”Tyckandet” av rädsla f | Sverigedemokraterna i Helsingborg

”Tyckandet” av rädsla f

”Tyckandet” av rädsla för att sd ska vinna röster ?

Svar till Berner Lundgren, IF Metall,
och rubriken ”Stå emot
främlingsfientligheten, 15/8.

Förutom att Berner Lundgren ”tycker” mycket om Sverigedemokraterna i HD den 15 augusti och dessutom kommer med direkta påhopp, så förekommer det direkta sakfel i hans insändare. En annan sak som man ska ha i åtanke när man läser Lundgrens artikel är att han är en representant för Metall som har starka band med socialdemokratin (Lundgren är själv partimedlem i S.). Om Lundgren läser Sverigedemokraternas partiprogram (benämnt principprogram) så är det tydligt och utan omsvep uttalat att Sverigedemokraterna ställer sig bakom den demokratiska styrelseformen. Att personer likt Berner Lundgren kommer med en massa osanna påhopp och ”tyckande” om Sd, insvept i epitetet ”främlingsfientlighet” när han i stället borde föra en diskussion om hur ”integrationen” ska lösas är ganska typiskt. Att Sverigedemokraterna inte skulle stå för allas lika rätt och värde är ”tyckanden” också de helt tagna från luften. Sverigedemokraterna ställer sig bl a bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

Sverigedemokraterna är det enda partiet som på ett seriöst sätt vågar diskutera problemet, populärt benämnt ”integrationen”, på allvar. Vi förespråkar heller inte någonting om att ”skicka ut alla invandrare så löser sig allt” som Lundgren tycks insinuera. Vi anser däremot att asylsökande och personer som inte fått permanent uppehållstillstånd omedelbart ska skickas tillbaka till ursprungslandet vid grov brottslighet om skyddsbehov ej föreligger. Vi vill också att invandrare som kommer till Sverige ska anpassa sig efter majoritetskulturen och inte tvärtom. ETT exempel på det senare är att polisen numera tillåter att man kan klä sig i religiösa attribut i samband med polisuniformeringen vilket vi anser vara helt barockt. Vad gäller krav på t ex medborgarskap ser vi heller inget rasistiskt eller främlingsfientligt i att invandrare ska lära sig bl a språket för att få medborgarskap. En annan sak vi motsätter oss är att vi ska ta emot ”flyktingar” som söker sig till landet av ekonomiska skäl. Exemplifieringarna från ovan menar vi ger incitament till att invandare snabbare kan anpassa sig i det svenska samhället.

Lundgren konstaterar helt korrekt att ”Vår aktuella kultur är resultatet av en mer än 1000-årig påverkan från vår omvärld”. Dagens problem har dock sitt ursprung i att vi tagit emot över 700.000 invandrare netto under en 20-års period. Det har alltid kommit invandrare till Sverige och detta har självklart på många sätt berikat vårt land. Saken är bara den att invandrare före 1980 kontinuerligt kom i en lagom mängd och då i långt mindre utsträckning kunde bilda olika enklaver helt skilda från svenska samhället där du inte ens behöver tala svenska under ett helt liv fast du har svenskt medborgarskap. Invandrarna kom dessutom från kulturer som generellt åtminstone hade förutsättningar att lättare kunna anpassa sig. Den springande punkten är dock att de invandrare som kom hit hade möjlighet att med lätthet komma in på arbetsmarknaden vilket inte är fallet i dag. Frågan är därför om Berner Lundgren har några konkreta förslag till hur problemen ska lösas? Eller kanske det är enklare att komma med ”tyckanden” av rädsla för att Sd ska vinna röster i stället för att diskutera grundorsakerna till problemen ?

Björn Söder, (sd) förstanamn kf-listan Hbg
Kaarina Andersson, (sd) andranamn kf-listan Hbg
Magnus Larheim, (sd) valsamordnare Helsingborg

Publicerad i HD 060817

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.