Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 18

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • I Helsingborg finns idag

  I Helsingborg finns idag ca 1000 personer varav 750 vuxna som står inskrivna för introduktion inom det kommunala flyktingmottagandet. En person som står i kön kan så fort han hittar en lägenhet hämta hit sin familj så antalet kan öka drastiskt.

  Ebo-lagstiftningen innebär att där man vistats/bott under asyltiden, avgör vilken kommun som ska vara mottagarekommun. Helsingborgs stad har ett avtal om att ta emot ett antal ospecificerat antal som vistats i staden som asylsökande. När individen således har fått uppehållstillstånd har det skrivits en remiss till Kärnfastigheter där gruppen har en oproportionerligt stor andel av dom som söker av det bostadsociala programmet.

  Kärnfastigheter har tilldelat flyktingmottagningen ca 70 lägenheter men det är lång ifrån tillräckligt. Med anledning av detta tvingades flyktingmottagningen stoppa remissskrivningen överhuvudtaget under september månad. Bostadsfrågan har också kommit att bli huvudfråga i introduktionen trots att det skulle vara en förutsättning för introduktion.

  Utöver detta finns ca 300 asylsökande personer i Helsingborg. Statistiken säger att ca 13-33 procent blir godkända på svenska för invandrare men där finns människor som har gått kvar mellan 6-12 år. Ca 65 procent är inte självförsörjande efter dom två åren på introduktionen utan hamnar i det kommunala sociala fösörjningstödet. För Helsingborgs del kommer det märkas mer i början på nästa år då dom som kom på den tillfälliga flyktingamnestin för två år sedan börjar slussas ut. Man säger att vi skuldbelägger invandrarna med fakta som ovan, det gör vi inte men vi SKULDBELÄGGER VÅR RIKSDAG FÖR DERAS INHUMANA POLITIK.

  Vid tangenterna
  Micke Rosenberg

  Mer info