Skandal i skoldebatt i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Skandal i skoldebatt i Helsingborg

Under torsdagen den 31 augusti var det dags för skoldebatt på högstadieskolan Wieselgrensskolan i Helsingborg. Bakom debatten stod representanter för Helsingborgs skolföräldrarförening. Inbjudan hade skickats ut till alla partier som ställer upp i kommunfullmäktige i staden.

Föremålet för debatten var den kontroversiella frågan om nedläggningen av den invandrartäta G-A skolan under 2005 samt frågor om hur skolan kan förbättras i största allmänhet.

De två partierna som var ansvariga för nedläggningen, moderaterna och socialdemokraterna, dök emellertid, till publikens stora irritation, inte upp till debatten.

Själva debatten började med en, som moderatorn för debatten uttryckte det ”demokratisk skandal”, i det att folkpartiets, vänsterpartiets och centerpartiets representanter helt sonika lämnade lokalen eftersom Sverigedemokraterna visade sig skulle delta. Detta trots att man fått reda på förutsättningarna redan i inbjudan. Även publiken visade sin besvikelse över att dessa partiers representanter inte kunde acceptera demokratins spelregler, och flera försökte också påtala för dem att Sverigedemokraterna sitter i kommunfullmäktige och är representanter för 3.000 helsingborgare.

Föga förvånande bet dock inte de klarsynta argumenten på dessa partiers representanter.

Efter ett tag kom dock tillställningen i gång med reducerat manskap och inledes med ett 10 minuter långt anförande av den tidigare rektorn för G-A skolan där hon förklarade hur överkörda de mest inblandade känt sig i nedläggningsförfarandet, dvs föräldrar, lärare och elever. Efter detta fick respektive parti ge en kortare presentation om hur de ställt sig i frågan. Sverigedemokraterna som representerades av Björn Söder klargjorde för åhörarna bl a att Sverigedemokraterna varit det enda partiet i kommunfullmäktige som stött kravet på en folkomröstning i frågan, vilket resulterade i publika applåder och bifall.

Efter detta var det så publikens tur att ställa frågor. På frågan om vad som kan göras för att förbättra skolsituationen i kommunen genomgick Söder kort för hur Sverigedemokraterna länge yrkat på införandet av jourskolor för bråkiga och stökiga elever samt behovet av fler vuxna i skolan. Söder inflikade också att folkpartiet som tidigare varit emot införandet av jourskolor numera själva lagt ett förslag om detta samt vilket hyckleri och dubbelmoral detta vittnar om. De närvarnade partiernas representanter var glädjande nog relativt eniga i övriga sakfrågor och att nedläggningen av G-A skolan tagits såväl på felaktiga grunder som på ett odemokratiskt sätt och att detta ytterligare förvärrat skolsituationen i staden.

Magnus Larheim

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.