Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 15

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Jimmie Åkesson kommer till Helsingborg

  j

   

   

   

  Vi önskar Jimmie Åkesson välkommen till Helsingborg
  STORTORGET DEN 5/8, Klockan 12:00-13:00

  Vi kommer givetvis vara på plats och hålla ett torgmöte mellan klockan 11:00-14:00. Du är hjärtligt välkommen att hjälpa till vid vårt bord, lyssna på vår partiledare och ge ditt stöd.

  Helsingborgsföreningens Ordförande
  Alexander Aardgaard

  Mer info
 • Genmäle till Bror Collin i min mening, Helsingborgs Dagblad den 20 juli 2014

   

  Jag tyckte det var ganska intressant att Bror Collin som är medlem i SPI,
  undrade om vi verkligen behöver 65 ledamöter i Helsingborgs kommunfullmäktige.

  Den frågan har både jag och mina partikamrater i Sverigedemokraterna reagerat på och har under hela mandatperioden velat sänkta det antalet ledamöter till 61, då kommunallagen inte tillåter ett lägre antal.
  Vi har även velat ta bort de fasta arvodena som politiker får, även när de inte kommer. Detta har de andra partierna i kommunfullmäktige inte velat och de har därför stoppat våra förslag.

  De tycker tydligen att man ska få en ersättning även när man inte kommer till ”jobb”. Detta tycker inte Sverigedemokraterna är rimligt, vi tycker det är så illa så att det är faktiskt är en fråga vi går till val på i Helsingborg att politiker inte ska få betalt för något de inte har gjort.

  Kanske SPI också kan lova samma sak?

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd (SD)

   

  Mer info
 • Motion om ickereligiös mat inom Helsingborgs stad

  Sverigedemokraterna i Helsingborg ser bekymmersamt på det kött som idag serveras inom stadens olika verksamheter. Detta gäller råvaror som anpassats efter religiösa inriktningar och som serveras inom stadens olika verksamheter. Idag har vi halalslaktad kött, vilket strider eller harmonierar illa med djurskyddslagens paragrafer 13§, 14§ och 15§. Just paragraf 13§, som utgör skydd om onödigt lidande för djur, anser vi inte att man efterlever med nuvarande system.

  Sverigedemokraternas ståndpunkt i dessa delar är idag väl kända och vi anmärker särskilt mot import av religiöst slaktkött, där vi inte på ett tillfredställande vis kan säkerställa att 24§, om offentlig kontroll efterlevs (lag 2012:526). Här kan nämnas att kyckling från till exempel Danmark näbbtrimmas och där praktiseras också en lagstiftning som tillåter betydligt fler kycklingar per kvadratmeter än vad svensk lagstiftning tillåter. EU-domar har klargjort möjligheten för upphandlande myndigheter att ställa krav på ”tillverkningsprocessen” av en vara. Det ger därmed frihet för en kommun att ställa högre krav på maten till skolbespisningen än vad vi gör idag. Helsingborgs stad behöver göra som Sigtuna och avslå försök från grossister att överklaga upphandlingar där en ambitiös hänsyn gentemot djurskydd används som grund för överklagandet.

   
  Det finns även stora sociala aspekter att ta hänsyn till gällande medborgarnas rätt till valmöjligheter. Idag tvingas skolelever att välja mellan inget kött eller religiöst/rituellt slaktad kött. Skolan skall enligt lag vara icke konfessionell och detta måste rimligtvis tolkas som att man skall servera traditionell ickereligiös mat. Ska vi i framtiden ta hänsyn till alla religiösa inriktningar då det gäller matutbudet i kommunen riskerar vi att gå en kaotisk och mycket kostsam gastronomisk framtid till mötes. Vi ser omöjligheten i detta och anser att de som ämnar utöva en religion får göra detta utan hinder från samhället och utan att hindra samhället. Dock skall de som inte utövar religion slippa inskränkning av sina rättigheter. Sverigedemokraterna anser inte att så sker då man serverar halalslaktad mat som enda kötträtt.

