fullt utvecklad brand.

   

  Michael Rosenberg (SD)

  Kommunalråd i Helsingborg

   

  Mer info
 • Stora framgångar för Sverigedemokraterna i Kyrkovalet, lokalt så ökade antalet röster med 100% i Helsingborg

  Bilden ovan visar våra kandidater till Kyrkofullmäktige

  Kyrkovalet igår gick väldigt bra för Sverigedemokraterna.Vi ökade på alla nivåer i kyrkovalet.

  I kyrkans högsta nivå som heter Kyrkomötet så ökade vi från 5,97% till 9,22% vilket gav en ökning från 15 mandat till 23 mandat

  Till Stiftsfullmäktige som är nivån under ökade vi från 10,65% till 14,70% vilket gav en ökning med mandaten från 7 mandat till 10 mandat.

  Lokalt heter det Kyrkofullmäktige och här var ökningen som  kraftigast med dubbelt så många som gick och röstade på oss som i förra valet vilket gav en ökning från 13,61% till hela 20,23% och en mandatökning från 5 mandat till 7 mandat.

   

  Tack alla Helsingborgare som röstade på oss

   

  Mer info