Starka protester mot flyktingbostäder | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Starka protester mot flyktingbostäder

Igår så var stämningen irriterad på ett dialogmöte om moduler på Mariastaden, de boende som kom ditt trodde att det skulle vara ett dialogmöte i form av att de skulle få vara med och påverka besluten. När de förstod att att stadsbyggnadsnämnden tog beslutet om om att bevilja modulerna igår och att vi var det enda partiet som röstade emot förslaget så var besvikelsen stor på de övriga partierna. Det enda kommunalrådet som var på plats var jag, inga ansvariga kommunalråd från stadens ledning var på plats för att försvara eller förklara sitt beslut utan det överlät de till stadens tjänstemän som fick stå till svars för allt, Svagt av det Blågröna styret tycker jag.

Michael Rosenberg (SD)

Läs mer om detta på Helsingborgs Dagblad

 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.