Vår politik | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 14

Vår politik

Vår politik i Helsingborg

Här kan ni se våra lagda motioner och andra politiska evenemang som skett i föreningen.

 

 • Hej Fredrik Reinfeldt, Stefan Löfven och övriga partiledare!

  Ursäkta att jag stör mitt i det hektiska valkampanjandet, men jag har några viktiga frågor som det är ytterst angeläget att ni svarar på. I många, många år har ni sagt till de svenska väljarna att invandringen till vårt land är en ekonomisk vinst. Alldeles nyligen kom dock nya rapporter från Migrationsverket som visade att invandringen kommer att slå alla rekord under de kommande åren och att detta kommer att kosta tiotals miljarder kronor utöver alla de pengar som invandringspolitiken redan kostar. Tiotals miljarder som inte finns. Detta gjorde att bubblan till slut sprack och att regeringen tvingades erkänna att invandringspolitiken är otroligt kostsam och därmed utgör ett direkt hot mot den svenska välfärden. Statsminister Fredrik Reinfeldt förklarade: “Jag kan redan säga att det kommer att bli omfattande kostnader för att ta emot dessa människor. De är så pass omfattande att det kommer att lägga ytterligare restriktioner för vad som finns utrymme för i offentlig finansiering. Därför lovar vi nära nog ingenting i den här valrörelsen.” *

  Detta är anledningen till att jag skriver till er. Ni är under valrörelsen fantastiskt bra på att lova en massa saker till väljarna. Ni strör dagligen ut miljarder och åter miljarder i valfläsk. Men, om det nu är så att vi inte har råd med något annat än invandringen, om det till och med är så att vi måste börja dra ned på befintliga verksamheter för att kunna utöka invandringen, hur ska ni då få vår ekonomi att gå ihop? Hur ska ni kunna minska arbetslösheten? Var ska ni få pengarna ifrån? Försvaret finns ju knappt längre, där kan ni inte skära mer. Så, vad tänker ni spara på?
  Ska de utsatta barnen i skolan få ännu mindre stöd? Ska fattigpensionärerna tvingas bli ännu fattigare? Ska ännu fler sjuka behöva lida och vänta ännu längre innan de får vård? Ska personalen i äldreomsorgen tvingas arbeta ännu hårdare till ännu lägre löner? Ska de gamla i äldreomsorgen få ännu sämre mat och få komma ut ännu mer sällan? Ska polisen fånga ännu färre bovar? Ska brottsoffer få ännu mindre stöd? Eller är er plan att skatterna ska chockhöjas för att klara mer invandring?

  Oavsett vad ni väljer, så måste ni alla lämna besked till väljarna och ni måste göra det nu. Ni kan inte fortsätta att lova saker för pengar som ni faktiskt inte har.
  Mitt partis budskap till de svenska väljarna är tydligt: Det är dags för en mer kostnadseffektiv flyktinghjälp i krisområdenas närhet. Det är dags att börja prioritera svensk välfärd och att stå upp för utsatta och svaga grupper i vårt land.

  Det är dags för förändring, förändring på riktigt!

  Jimmie Åkesson, Partiledare
  Vi

  Mer info
 • Svar till Mona N:son Denne, ”Vi har gett upp om färdtjänsten” Min mening 15/8-2014.

   

  En av Sverigedemokraternas viktigaste valfrågor i Helsingborg inför valet i september är just att förbättra den nu katastrofala hanteringen av färdtjänsten. Vi menar att färdtjänsten sköts bäst på hemmaplan, alltså i vår egen kommun, Helsingborg.
  Precis som du nämner i din insändare är det omöjligt att få en väl fungerande färdtjänst om beställningarna flyttats till låglöneländer som Moldavien och Senegal, denna central ska givetvis ligga i Helsingborg. Inte bara kommer detta förbättra kommunikationen mellan beställare och beställningscentral, utan det har också en jobbskapande effekt i staden då jobben flyttas från låglöneländer och hem till vår stad.
  Däremot menar vi att den viktigaste åtgärden för att lösa problemen med färdtjänsten är att säga upp kontrakten med Region Skåne och låta Helsingborgs kommun ta över ansvaret, kommunikationen måste ske så nära våra invånare som möjligt.
  Med tanke på hur viktig samhällsinsats färdtjänsten är för många människor har vi gjort denna fråga till en av våra viktigaste inför valet. Vi är många, eller har någon anhörig, som råkat ut för problemen denna medfört under Region Skånes regi. Därför lovar Sverigedemokraterna att driva frågan om att ta hem färdtjänsten till Helsingborg, inte bara från Moldavien och Senegal utan även från Region Skåne till Helsingborgs kommun.