   
  Vi anser att matproduktionen och upphandlingar gällande råvaror skall sekulariseras och vara religionsneutral. Religion är ett frivilligt val för många, men skall inte vara påtvingat. Vi ser också många fördelar med att aktivt välja icke religiös slakt då det gynnar vår landsbygd med närproducerat kött samt även aktivt stödjer arbetsmarknaden, vilket dessutom bidrar till ett ökat skatteunderlag. Det svenska samhället har sedan många decennier frångått de religiösa oken som samhället präglats av innan upplysningstiden.

   

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  att: ge upphandlingsenheten i uppdrag att verka för att vid upphandlingar inom Helsingborgs stads verksamheter gällande råvaror, skall dessa vara sekulariserade och religionsneutrala, inga inköp av religiöst betingat kött inom Helsingborgs stads verksamheter

  att: ge upphandlingsenheten i uppdrag att undersöka möjligheterna för hur Helsingborgs stad kan ändra alternativt sluta nya avtal som ställer högre krav på etisk djurhållning och avtal som gynnar närproducerade köttråvaror

  att: ge upphandlingsenheten i uppdrag att verka för att vid upphandlingar inom Helsingborgs stads verksamheter gällande råvaror, skall alla råvaror som inköps till stadens verksamheter
  ha framtagits enligt svensk djurskyddslag.

   
  För Sverigedemokraterna
  Michael Rosenberg (SD)

  __________________________________

   

  Mer info
 • Gällande avtal med s.k ”ensamkommande flyktingbarn” i Helsingborg

  Överklagande av beslut att teckna avtal angående. s.k ”ensamkommande flyktingbarn” i Socialnämnden ärende 8 den 26 juni 2014 med migrationsverket Dnr146/2010

   

  Jag anser att teckna avtal gällande s.k ”ensamkommande barn” med migrationsverket, är av principiell beskaffenhet och skall således fattas av kommunfullmäktige och inte av socialnämnden.
  Härmed överklagas således beslutet taget i socialnämnden i Helsingborgs stad 2014-06-26,
  Dnr 146/2010 och jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt prövar huruvida Socialnämnden har överskridit sina befogenheter i detta fall.

   

  __________________________
  Michael Rosenberg Gruppledare (SD)

  Mer info
 • Dags för en ansvarsfull invandringspolitik ! Inskickat till Helsingborgs Dagblad

  En av välfärdsstatens tydligaste paradoxer är för allt fler människor den allt mer havererade invandringspolitiken. När välfärdsstatens förespråkare, samtidigt som de begär en fullt finansierad välfärd, kräver att Sverige ska agera hela världens socialbyrå inser nog de flesta att det är något som inte står rätt till. Faktum är att välfärdsstaten, kombinerat med en i princip fri invandring, är en omöjlig kombination.
  Alliansens uppgörelse med de allt som oftast verklighetsfrånvända Miljöpartiet visar hur desperata svenska politiker är för att upprätthålla den gloria de anser Sverige ska ha i tal om invandringsmottagande. Inget land i EU, sett till folkmängd, tar emot en lika stor andel invandrare som Sverige. Igår, idag och imorgon ser vi resultaten av denna ansvarslösa politik.
  1990 hade Sverige tre utanförskapsområden, i en mätning från 2014 är de 186 till antalet, 15 % av Sveriges befolkning är utrikes födda – de uppbär samtidigt 60 % av landets försörjningsstöd, 2013 beviljade Sverige 116 500 uppehållstillstånd och 64 % av Svenskarna anser att media inte berättar sanningen för oss om samhällsproblem förknippade till invandringspolitiken. Det är dags att vi först och främst tar itu med de problemen som uppstått på grund av denna politik och inte fortsätter försätta människor i ett ännu större utanförskap än de redan är i.
  För om vi på allvar menar att vi vill hjälpa så många människor som möjligt är dagens politik en helt fel väg att gå. Mottagande av så kallade ensamkommande flyktingbarn har blivit en enorm industri där riskkapitalister kan tjäna enorma summor på våra skattepengar, om vänsterpartierna pratar om att förbjuda vinster i välfärden, varför inte börja här? Ett ensamkommande barn kostar skattebetalarna som minst 1900 kr per natt(!) vilket innebär hela 1 387 000 kr för de två år de kan få stöd av oss skattebetalare. I Sigtuna rapporterades att vi fått betala hela 16 000 kr per barn och dygn – summan kan alltså variera – men 1900 kr natten är grundstödet.
  Frågan är: Är detta rätt sätt att hjälpa människor? Läkare utan gränser meddelar att de med 500 kr kan ge mässlingvaccin till 263 barn, det innebär att dessa 1900 kr som vi betalar per dag är samma summa vi hade kunnat betala för att vaccinera 999 barn i tredje världen. Om vi verkligen menar allvar med att hjälpa människor är alternativet med att hjälpa människor på plats rätt väg att gå, det är billigare samtidigt som vi kan hjälpa betydligt fler människor än den rikaste procent som lyckas ta sig till Sverige.
  Det må låta som en klyscha, men jag är stolt att tillhöra det parti som prioriterar riktig flyktinghjälp, som satsar 1 miljard extra nästa år på flyktinghjälp i närområdet istället för i Sverige. Jag är stolt över att tillhöra ett parti som inte bryr sig om glorian ovanför huvudet som visar hur duktigt landet är på invandringsmottagande – för med alla korten på bordet torde de flesta inse att dagens politik är ett dyrt, onödigt och omänskligt sätt att hjälpa flyktingar på.

