Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 15

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Budgetanförande dag 2 den 18 juni-2014

  Anförande om Socialdemokraternas budget för Vård och omsorg 2015

  Det borde inte vara en överraskning för någon i den här församlingen, att vi i det blågula laget låter andra hålla på med er blockpolitik i absurdum. Vi håller oss utanför era höger eller vänster skalor då vi ser vilken skada det orsakar vårt fosterland. Vi ser på sakinnehållet i varje enskild fråga, vad vii det blågula tror är det bästa för staden och då väljer vi att stödja det förslaget.
  Ingen i den här församlingen borde heller missat att vi i vår fördelningspolitik i det blågula laget står närma Socialdemokraterna i det här området. I årets budget så ser vi att vi har samsyn i deras frågor inom vård och omsorgsnämnden och att de lägger samma belopp på resurstilldelningen som vi, nämligen 20 miljoner kr vilket är 5 miljoner kr mer i detta viktiga område än vad 3 klövern gör.

  Vi yrkar därför på bifall till socialdemokraternas förslag till budget gällande vård och omsorg.

   

  Anförande om vårt förslag gällande dubbelt vårdnadsbidrag
  Lars Thunberg, kristdemokraterna pratar sig värma om vårdnadsbidraget idag.
  Nu har ni chansen att fördubbla vårdnadsbidraget och ni väljer att avstå. Detta är mycket märkligt, vad ska ni nu säga till era väljare som ni nu faktiskt sviker?
  Vi kan ju i alla fall säga till våra väljare att vi försökte men blev stoppade av krisdemokraterna, förlåt kristdemokraterna. Kanske säger vi också till dem att vi tar bort vårt förslag så att ni kan lägga det samma nästa år, om ni är kvar i kommunfullmäktige då vill säga.
  Vi kan lova att vi kommer rösta för förslaget även om det kommer från er.

  Bifall till vårt yrkande om dubbelt vårdnadsbidrag.

  Michael Rosenberg

  Mer info
 • Anföranden i kommunfullmäktige under budgetdag 1 den 17/6-14

  Anförande om Socialdemokraternas budget för Vård och omsorg 2015

  Det borde inte vara en överraskning för någon i den här församlingen, att vi i det blågula laget låter andra hålla på med er blockpolitik i absurdum. Vi håller oss utanför era höger eller vänster skalor då vi ser vilken skada det orsakar vårt fosterland. Vi ser på sakinnehållet i varje enskild fråga, vad vii det blågula tror är det bästa för staden och då väljer vi att stödja det förslaget.
  Ingen i den här församlingen borde heller missat att vi i vår fördelningspolitik i det blågula laget står närma Socialdemokraterna i det här området. I årets budget så ser vi att vi har samsyn i deras frågor inom vård och omsorgsnämnden och att de lägger samma belopp på resurstilldelningen som vi, nämligen 20 miljoner kr vilket är 5 miljoner kr mer i detta viktiga område än vad 3 klövern gör.

  Vi yrkar därför på bifall till socialdemokraternas förslag till budget gällande vård och omsorg.

   

  Anförande om vårt förslag gällande dubbelt vårdnadsbidrag

  Lars Thunberg, kristdemokraterna pratar sig värma om vårdnadsbidraget idag.
  Nu har ni chansen att fördubbla vårdnadsbidraget och ni väljer att avstå. Detta är mycket märkligt, vad ska ni nu säga till era väljare som ni nu faktiskt sviker?
  Vi kan ju i alla fall säga till våra väljare att vi försökte men blev stoppade av krisdemokraterna, förlåt kristdemokraterna. Kanske säger vi också till dem att vi tar bort vårt förslag så att ni kan lägga det samma nästa år, om ni är kvar i kommunfullmäktige då vill säga.
  Vi kan lova att vi kommer rösta för förslaget även om det kommer från er.

  Vi yrkar på bifall till vårt yrkande om dubbelt vårdnadsbidrag.

