Svar till Göran Tufvesson. Min mening Helsingborgs Dagblad 5/3 2014 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Svar till Göran Tufvesson. Min mening Helsingborgs Dagblad 5/3 2014

Du efterfrågar var de politiska partierna står beträffande färdtjänsten om de får mandat att bestämma detta efter valet?

Vi Sverigedemokrater i Helsingborg har sedan länge tagit en tydlig ställning i denna viktiga fråga. Vi kommer att arbeta för att färdtjänsten åter ska skötas av Helsingborgs stad. Att staden ska äga och driva beställningscentralen samt att sluta avtal direkt med transportörerna.

Anledningen till vårt starka engagemang i denna fråga är att vi under lång tid har fått signaler om att färdtjänsten idag inte klarar av att hålla den kvalité som brukarna har rätt till. Vi är övertygade om att ifall de samhällsbetalda resorna (där även färdtjänsten ingår) skulle skötas av Helsingborgs stad istället för som idag av Skånetrafiken så kan vi kvalitetssäkra dessa resor. Vi kan då ställa krav och direkt återkoppla till dessa transportörer om inte servicen utförs enligt gällande avtal.

Vi anser att det är självklart att vi skattebetalare har rätt att kräva full valuta för våra inbetalda skattepengar. Servicen idag är alltför dålig och det kan vi inte acceptera. Att som idag lägga beställningscentralerna i diverse låglöneländer för att spara pengar har vi också starka ideologiska synpunkter på.

När det gäller stadens skattefinansierade verksamhet så måste det vara bättre att dessa arbetsplatser finns i Helsingborg. Ska Helsingborgs kommun verkligen bidra till att utnyttja människors utsatta situation bara för att privata bolag ska tjäna pengar på detta?

Vi Sverigedemokrater kommer alltid att kämpa för att svenska skattepengar ska skapa jobb i Sverige med en dräglig arbetsmiljö och kollektivavtal för alla anställda. Detta kommer i sin tur garantera säkra resor för de medborgare som behöver åka med dessa samhällsbetalda transporter.

Michael Rosenberg

Kommunalråd (SD)