  Pontus Andersson (SD)
  Kandidat till fullmäktige

  Mer info
 • En av många som hör av sig till oss.

  Hej sd!

  Varje gång jag håller med er i tidningen blir jag raderat. Senast idag på hd.se kommentera jag ert ställningstagande ang religiös mat, och skrev: religiös mat innebär väl att religiöst slaktad mat serveras till icke religiösa/ eller de med annan tro, vilket är märkligt i en religionsfri skola. ( borttaget) blir trött på häxjakten och skrämselpropagandan i dettas åkallade demokratiska land.

  Jag är kvinna och utbildad, och många av mina hjärtefrågor berör djuren. Kan ju inte ge mitt stöd via median för insändare och kommentarer sållas alltid bort, trots att de är sakliga och vältaliga. Får inte vara medlem hos er för då blir jag uppsagd för att jag inte delar ” demokratiska värderingar.” – vad nu det innebär. Tack för att ni kämpar, trots att stödet står i de tysta: skrämda och tystas ner.

  Tack för att ni tar striden och talar för oss som inte kan eller vågar.

  Med vänlig hälsning, ida

  Mer info
 • Om budgeten i Helsingborgs kommunfullmäktige den 17/18 juni 2014

  Följande är saxat från Helsingborgs Dagblad som har skrivit om årets budget i dagarna två. Artiklarna hittas på följande länkar i sin helhet

  http://hd.se/helsingborg/2014/06/17/budget-infor-valet/

  http://hd.se/helsingborg/2014/06/18/fler-budgetbeslut/

  Omkring sex miljarder ska fördelas inför nästa år – här är de viktigaste besluten från årets budgetfullmäktige.

  Vårdnadsbidraget – en klassiker

  Vårdnadsbidraget ger småbarnsföräldrar möjlighet att få ut 3 000 kronor i månaden under max två år om de inte använder förskola. De borgerliga införde bidraget 2009 och sedan dess har de rödgröna i varje budget kämpat för att få bort det. Kvinnofälla – det är ett argument.
  Även i år slogs de rödgröna för att avskaffa det och använda de fyra miljoner som bidraget kostar till annat.
  Men som vanligt fick treklövern stöd av SD. Vårdnadsbidraget lever tills vidare kvar. SD ville dessutom höja beloppet till det dubbla. Men där fick de inget stöd, inte ens av Kristdemokraterna trots att det är en av deras hjärtefrågor.

  Äldreomsorgen nära få mer pengar

  Vård- och omsorgsnämndens budget är totalt 1,5 miljarder kronor.
  Den borgerliga treklövern ville ge nämnden 15 miljoner kronor extra nästa år.
  Socialdemokraterna, Vänstern och Sverigedemokraterna la på fem miljoner till.
  Miljöpartiet hade avgörandet i sin hand.

