Företrädare | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Företrädare

Våra företrädare

För Sverigedemokraternas del är följande kandidater invalda i Helsingborgs Kommunfullmäktige 2014-2018

 

Michael Rosenberg

Alexander Aardgard

Karin Forsell

Bengt Lindahl

Kent Davidsson

Britt Aardgaard

Dick Johansson

Pontus Andersson

Eivor Söderberg

Dag Sundius

Ersättare

Ulrika Persson

Eva Zensch

Lennart Svensson

Felix Lindau

Hans Quarfodd