SFI- bonus, ett exempel på särbehandling av svenska folket. | Sverigedemokraterna i Helsingborg

SFI- bonus, ett exempel på särbehandling av svenska folket.

2010-09-30

Den 1 oktober 2009 infördes bonusen för SFI, (svenska för invandrare) som ett försök i 13 kommuner. Syftet är att invandrare ska klara av svenskundervisningen snabbare.  Nu är det endast 13 % av SFI-eleverna som får godkänt inom ett år. Detta visar på att intresset att lära sig svenska språket inte är vidare stort, trots att man erhåller bidrag under tiden. Jämfört med andra som studerar till en utbildning, får de ta studielån som i sin tur dras in om man inte blir godkänd på kurserna.

Den högsta bonusen man kan få är 12000: – och den är skattefri och avräknas inte mot introduktionsersättning eller socialbidrag. När SFI bonusen införts i hela landet kommer kostnaden att landa på cirka 100 miljoner kronor om året.  Dessa pengar borde istället användas för att få ökade resurser i skolorna och premiera de, som visar på framgångar i sina studier oavsett etnisk bakgrund. Sverige är ett land som påstås sig värna om jämlikhet och likabehandling, men i verkligenheten är villkoren olika.

Kaarina Andersson 

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.