  Men valde att avstå från att rösta.
  Därmed vann treklövern med 30-29.
  – Vi har lagt vår egen budget, sa Annika Román (M).

   

  Het debatt om icke-religiös mat

  Det ska serveras icke-religiös mat till de äldre inom hemvården och på vårdboendena.
  Detta krav från Sverigedemokraterna, som de för övrigt har även inom skolans värd, väckte en lång och het debatt.

  – Vad sjutton är icke-religiös mat? undrade Annika Román (MP).
  – Buddhister som är vegetarianer – ska de inte få vara vegetarianer längre? Vi har för sjutton religionsfrihet! dundrade hon sen.
  Annika Román, Richard Lundberg (M) och Maria Ward (S) var några av dem som vände sig mot SD:s uttryck och åsikt. Att det var diskriminerande, rasistiskt eller underblåste rädslor och fördomar.

  När Michael Rosenberg, kommunalråd för SD, gick upp i talarstolen talade han om svensk djurskyddslagstiftning.
  – Vi bara följer den lagen. Det vill ni inte fatta. Kommunen ska inte köpa mat som är slaktad olagligt. Halalslakt och kocherslakt innebär att man utan bedövning skär upp halsen på djuren och tappar dem sakta på blod, sa han.

  Och fick mothugg.
  – Det finns inte på kartan att vi skulle bryta kraven för svensk djurhållning, sa Richard Lundberg och talade om skrämselpropaganda från SD:s sida.
  Tonka Frodlund (S) påpekade att djuren, enligt lagen, ska bedövas om de ska slaktas på detta sätt.

  – Det är inte tillåtet enligt Koranen, replikerade Michael Rosenberg.
  Tonka Frodlund sa då att hennes muslimska vänner visst godtog det.

  Alla övriga partier röstade ner SD:s förslag.

  Unga kan få sommarjobbsgaranti

  Alla ungdomar som vill ha sommarjobb ska få det.
  Det föreslog Miljöpartiet.
  Och fick gehör.
  Tillsammans med Socialdemokraterna, Vänstern och Sverigedemokraterna drev de igenom att en strategi ska tas fram nästa år.

   

  Inget avtal om flyktingar

  I dag har Helsingborg inget avtal med Migrationsverket om att ta emot vuxna flyktingar.
  Det ska staden ha, anser de rödgröna partierna och folkpartisten Kenneth Backström. Och har gjort i flera år.
  Men än en gång sa den borgerliga treklövern nej till detta, som vanligt med stöd från Sverigedemokraterna.

   

  Nej till folkomröstning om Ångfärjan – igen

  Låt helsingborgarna får folkomrösta om Ångfärjetomtens framtid.
  Det kravet fördes än en gång fram av Miljöpartiet, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.
  Och åter sa en stor majoritet nej – den borgerliga treklövern och Socialdemokraterna.

  – Vi är som de tre musketörerna – vi kämpar vidare, sa Bengt Lindahl (SD) i fullmäktigedebatten.

  Stadsbiblioteket ska bli modernare

  Stadsbibliotekets framtid hamnade i fokus under budgetdebatten.
  Vänsterpartiet vill ta reda på vad det kostar att bygga ett nytt stadsbibliotek på Ångfärjetomten. Miljöpartiet och Sverigedemokraterna hakade på. Men den borgerliga treklövern och Socialdemokraterna, som vill ha kongressanläggning där, vann omröstningen med klara 50-15.
  Även SD vill ha ett nytt stadsbibliotek och vill utreda vad det skulle kostar och var det kan ligga.
  Kulturnämnden får nu i uppdrag att se över inte bara Stadsbiblioteket utan även göra en plan för alla stadens bibliotek.

  Får alla tak över huvudet?

