Publicerad sedan 060630 | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Publicerad sedan 060630

Skolavslutningar ska firas i skolan !

I en debattartikel i en rikstäckande dagstidning föreslår DiskrimineringsOmbudsmannen (DO) på fullt allvar att skolavslutningar inte bör firas i kyrkan samt att psalmtexter såsom ”Den blomstertid nu kommer” inte bör sjungas eftersom detta kan innebära att elever med icke-kristen bakgrund då skulle känna sig diskriminerade. Som sverigedemokrat och försvarare av svenska och kristna traditioner vet jag inte om jag skall gråta eller skratta när jag hör sådana förslag.

Vi lever visserligen i ett samhälle som präglas av en ändlös och fortgående sekularisering, men att sluta med att hålla skolavslutningarna i kyrkan och inte kunna fira skolavslutningen med ”Den blomstertid nu kommer” är minst sagt ett horribelt förslag. Att vi har en i grundlagen garanterad religionsfrihet är av största vikt då detta är en av grundvalarna för ett demokratiskt samhälle.

Emellertid. Sverige har varit och är väl i viss grad fortfarande ett land byggd på kristen grund sedan över 1000 år tillbaka i tiden. Kristna värderingar och traditioner har genomsyrat hela vårt samhälle under denna tid vare sig detta gällt juridik, arkitektur, tideräkning, utbildning, högtider eller människosyn. De grupper i samhället som inte kan acceptera eller på något sätt skulle känna sig kränkta av våra kristna traditioner kan alltid välja att avstå dessa sammankomster, och i det specifika fallet med skolavslutningar helt enkelt avstå från att fira denna om den firas i kyrkan.

Allas rätt att till att inte känna sig diskriminerade kan aldrig innebära att allt som är traditionsenligt och byggd på kristen värdegrund tvingas bli ”värdeneutralt”. Detta vore väl om något minoritetens förtryck av majoriteten.

Kanske kommer skolavslutningarna inte längre att firas i kyrkan en dag. Men varför inte så fall också avskaffa dagens tideräkning och inför en mer ”profan” sådan då ju också denna bygger på kristen grund och således därmed också kan uppfattas som ”kränkande” för vissa grupper i samhället. Varför ska överhuvudtaget söndagen vara en röd dag. Och när DO ändå är i farten varför inte föreslå att vi avskaffar almanackan, pingsten, påsken och juldagen också.

Vi från Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att kämpa för att kristna traditioner bibehålls och att t ex också skolavslutningarna fortsättningsvis kan firas i kyrkan. Vi kan visserligen inte stoppa alla korkade förslag från att klubbas igenom i framtidens Sverige. Men om just du sätter ner foten och säger stopp nu får det vara nog! Så kanske vi kan behålla en del av de (kristna) traditioner vi fortfarande har kvar i vårt land.

Magnus Larheim Lärare och ledamot i Kyrkofullmäktige för Sverigedemokraterna i Hbg.

Publicerad i Lokaltidningen 060705

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.