Rapport från kommunfullmäktige den 22 september-10 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Rapport från kommunfullmäktige den 22 september-10

Rapport från kommunfullmäktige den 22 september-10

Under mötet i kommunfullmäktige behandlades bl.a. vår interpellation till vård-och omsorgsnämnden angående socialstyrelsens nya föreskrifter inom demensvården. Den 26 januari 2009, motionerade vi om att vård- och omsorgsnämnden skulle undersöka möjligheterna för att införskaffa nödsändare, till de personer som är i behov av detta. Denna motion avslogs av de övriga partierna. Socialstyrelsens föreskrifter är ganska omfattande, men går i stort sett ut på att hälso- och sjukvården ska bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet. Insatser för den enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne. Detta innebär att samtycke alltid ska ske med den enskildes vilja. Exempelvis får man inte låsa in dementa personer längre och dessa ska kunna röra sig fritt. Man får heller inte ha komplicerade låsanordningar som försvårar öppning av dörrar. Oron är nu stor för anhöriga och personal, för att de dementa lättare kan avvika från sitt boende.

Första frågan vi ställde i kommunfullmäktige var vilka nya strategier som vidtagits för att hindra dementa att avvika från sitt boende.   

Svaret vi fick var att nödsändare inte är ett förstahandsalternativ för att lösa problemet, utan det är lämpligare med personal som följer med ut och försöker avleda och rikta uppmärksamheten på något annat. Ja, det skulle kanske kunna fungera, men då måste man också öka personalbemanningen.

Vilka åtgärder tar vård och vård-och omsorgsnämndens ordförande efter Socialstyrelsens beslut för att säkerställa att inga dementa avviker och far illa?

Svaret blev att riskbedömningar och individuella handlingsplaner ska minimera detta.

Enligt Socialstyrelsens förskrifter är t.ex. kodlås på en ytterdörr det samma som en låst dörr och det man föreslår är att en person som vill ta sig ut, ska kunna göra detta utan svårigheter. Däremot kan en dörr ha ett lås med fördröjd öppning. Idag tillämpas kodlås i vissa vårdboende och dessa är då enligt förskrifterna ej godkända.

Kommer vård o omsorgsnämndens ordförande att efter socialstyrelsens föreskrifter, omvärdera vårt förslag om nödsändare?

Svaret blev nej, trots att de nya riktlinjerna i princip kräver öppna dörrar. Hur kommer vård- och omsorgsnämnden att tackla detta i framtiden, då antalet dementa ökar och det trots allt förkommer avvikelser från vårdboenden?

 

 

Fullmäktigegruppen för Sverigedemokraterna

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.