Svar på Rolf Tufvessons ( | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Svar på Rolf Tufvessons (

Svar på Rolf Tufvessons (kd) angrepp i Kvp

Nedan följer mitt svar på Rolf Tufvessons debattinlägg i Kvällsposten den 11 mars 2008. Kvällsposten har meddelat att de inte tänker ta in mitt inlägg vilket gör att Rolf Tufvesson, som startade debatten också får sista ordet i densamma.

I Rolf Tufvessons (kd) replik (11/3) till mitt inlägg om att värna demokratisk finansiering av kultur, slåss Tufvesson återigen mot väderkvarnar och visar allvarlig brist på kunskap om hur vårt demokratiska system och våra offentliga förvaltningar är uppbyggda.

Tufvesson tror att ”fri kultur” förutsätter offentlig finansiering. Tufvesson ger i sin senaste replik inte bara uttryck för kulturradikalism, nu framkommer även en stalinistisk syn på den offentliga apparaten, då han inte verkar förstå att de olika verksamheterna i en offentlig budget faktiskt har en gemensam och begränsad summa att fördela, bestående av de skattemedel som tas in från medborgarna.

Vidare menar Tufvesson att jag, i egenskap av politiker, vill detaljstyra kulturen. Detta är helt felaktigt. Däremot hör det till det system för offentlig förvaltning som vi har i Sverige, att politiker lägger upp riktlinjer för verksamheten. Om sedan inte verksamheten fungerar tillfredsställande, vilket vi inte anser att den har gjort i och med anslagen till ”A History Of Sex”, så bör man som politiker se över hur berörd förvaltning jobbar och hur regelverk och riktlinjer är utformade. Detta kallas ansvar för skattebetalarnas pengar.

Tufvesson gör sig också dummare än nödvändigt när han använder argumenteringen att ”kulturens budget är fastställd på förhand och att inga pengar tas från sjukvården”. All offentlig budgetering slås givetvis fast årligen, vilket inte förändrar det faktum att fördelningen kunde varit annorlunda om prioriteringarna vore det. Mindre pengar till politiserad kulturradikalism, i detta fall djursex, innebär att mer pengar kan användas till annan verksamhet – i det aktuella fallet t ex sjukvård.

Tufvesson fortsätter upprepa att politiker inte ska kunna avgöra vad som ska finansieras med offentliga medel. Frågan som kvarstår är då hur dessa skattemedel ska fördelas på ett demokratiskt sätt, om inte väljarnas demokratiskt valda representanter får ha något att säga till om?

Tufvesson försöker skrämma upp läsaren med tal om ”förbud” av konstutställningar. Såvitt vi sverigedemokrater känner till finns det inget parti som förespråkar förbud av några kulturyttringar så länge de håller sig inom lagens ramar.

Om Tufvesson verkligen anser att medborgarna ska ha inflytande över kulturen så vore det på sin plats att han backar från sitt ställningstagande och istället sällar sig till Sverigedemokraternas linje att fördelningen av offentliga kulturpengar ska ske demokratiskt.

Björn Söder
Gruppledare Region Skåne
Partisekreterare (sd)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.