Företrädare | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Företrädare

Våra företrädare

För Sverigedemokraternas del är följande kandidater invalda i Helsingborgs Kommunfullmäktige 2018-2022

 

Ledamöter

Michael Rosenberg

Alexander Aardgard

Pontus Andersson

Ulrika Persson

Bengt Lindahl

Britt Aardgaard

Dag Sundius

Olle Nilsson

Lennart Svensson

Per Stenberg

Hans Quarfood

Petri Kaldjärv

Ann-Charlotte Eriksson

 

Ersättare

Magnus Mellgren

Catarina Ruler Liljestrand

Mårten Hedlund

Pia Klesell

Ingela Gordon

Flemming Hansen

Bengt Bengtsson