  Pontus Andersson (SD)
  Kandidat till kommunfullmäktige

  Mer info
 • Motion om att införa paragraf 3 väktare i Helsingborgs stad

   
  Vi har i Helsingborg under några år observerat en kraftigt ökad närvaro av tiggare i staden. Många gånger är det tydligt att dessa personer kommer från länder utanför Norden och deras inverkan på stadsbilden är mycket negativ. Många människor känner ett starkt obehag att dagligen behöva möta dessa tiggare eftersom de ofta är väldigt påstridiga för att få passerande att ge dem ett bidrag.

  Många näringsidkare har också besvär med dessa tiggare som står utanför deras entreer, vilket gör att kunder drar sig från att gå till deras butiker.
  I Stadens kommunala ordningsstadgar så finns det ett förbud mot tiggeri men detta efterlevs inte eftersom polisen har en mycket låg prioritet för att se till så att detta förbud upprätthålls.

  Vi Sverigedemokrater vill därför införa ordningsvakter som äger rätt att bortföra dessa individer från centrala Helsingborg enligt den kommunala ordningsstadgan.
  Sverigedemokraterna föreslår:

  Att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående.

  För Sverigedemokraterna
  Michael Rosenberg (SD)

  Mer info
 • Motion om politiska sekreterare

   

  Att vi i Helsingborgs Kommun under många år haft en ordning då det gäller politiska sekreterare som är djupt orättvis och odemokratisk är anmärkningsvärt.

  Kommunfullmäktige har vid sina beslut helt bortsett från att kommunallagen klart och tydligt påvisar att stödet till politiska sekreterare ska ses som en resurs och ska vara lika för alla partier.

  Med de nya förändringar som gäller inom kommunallagen för nästa mandatperiod så är detta borttaget. Vi Sverigedemokrater menar på att det ska framledes ska regleras på ett demokratiskt och rättvist system som är lika för alla partier och inte bara gynnar de två största partierna.

  I den senaste uppgörelsen så bestämdes det att en politisk sekreterare vardera till majoriteten jämte oppositionen. Detta innebar att för de tre parter som fanns efter valet d.v.s. Treklövern, de Rödgröna samt de Blågula uppstod ett omedelbart problem som verkligen beskriver ”pudelns kärna”.

  Vad tillhör Sverigedemokraterna?

  Till majoriteten ? Nej, eftersom vi inte är med och styr.

  Till oppositionen? Nej, knappast då de övriga partierna i oppositionen inte ser oss Sverigedemokrater som en del av dem.
  I praktiken så innebar den uppgörelsen likväl som tidigare att det största partiet för majoriteten d.v.s. Moderaterna tillsätter sin egen sekreterare och för oppositionen så tillsätter Socialdemokraterna sin sekreterare med konsekvensen att samtliga övriga partier får inget som helst stöd, vilket givetvis är helt oacceptabelt.

  Vi föreslår följande beräkningsgrunder för ett stöd till en politisk sekreterare:
  10 mandat för att få en politisk sekreterare tjänst på heltid med samma lönesättning som nu.
  5-9 mandat så får man ett stöd på 50-90 procent av en heltidstjänst.
  1-4 mandat inget stöd alls.

  Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt ovan och med start
  för mandatperioden 2014-2018

  För Sverigedemokraterna

  Michael Rosenberg (SD)

  __________________________

  Mer info
 • Vädjan om ekonomiska bidrag

  Kristianstad, måndagen den 18 augusti 2014

  Statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i samband med sitt sommartal i Stockholm i lördags ändrade helt plötsligt spelplanen inför valet.

  Under sitt sommartal bad statsminister Fredrik Reinfeldt svenskarna om tålamod för en ökad invandring – trots att det enligt statsministern slukar statens redan smala reformutrymme.