  Michael Rosenberg

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budgetanförande 2015

  Tack för ordet fru ordförande

  Nu står vi här igen och ska hantera årets budget. Återigen så ska partiföreträdare prata om sitt partis politik och oftast bara om just sitt egets partis förträfflighet. Jag skulle önska att kommunfullmäktige ledamöterna den här gången kunde tänka på vad som är bästa för Helsingborgarna och inte bara sitt partis frågor. Att det faktiskt kan vara så att även andra partiers frågor kan vara vettiga även om de kommer från fel parti.
  Vi i det blågula laget är utan fördomar och inskränkthet gällande i vad ni andra kallar för blockpolitik.
  Vi vill inte gå till vänster eller till höger utan vi vill gå framåt.
  Årets budget är mandatperiodens sista, vilket bestående intryck kommer den att ge kan man fråga sig? Min förhoppning är att fullmäktige för Helsingborgarnas bästa kan ställa sig bakom bra förslag oavsett vad de kommer ifrån.

  Viktiga frågor såsom bl.a. tryggheten i staden, möjligheten till medbestämmande i när området genom folkomröstning är liksom förra årets budget fortfarande viktiga frågor som tyvärr inte är lösta ännu. Jag hoppas på skillnad den här gången.
  Ännu allvarligare är de vänsterextrema vindar som blåser i vårt samhälle och de frågor som de bär med sig. Idag har vi möjligheten att rösta bort en del av de frågorna. En del andra frågor vår vänta tills de allmänna valen.

  Med dessa ord så avslutar jag mitt anförande med att yrka på bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 2015
  Michael Rosenberg

  Mer info
 • Genmäle till Helsingborgs Dagblad och Torbjörn Svenssons ”Hur skola detta sluta SD?” i dagens tidning

  Intressant 🙂 Vi vet vad vi tänkte och om någon annan vet det så torde det betyda att vederbörande har ett telepatiskt sinne. Att vi satsar 5 miljoner mer på vård och omsorg och 9 miljoner på Socialnämnden än treklövern är två anledningar till att vi har har mindre i vårt förslag till skolan. När vi lägger vårt budgetförslag och detta kan tilläggas tar vi fram i god tid inför förra onsdagens kommunstyrelsemöte så har alla partier samma ramar och då betyder det inget för oss om vilka förslag som kommer upp just i kommunstyrelsens möte och det är först då som man vet vad övriga har lagt inom oppositionen. Med det sagt så är det sant att jag inte visste vad de andra partierna hade lagt för förslag när jag blev tillfågad i fredags. Anledningen till det är att det saknade betydelse då var eftersom vi hade vårt gruppmöte för att behandla de andra partiernas förslag igår och då har man givetvis läst på allas förslag. Jag kan dock lugna Torbjörn med att vårt förslag gällande skolan ligger kvar. vi driver vår politik och låter de andra driva sin politik.

  Mer info
 • Insändare inskickad till Helsingborgs Dagblad den 7 juli-14, ej publicerad.

  I fredags var det återigen dags för Sveriges nationaldag, dagen då kulturmarxister och oikofober på Sveriges tidningars ledar- och kultursidor årligen ska sprida sitt förakt mot allt vi vanliga själar anser vara svenskt.
  Sverige är förmodligen ett av de få länder där ord som patriotism, fosterlandskärlek eller fädernesland klingar illa hos vissa.

  Att känna stolthet över vår fred, frihet, traditioner och historia är något som borde vara självklart.

  Jag är stolt över de mer än 200 år vårt land haft fred. Jag känner också tacksamhet för de som innan dess kämpade och dog på slagfälten för Svenskarnas frihet. Precis som jag också känner tacksamhet till mina förfäder som istället för att lämna Sverige på grund av svälten i slutet av 1800-talet, istället stannade och lade grunden till det fantastiska land vi har idag.

  Jag älskar mitt land och människorna som bor här, även om jag naturligtvis ifrågasätter ett och annat av det som händer omkring mig. Låt oss därför till nästa år fira avskaffandet av Kalmarunionen och bildandet av nationalstaten Sverige med Gustav Vasa som dess konung! Länge leve Sverige!

