Publicerade insändare sedan 060630 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Publicerade insändare sedan 060630

Jourskola frigör resurser

Svar på Tina Acketofts (fp)debattinlägg (Skapa en trygg och säker skola) HD den 24 aug.

Det är en skrämmande artikel som T. Acketoft redovisat för läsarna och vem som helst kan bli både upprörd och förbannad. Frågan är om det överhuvudtaget händer något i skolans värld, då problemen bara tycks accelerera. Dessa problem utmärker sig främst i Stockholms län, Skåne län, och Västra Götalands län. Skälet är främst att vi inte sätter tydliga gränser mellan det som är tillåtet och otillåtet. När det gäller minderåriga som inte är straffmyndiga, bör föräldrarna ha ett straffansvar. Skolverket dignar under anmälningar och när dessa är klara för utredning, har eleven kanske tvingats byta skola eller slutat. Folkpartiet presenterar nu ( inför valet?) sina tio punkter för en tryggare skola. Några av punkterna är dock lite otydliga.

Punkt 1. En elev som gör sig skyldig till våld eller hot ska kunna flyttas eller stängas av tillfälligt.
Fråga: Ska eleven flyttas till en ny klass där fenomenet kan upprepa sig?
Punkt 3. Allvarliga brott ska polisanmälas.
Fråga: Ska inte alla brott anmälas och vem bedömer allvarligheten i brottet?

Sverigedemokraterna i Hbg, lämnade in en motion till kommunfullmäktige om behovet av jourskolor. Vi menade, att den som var utsatt för mobbning inte skulle behöva flytta eller byta skola, då detta ger tydliga signaler till mobbaren att man slipper ta ansvar för sitt handlande. I jourskolan skulle möjligheterna finnas att försöka komma tillrätta med problemen och på så sätt frigöra resurser i den ordinarie skolan. Skolan kan liknas vid en arbetsplats och det är viktigt med arbetsro både för lärare och elever. Samtidigt hjälper man de elever som har svårt att anpassa sig i den vanliga skolan. Samtliga partier i kommunfullmäktige där folkpartiet ingår, röstade emot motionen och det är förvånande att ni nu vill skapa tryggare skolor i Sverige. Dessutom sitter fp i riksdagen och man undrar varför ni inte kommit längre i denna fråga.

Kaarina Andersson
Sverigedemokraterna i Hbg

Publicerad i HD den 30-8-06

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.