Svar till insändare Eva Åsare Helsingborgs Dagblad den 28 april 2013 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Svar till insändare Eva Åsare Helsingborgs Dagblad den 28 april 2013

All medicinhistoria är viktig för sjukvården och vårt kulturarv.

Samlingarna gör bäst att exponeras i den gamla befintliga miljön som Gamla Barnsjukhuset.  Gamla Barnsjukhuset är byggt 1888 och Villa Maria byggt tidigt 1900 tal. Villa Maria byggdes som vakt och bostadshus för personalen med trånga trappor i flera våningar och ej anpassad för museet. Det blir stora kostnader att bygga om till museet och handikappanpassning. Argumentet att spara 30% håller ej som Region Skåne anför.

Ytan i Gamla Barnsjukhuset är 825 kvadrat meter och Villa Maria är 475 kvadrar meter. Så med andra ord kommer en hel del hamna i magasin och ej visas för allmänheten.

Den 15 februari var vi från Sverigedemokraterna inbjudna till Gamla Barnsjukhuset av Lennart Cegrell Medicinhistoriska Museet.

Vi som var där var Hans-Olof Andersson ledamot regionfullmäktige och ledamot kulturnämnden, Kent Kjellgren ersättare regionfullmäktige och ersättare kulturnämnden, Michael Rosenberg ledamot regionfullmäktige och kommunalråd Helsingborg.

Du, Eva Åsare fick också en inbjudan att vara med av Lennart, men du var ej med den 15 februari.

Vid tidigare tillfälle har även Jens Leandersson vårt regionråd och regionfullmäktige besökt Gamla Barnsjukhuset. Som du ser så har det från Sverigedemokraterna har varit 4 personer från regionfullmäktige ej som du skriver endast 1 . Vi tar del av vårt kulturarv och värnar om vårt medicinhistoriska värde.

Den 6 februari 2013 sammanträde i kulturnämnden tjänstgjorde jag för Sverigedemokraterna, och yrkade på avslag med en skriftlig reservation. Det var endast Sverigedemokraterna som var mot flyttning från Gamla Barnsjukhuset till Villa Maria.

Vi Sverigedemokrater är måna om vårt kulturarv.

Kent Kjellgren ersättare kulturnämnden och regionfullmäktige Region Skåne. Ledamot kommunfullmäktige Helsingborg.

 

 

 

 

 

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.