  Pontus Andersson (SD)

  Mer info
 • Motion om etableringsplan LED belysning Helsingborgs stad

  Sverigedemokraterna har i de senaste årens budget/Mål och ekonomi framställningarna yrkat på att i energisparande syfte etablera LED belysning.
  Detta har inte hörsammats av de övriga partierna i staden. Resultatet av detta kan vi återkoppla till Revidering av budget 2013 (ärende 4:6 SBN mars 2013) där det anfördes ökade energikostnader för gatubelysning med +1,0mnkr.

  I slutrapporten 2013-11-19 för Österleden finns att ta del av att det monterades 320 så kallat nya belysningsstolpar av gammal teknik – i övrigt vid nyetablering av bostadsfastigheter är enligt vår bedömning allt av gammal belysningsteknik.
  Vi anser att det finns en möjlighet till att uppdatera stadens cirka 27000 ljuspunkter.

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

  -Att Helsingborgs stad antar en etableringsplan över LED belysning.

   

  Bengt Lindahl

  Dag Sundius

   

  Mer info
 • Sverigedemokraternas budget för Helsingborg 2015

   

  Tryck på länken nedan för att se hur vi i Helsingborgs skulle vilja ha det.

   

  Budget 2015

  Mer info
 • Svar på insändare till SPI välfärden 25/5, infört i Helsingborgs Dagblad 1/6

   

  Det är med stor glädje och skepticism som vi läser insändaren från Rolf Åström i Min Mening söndagen den 25/5. Det gläder oss att fler än vi Sverigedemokrater vill kämpa för de äldres villkor. Vi hör gång på gång från både Alliansen och de röd/gröna att det inte finns pengar några att satsa på våra äldre.
  För lite mer än en månad sedan ville Socialdemokraterna göra en ”rejäl” satsning för att höja pensionerna. Man lovade 50 kr mer i månaden i pension än vad man har idag. Ska man skratta eller ska man gråta?
  Vi Sverigedemokrater satsar 19 miljarder mer än Alliansen i vår budget på äldrefrågor. Vi vill: sänka skatten på pensionen så att alla pensionärer får ut 4-500 kr mer i månaden, höja garantipensionen för våra ”fattigpensionärer”, sänka gränsen för högkostnadsskyddet så att alla har råd med sina läkarbesök och att hämta ut sin medicin, bygga fler äldreboende där man serverar nylagad, välsmakande och näringsrik mat. Dessa satsningar är till 100% finansierade utan några skattehöjningar.
  Vår skepticism mot SPI välfärden grundar sig på vad som hände förra gången man fick pensionärernas förtroende i Helsingborg. Vid valet 2006 så kom man in i kommunfullmäktige. Det första man gjorde var att acceptera en kommunalrådspost från fyrklövern vilket innebar att gruppledaren i SPI fick ett kontor i Rådhuset och ett bra arvode.
  Så istället för en borgerlig fyrklöver så hade Helsingborg nu en femklöver och SPI välfärden hade blivit ett stödparti åt borgarna. Av de vallöfte man gett de äldre såg vi inte mycket och en sak är säker, du lurar inte Sveriges pensionärer ostraffat. Vid valet 2010 så åkte SPI Välfärden ut ur fullmäktige och Rådhuset lika fort som man kommit in.
  Vi Sverigedemokrater kommer aldrig att ingå i några allianser. Under denna mandatperiod så har vi fällt både Alliansen och de röd/gröna när vi ansett att förslagen inte varit för Helsingborgarna bästa, likväl som vi har röstat med varje enskilt parti i sakfrågor som vi har bedömt varit för Helsingborgarnas bästa. Blockpolitiken hör till historien till, vi väljer den förnuftiga vägen.
  Vår förhoppning är att vi får fortsätta att påverka efter valet i september så att vi kan kämpa för ett Helsingborg som är tryggt och bra att leva i både för gammal och ung.

