Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 3

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Information från SD Helsingborg

  De senaste dagarna har flera sympatisörer och medlemmar, oberoende av varandra, kontaktat oss om en person som ringer upp dem och påstår sig vara från SD.

  Alla som är medlemmar i Sverigedemokraterna får SD-kuriren om de så önskar och vi har inga, vare sig på lokal nivå eller på riksnivå, som säljer tidningar eller prenumerationer via telefon.

  Att någon missbrukar vårt varumärke för sina egna syften är minst sagt förkastligt och de borde sluta med detta omgående!

   

  / Styrelsen, SD Helsingborg

  Mer info
 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 10 februari 2019

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

  Mer info
 • SD är valets stora vinnare i Helsingborg

  Tack alla ni Helsingborgare som röstade på oss.

  Vi ökade till hela 20,2 procent och går från 10 mandat till 13 mandat i kommunfullmäktige.

  Preliminär mandatfördelning – kommun Helsingborg

  Förk. Parti Antal
  2018
  Antal
  +/-
  Antal
  2014
  M Moderaterna 18 -1 19
  C Centerpartiet 3 +1 2
  L Liberalerna (tidigare Folkpartiet) 3 -1 4
  KD Kristdemokraterna 3 +1 2
  S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 19 19
  V Vänsterpartiet 3 3
  MP Miljöpartiet de gröna 3 -3 6
  SD Sverigedemokraterna 13 +3 10
  FI Feministiskt initiativ
  Totalt 65 65
  Mer info
 • Valmanifest för SD-Helsingborg 2018

   

  Klicka på länken för att läsa vårt manifest.

  Valmanifest

   

   

   

   

  Mer info
 • Valmanifest för SD-Helsingborg 2018

   

  Klicka på länken för att läsa vårt manifest.

  Valmanifest

   

   

   

   

  Mer info
 • Fina siffror för SD-Helsingborg i Novus undersökningen som Helsingborgs Dagblad publicerade idag.

  Härliga siffror inför valet i Helsingborg 🙂

  Kommunfullmäktige består av 65 ledamöter. Det krävs därför 33 mandat för att få egen majoritet. Så här fördelas mandaten utifrån HD:s opinionsmätning (dagens läge inom parentes):

  Moderaterna: 19 (19).

  Liberalerna: 3 (4).

  Centerpartiet: 3 (2).

  Kristdemokraterna: 2 (2)

  Socialdemokraterna: 17 (19).

  Vänsterpartiet: 5 (3).

  Miljöpartiet: 3 (6).

  Sverigedemokraterna: 13 (10).

  Alliansen (M, L, C, KD): 27 (27).

  Dagens blågröna styre (alliansen plus MP): 30 (33).

  De rödgröna (S, V, MP): 25 (28).

  Fotnot: Vi har använt oss av Valmyndighetens valsimulator för att räkna ut mandaten utifrån den opinionsundersökning som Novus gjort åt HD.

  Mer info
 • Inför ett återvändarcenter i Helsingborg

  Att Helsingborgs kommun har problem kopplat till ett stort utanförskap är ingen hemlighet för någon. Stora kostnader för försörjningsstöd och barn som ser sina föräldrar växa upp utan arbete skapar ofta en ond cirkel vilken leder till att även nästa generation blir försatt i samma utanförskap. Någonting måste göras för att förbättra denna situation.

   

  Återvandring ska inte ses som något främlingsfientligt – tvärt om! En persons bild av vad som är dennes hem tar lång tid att förändra, inte minst om tiden i ens nya land blir svår och är kantrad av ett långt utanförskap. En välfärdsstat fungerar bara då alla som kan bidra också bidrar så mycket de kan. Är du utlandsfödd och inte kommer in i samhället kanske personen ifråga funderar på om Sverige verkligen är landet för honom eller henne.

   

  Genom att i kommunal regi starta ett så kallat återvändarcenter vill vi att staden ska bistå de människor som vill starta upp ett nytt liv i deras respektive hemländer. Det kan handla om personer som idag befinner sig i Sverige illegalt eller personer som på ett eller annat sätt känner att deras tid i Sverige har nått sin vägs ände. På återvändarcentret ska det finnas personal som kan bistå dessa personer med all information som kan tänkas behövas.

   

  Helsingborgs stad bör samtidigt utreda på vilken nivå ett kommunalt återvändarstöd bör ligga på för att öka andelen personer som frivilligt väljer att lämna landet för att återvända hem. En summa kan i Sverige uppfattas som låg, men kan vara desto mer värd i personernas hemländer. Med tanke på att kommunen i detta fall rör sig in i områden som kan anses röra sig utanför det kommunala åtagandet skulle kommunstyrelsen därför kunna tillskriva regeringen om ett statligt stöd för att kunna öka nivån på återvändandet.

   

  För att nå ut till personerna som kan tänkas vilja återvända menar vi att information om återvändarcentret årligen bör skickas ut till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren i deras vuxna liv. Informationen ska finnas tillgänglig på olika språk för att nå ut till så många som möjligt. Information som detta utskick ska tänkas innehålla kan vara adressen till återvändarcentret, summan på återvändarbidraget samt allmän information om hur personalen på återvändarcentret kan bistå.

   

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

   

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten till uppstartandet av ett återvändarcenter inom Helsingborgs stads regi.

   

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda på vilken nivå ett återvändarbidrag bör ligga på för att få så stor effekt som möjligt till en så liten kostnad som möjligt.

   

  – att ge berörd nämnd i uppdrag att årligen skicka ut information om återvändarcentret till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren.

   

  Pontus Andersson (SD)

  Felix Lindau (SD)

   

  Mer info