Socialnämden 30 augusti 2011 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Socialnämden 30 augusti 2011

När man företräder Sverigedemokraterna i olika  sammanhang och då oftast i närvaro av representanter för gammelpartierna så kommer ofta känslan av att man befinner sig på ett religiöst möte.

Tisdagens möte i socialnämnden var just ett sådant tillfälle. En glädjande punk under dagordningen var ju att att nämnden nu tagit ett samlat grepp om utredningstider inom socialtjänsten om det är max 4 månader som ska gälla för en utredning enligt lag.

Mindre glädjande var det att den ekonomiska prognosen inte ser bra ut. Det är verkligen svårt att bedriva en verksamhet enligt budget när man aldrig kan veta hur mycket kostnader som kan uppstå.

Ett bra exempel på detta är när socialförvaltningen ska placera människor på olika former av boende, de kan kosta allt från 3000-12000 kr dygnet och de kan aldrig veta som sagt hur många människor som kan behöva placeras under ett verksamhetsår.

Saken är den som jag då anförde under sammanträdet att borde det då inte vara rimligt att vi som beslutande organ i Socialnämnden får en sammanställning hur dessa placeringar ser ut och även då att det ska redovisas hur många av de som har en utomnordisk bakgrund ?

Direkt kommer det då i en samlad kör synpunkter om att jag har en vidrig människosyn och att alla faktiskt än kommuninvånare i Helsingborg. Vad har det att göra med vad jag frågade om kan man då tycka? Jag har aldrig påstått att vissa människor har ett mindre värde? Sexklövern är barn av sin tid och har gått i samma skola det är väldigt tydligt. Istället för att diskutera lösningar så ser de bara problem och att genom klistra etikitter på folk som rasist och liknande så så vill de slippa att diskutera.

De har dock inga lösningar på problemen utan verkar mest hålla sig till en sanning likt en religös sekt.

Vad jag ville ha var en presentering av fakta där det även skulle redovisas ursprung av människor med den motivering att om de har flyttat hit från ett utomnordiskt land och har en obruten linje av försörjning av samhället så är det egentligen en statlig angelägenhet och skyldighet att staten då tar fullt kostnadsansvar för dessa individer.

I sammanhanget kan det ju då nämnas att när Sveriges kommuner och landsting (SKL) snart ska ha en kongress så är det faktiskt en av saker de vill besluta om att staten ska ta full kostnadsansvar för nytillkomna

Om vi då inte vet hur många det rör sig om kan vi ju heller aldrig begära att staten ska ta det ansvaret och under tiden så försöker vi bara hela tiden täta muren som håller havet utanför och det löser inga problem för någon.

Ordföranden i Socialnämnden Anders Lundström(Kd) vägrade ta fram uppgifter på min begäran om att de som placeras i olika boenden ska redovisas efter ursprung. Han delade inte min ”människosyn”

Vad det nu hade med saken att göra?

Michael Rosenberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.