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd för Sverigedemokraterna i Helsingborg

  Mer info
 • Stora framgångar för Sverigedemokraterna, tack alla ni som röstade !

  10295556_699143683480580_7804292925176234618_o

   

  Sverigedemokraternas andel av rösterna ökade dubbelt jämfört med förra EP valet. Från 7 till 14 procent. I Kattarp blev vi största parti med 28 procent och i många andra valkretsar näst största parti. Att vi har fått ett sådant stort stöd i det val som alltid har varit det svåraste för partiet tyder på en mycket stark förändring i opinionen till vår fördel och gör att valet den 14 september kommer att vara ett mycket intressant val.
  I Danmark så blev Dansk Folkeparti det största partiet vilket var väldigt glädjande. I Sverige så tredubblade vi vårt stöd och vi var det parti som ökade mest av alla vilket gav oss två mandat i Europaparlamentet.
  Vågen har vänt och framtiden verkar lovande mina vänner. Förändring, Framåt, Tillsammans

  Några bilder från vår valvaka i Helsingborg, drygt 100 personer kom och firade den historiska händelsen när SD kom in i parlamentet.

  Valv

  …Och trevlig hade vi.

  Valvaka

  Kommunalrådet Magnus Olsson från Malmö till vänster och Kommunalrådet Michael Rosenberg från Helsingborg till höger står och diskuterar det härliga valresultatet.

  Magnus och Jag

  Nedan följer några valresultat för Helsingborgs stad.

  Område M C FP KD S V MP SD PP JL FI ÖVR BLANK OG VDT
  9,6% 3,6% 6,7% 3,6% 24,3% 4,1% 13,0% 28,2% 1,4% 0,2% 4,1% 1,0% 2,1% 1,4% 39,9%
  7,9% 6,2% 6,2% 2,6% 30,2% 3,6% 11,4% 27,4% 2,2% 0,2% 1,9% 0,2% 1,2% 45,7%
  15,3% 5,3% 2,0% 3,7% 31,8% 4,7% 8,6% 24,9% 1,4% 2,2% 3,5% 0,8% 41,7%
  7,7% 9,8% 6,2% 7,7% 26,5% 3,4% 9,8% 24,9% 0,9% 1,8% 1,2% 2,1% 41,7%
  12,4% 4,8% 6,7% 3,5% 29,1% 2,8% 11,5% 23,2% 2,2% 0,2% 3,3% 0,4% 1,5% 45,0%
  11,4% 1,0% 7,0% 4,1% 33,8% 6,5% 9,7% 22,5% 1,7% 0,7% 1,7% 0,7% 3,0% 37,3%
  17,1% 11,2% 9,3% 8,7% 11,8% 2,3% 12,1% 22,0% 2,1% 0,4% 3,0% 2,1% 48,7%
  6,0% 1,8% 3,4% 1,6% 39,6% 8,2% 12,3% 20,8% 3,2% 0,2% 2,5% 0,5% 0,2% 1,1% 39,2%
  12,4% 14,7% 8,6% 4,0% 19,4% 3,4% 12,8% 20,6% 0,8% 3,2% 1,8% 0,6% 48,4%
  9,5% 2,4% 7,3% 3,4% 33,4% 5,4% 10,2% 20,5% 3,4% 0,2% 3,9% 0,2% 1,0% 0,5% 33,3%
  8,0% 2,5% 6,2% 3,7% 35,9% 4,7% 13,4% 20,0% 2,2% 0,2% 3,2% 0,2% 0,7% 1,0% 43,1%
  7,9% 2,6% 3,9% 3,2% 39,7% 8,7% 8,2% 20,0% 1,6% 3,7% 0,5% 0,5% 0,8% 30,9%
  Mer info
 • SD-Helsingborg valspurtar

  IMG_2077 20140524_132812

   

  Så här kul hade vi det i Helsingborg idag. Tack alla som deltog och som besökte oss. Imorgon gäller det 🙂

  Mer info