  Tak över huvudet för alla hemlösa som vill och behöver det är en fråga som engagerar partierna, inte minst för att Hemlösas hus stänger i höst.
  Miljöpartiet ville sätta av sju miljoner för arbetet med de hemlösa och har också tidigare krävt akutplatser. Även Vänsterpartiet är inne på den linjen, medan Sverigedemokraterna föreslog en allmän satsning på de hemlösa.
  Men det blir inga extra pengar beslutade fullmäktige på onsdagseftermiddagen.
  MP fick öppet stöd från Sverigedemokraterna, men det räckte inte.

  Fler funktionshindrade ska anställas

  Kommunen ska anställa fler personer med funktionsnedsättningar.
  Det beslutet drev en samlad opposition igenom och körde därmed över den styrande borgerliga treklövern.
  Förslaget kom från Miljöpartiet. MP vill stärka stödet till kommunens förvaltning och att ett program ska tas fram för hur staden ska nå målet att anställa fler.
  MP, S, V och SD såg till att få igenom sin vilja och vann omröstningen med 34-30 mot de borgerliga.

  Helsingborg blir ingen fristad nu heller

  Helsingborg ska ansluta sig till det internationella Icorn och bli en fristad för förföljda författare.
  Det kravet fördes nu för tredje gången fram i fullmäktige.
  Bakom förslaget stod som vanligt de tre rödgröna partierna, Kristdemokraterna och två av fem folkpartister, Kenneth Backström och Carina Sällberg.
  Och även denna gång förlorade de omröstningen med 34-31.
  Men först efter en stundtals hätsk debatt.
  I Sverige är 14 kommuner och regioner fristäder i dag. Ett åtagande som innebär att man låter en förföljd skribent få bo och verka på orten i ett par år.

  – Sverige är klart överrepresenterat i Icorn. Det är en extrem politik, sa Michael Rosenberg (SD).
  Han anklagade förespråkarna för att ”skita i ” lagarna och sätta sig över Migrationsöverdomstolen.
  – Det är viktigt att ha en rättsprövning och följa den. Är kommunalråd eller kulturarbetare kompetenta att bestämma vilka som ska komma hit? Det är väldigt rättsosäkert. Och detta är inte en kommunal uppgift. Det är direkt olagligt och vi kommer att överklaga beslutet om det blir ja, sa Michael Rosenberg.

  Moderaterna och tre folkpartister sa också nej.
  Annika Román (MP) och andra talade däremot om vikten av att visa sitt stöd för följda skribenter.
  – Det vi ser som en rättighet är inte det för alla. Många av dessa konstnärer dedicerar sina liv åt det fria ordet. Kom igen! Ändra er! uppmanade hon.
  Men fick inte gehör från M och drygt halva FP.

   

  Mer info
 • Budgetanförande dag 2 den 18 juni-2014

  Anförande om Socialdemokraternas budget för Vård och omsorg 2015

  Det borde inte vara en överraskning för någon i den här församlingen, att vi i det blågula laget låter andra hålla på med er blockpolitik i absurdum. Vi håller oss utanför era höger eller vänster skalor då vi ser vilken skada det orsakar vårt fosterland. Vi ser på sakinnehållet i varje enskild fråga, vad vii det blågula tror är det bästa för staden och då väljer vi att stödja det förslaget.
  Ingen i den här församlingen borde heller missat att vi i vår fördelningspolitik i det blågula laget står närma Socialdemokraterna i det här området. I årets budget så ser vi att vi har samsyn i deras frågor inom vård och omsorgsnämnden och att de lägger samma belopp på resurstilldelningen som vi, nämligen 20 miljoner kr vilket är 5 miljoner kr mer i detta viktiga område än vad 3 klövern gör.

  Vi yrkar därför på bifall till socialdemokraternas förslag till budget gällande vård och omsorg.

   

  Anförande om vårt förslag gällande dubbelt vårdnadsbidrag
  Lars Thunberg, kristdemokraterna pratar sig värma om vårdnadsbidraget idag.
  Nu har ni chansen att fördubbla vårdnadsbidraget och ni väljer att avstå. Detta är mycket märkligt, vad ska ni nu säga till era väljare som ni nu faktiskt sviker?
  Vi kan ju i alla fall säga till våra väljare att vi försökte men blev stoppade av krisdemokraterna, förlåt kristdemokraterna. Kanske säger vi också till dem att vi tar bort vårt förslag så att ni kan lägga det samma nästa år, om ni är kvar i kommunfullmäktige då vill säga.
  Vi kan lova att vi kommer rösta för förslaget även om det kommer från er.

