Uno Aldegren (s) vädrar unkna åsikter | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Uno Aldegren (s) vädrar unkna åsikter

Svar Uno Aldegren (s) och rubriken ”Sd avslöjar sig i Region Skåne” i Helsingborgs Dagblad (HD) den 29 november. Svaret nedan publicerades i HD den 1 december.

Vid regionstyrelsesammanträdet den 27 november behandlades förslag till budget- och verksamhetsplan i Region Skåne för 2007-2010. Jag deklarerade för styrelsen att för ett nytt parti i Region Skåne finns det inga resurser eller möjligheter att lägga eget förslag så här nära efter valet. Istället framförde jag synpunkter på majoritetens förslag till verksamhetsplanen.

Uno Aldegren (s) ondgör sig i HD den 29 november över mitt agerande och mina framförda synpunkter. Jag motsätter mig bland annat att Region Skåne skall föra en aktiv rekryteringsprocess av människor med annan etnicitet än svensk därför jag anser att kompetensen skall vara avgörande – inte vilken etnicitet man har.

Jag motsätter mig också att Region Skåne skall betala för tolktjänster för att erbjuda patienter kommunikation på sina hemspråk därför att jag anser att de som vill bo i Sverige skall lära sig att kommunicera på svenska eftersom det är en förutsättning för ett deltagande i det offentliga samtalet.

Uno Aldegren vädrar åsikter och kastar invektiv omkring sig som andas unken doft av historielöshet. Att anklaga mig för att förespråka apartheidsystem när jag vill göra möjligheterna lika för alla istället för att gynna intressen och folkgrupper som agerar röstboskap för socialdemokraterna visar vilken farlig väg socialdemokraterna vandrar. För den som är historiskt bevandrad och litterärt intresserad känns melodin bekant. Precis som i Orwells ”Animal farm” är alla lika värda men vissa är lite mer värda.

Det som socialdemokraterna står för är lågvattenmärke för politik. Klistra etiketter på sina meningsmotståndare istället för att möta dem i öppen debatt visar att ens egna argument tryter och att man anser sig själv sitta inne med en gudomlig visdom. Den politiska adeln vet liksom grisarna i Orwells ”Animal farm” hur samhället bäst skall styras.

Till sist vill jag bara påpeka att Uno Aldegrens (s) mångfald endast berikar de intressen som stödjer socialdemokraterna. Inte på något sätt berikas skattebetalarna av ytterligare kostnader för den politik som manifesteras av de skenande kostnader som det mångkulturella samhällsexperimentet innebär. Det kan knappast vara en rättvisefråga, som Aldegren hävdar.

Björn Söder (sd)

Ledamot i regionstyrelsen
Helsingborg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.