  Med anledning av detta har vi beslutat att rikta om delar av vår kampanj och ta fram nytt kampanjmaterial för att få fokus på frågan. Det handlar givetvis om att ställa både regeringen och övriga oppositionspartier – som alla förespråkar den ökade invandringen – mot väggen och kräva svar på hur de skall kunna finansiera vår välfärd och de satsningar de nu lovar när de inte har något som helst budgetutrymme.

  En sådan kampanj kostar givetvis en slant och därför vädjar vi nu till partiets kommunföreningar, distrikt och sympatisörer om ekonomiska bidrag till riksorganisationen för att kunna genomföra kampanjen.

  Bidrag tas tacksamt emot på vårt valfondskonto, bg 5308-3218.

  På grund av ny lagstiftning kan inga bidrag mottas anonymt. Privatpersoner måste till partiet uppge namn och personnummer i samband med inbetalningen.

  Tack på förhand för era bidrag! Nu kör vi hårt och gör Sverigedemokraterna till landets tredje största parti!

  Med vänliga hälsningar
  Björn Söder
  ______________________________________

  Mer info
 • Överklagande av färdtjänstavtal

  Överklagande av beslut att teckna ny överenskommelse om fortsatt finansering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlagen i kommunstyrelsen den 13 augusti 2014 med Region Skåne Dnr 141/2014

  Jag anser att teckna avtal gällande ny överenskommelse om fortsatt finansering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlagen i kommunstyrelsen den 13 augusti 2014 med Region Skåne Dnr 141/2014 är av principiell beskaffenhet och skall således fattas av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen.
  Härmed överklagas således beslutet taget i kommunstyrelsen i Helsingborgs stad 2014-08-13,
  Dnr 146/2010 och jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt prövar huruvida kommunstyrelsen har överskridit sina befogenheter i detta fall.
  __________________________
  Michael Rosenberg Gruppledare (SD)

  Mer info
 • Jimmie Åkesson talade i Helsingborg

  Jimmie-nära-821x1024

  Jimmie Åkesson i Helsingborg 5 augusti 2014. Foto: Hans-Olof Andersson

  Nu har Jimmie Åkessons torgmötesturne börjat. Den omfattar cirka hundra orter, och går söderifrån och norrut. På tisdagen besöktes bland annat Landskrona, Ängelholm, och Helsingborg. Vi var med på mötet i Helsingborg och fick uppleva ett både roande och oroande tal, som bland annat tog upp, den orättvisa beskattningen av pensionärer, bankernas vinster, och att Sverige förra året drabbades av cirka 20 000 bostadsinbrott. 

  Torgmötena har denna turne ändrat karaktär. Istället för att man helt enkelt håller tal, så är det hela uppbyggt så att Jimmie Åkesson för en dialog med Jörgen Fogelklou, som är en av dem som arbetar med kommunikation inom Sverigedemokraterna. Jörgen var både rolig och allvarlig, när han efterhand tog fram ett antal pappfigurer i naturlig storlek. De föreställde olika personer, till exempel en pensionär, en ligist, och en ”kommunpamp”.

  Jimmie-Jörgen-arbetare-1024x839

  Pappfigurer användes, dessa påhittade figurer fick ställa frågor till Jimmie.

  Jimmie-Jörgen-ligist-1024x845

  Ännu en pappfigur, denna fick illustrera ”ligister”, när Jimmie Åkesson talade om den ökande brottsligheten i landet.

  Publiken på mötet var stor redan från början, och växte efterhand, så att till slut cirka 300 personer lyssnade. En sak som Jimmie Åkesson tog upp var beskattningen av bankerna. Dessa betalar förstås redan nu skatt, men den vinst, 90 miljarder, som dessa gjorde 2013, visar på det orimliga  i banksystemet. Vårt monetära system är ju uppbyggt så, att det är fullt möjligt att göra sådana vinster på en verksamhet som inte gör mer nytta än att tillhandahålla betalningstjänster, och göra kreditbedömningar. Så fungerar vårt pengasystem, genom möjligheten att ta ut ränta på de krediter bankerna ställer ut.

  – Anledningen till att de kan göra dessa vinster, är att de kan ta stora risker. Detta kan de göra genom att deras verksamhet  är garanterad av staten. Därför är det inte mer än rimligt att de betalar mer skatt.

  Applåd-1024x682

  Publiken applåderar

  Mer info