  Bifall till vårt yrkande om dubbelt vårdnadsbidrag.

  Michael Rosenberg

  Mer info
 • Anföranden i kommunfullmäktige under budgetdag 1 den 17/6-14

  Anförande om Socialdemokraternas budget för Vård och omsorg 2015

  Det borde inte vara en överraskning för någon i den här församlingen, att vi i det blågula laget låter andra hålla på med er blockpolitik i absurdum. Vi håller oss utanför era höger eller vänster skalor då vi ser vilken skada det orsakar vårt fosterland. Vi ser på sakinnehållet i varje enskild fråga, vad vii det blågula tror är det bästa för staden och då väljer vi att stödja det förslaget.
  Ingen i den här församlingen borde heller missat att vi i vår fördelningspolitik i det blågula laget står närma Socialdemokraterna i det här området. I årets budget så ser vi att vi har samsyn i deras frågor inom vård och omsorgsnämnden och att de lägger samma belopp på resurstilldelningen som vi, nämligen 20 miljoner kr vilket är 5 miljoner kr mer i detta viktiga område än vad 3 klövern gör.

  Vi yrkar därför på bifall till socialdemokraternas förslag till budget gällande vård och omsorg.

   

  Anförande om vårt förslag gällande dubbelt vårdnadsbidrag

  Lars Thunberg, kristdemokraterna pratar sig värma om vårdnadsbidraget idag.
  Nu har ni chansen att fördubbla vårdnadsbidraget och ni väljer att avstå. Detta är mycket märkligt, vad ska ni nu säga till era väljare som ni nu faktiskt sviker?
  Vi kan ju i alla fall säga till våra väljare att vi försökte men blev stoppade av krisdemokraterna, förlåt kristdemokraterna. Kanske säger vi också till dem att vi tar bort vårt förslag så att ni kan lägga det samma nästa år, om ni är kvar i kommunfullmäktige då vill säga.
  Vi kan lova att vi kommer rösta för förslaget även om det kommer från er.

  Vi yrkar på bifall till vårt yrkande om dubbelt vårdnadsbidrag.

  Michael Rosenberg

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budgetanförande 2015

  Tack för ordet fru ordförande

  Nu står vi här igen och ska hantera årets budget. Återigen så ska partiföreträdare prata om sitt partis politik och oftast bara om just sitt egets partis förträfflighet. Jag skulle önska att kommunfullmäktige ledamöterna den här gången kunde tänka på vad som är bästa för Helsingborgarna och inte bara sitt partis frågor. Att det faktiskt kan vara så att även andra partiers frågor kan vara vettiga även om de kommer från fel parti.
  Vi i det blågula laget är utan fördomar och inskränkthet gällande i vad ni andra kallar för blockpolitik.
  Vi vill inte gå till vänster eller till höger utan vi vill gå framåt.
  Årets budget är mandatperiodens sista, vilket bestående intryck kommer den att ge kan man fråga sig? Min förhoppning är att fullmäktige för Helsingborgarnas bästa kan ställa sig bakom bra förslag oavsett vad de kommer ifrån.

  Viktiga frågor såsom bl.a. tryggheten i staden, möjligheten till medbestämmande i när området genom folkomröstning är liksom förra årets budget fortfarande viktiga frågor som tyvärr inte är lösta ännu. Jag hoppas på skillnad den här gången.
  Ännu allvarligare är de vänsterextrema vindar som blåser i vårt samhälle och de frågor som de bär med sig. Idag har vi möjligheten att rösta bort en del av de frågorna. En del andra frågor vår vänta tills de allmänna valen.

  Med dessa ord så avslutar jag mitt anförande med att yrka på bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 2015
  Michael Rosenberg

  Mer info