Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 8

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • SD-Helsingborg har valt sitt huvudlag till nästa mandatperiod.

  Av Michael Rosenberg den 20 februari, 2018
  0
  0

  Efter ett extra insatt gruppmöte med de första 20 namnen på den listan som vi går till på val med och som valdes på vårt årsmöte den 20 januari 2018 så valdes följande lag till mandatperioden 2018-2022 efter ett provval. Övriga platser till nämnder, bolagsstyrelser m,m kommer att väljas efter valet.

   

  Gruppledare och kommunalråd
  Michael Rosenberg

  Vice gruppledare
  Pontus Andersson

  Politisk sekreterare
  Pontus Andersson

  Ledamöter till kommunstyrelsen
  Michael Rosenberg
  Pontus Andersson
  Eva Zensch
  Alexander Aardgaard

 • SD-Helsingborgs årsmöte 2018

  Av Michael Rosenberg den 22 januari, 2018
  3
  0

  I lördags så höll SD-Helsingborg årsmöte och valde styrelse samt valde sina kandidater till kommunfullmäktige för valet 2018. Samtliga från föregående års styrelse omvaldes till den nya styrelsen och till listan för kommunfullmäktige så hade hela 94 kandidater inkommit vilket kan jämföras med 38 kandidater inför valet 2014 vilket var väldigt glädjande. Helsingborg har efter Stockholm flest kandidater till kommunfullmäktige inom hela SD-Sverige.

  Ovan är den omvalda styrelsen som består av följande

  Ordförande

  Alexander Aardgaard

  Vice ordförande

  Eva Zensch

  2:e Vice ordförande

  Michael Rosenberg

  Ledamöter

  Pontus Andersson

  Dick Johansson

  Suppleanter

  Ulrika Persson

  Victoria Tibom

   

  Eftersom det numera bara finns en enda valkrets i Helsingborg så kunde valberedningen bara föreslå 73 namn som sedan valdes in men listan fick sedan justeras något då några kandidater hade fått ändrade förutsättningar sedan valberedningens möte samt det faktum att valsedlarna för årets val kommer att ha en ändrad logga vilket bara tillåter max 72 namn.

  De invalda är enligt den här länken. Valsedel 2018

   

   

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte den 20 januari 2018

  Av den 4 januari, 2018
  0
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Motion angående digital justering av protokoll

  Av Michael Rosenberg den 27 november, 2017
  1
  0

  Under ett politiskt verksamhetsår i Helsingborgs stad justeras ett stort antal protokoll och

  varje protokoll ska, utöver ordföranden, även justeras av en ledamot.
  Den ledamot som ska justera ett protokoll på t.ex. Rådhuset har rätt till ersättning för förlorad arbetsförtjänst och för de resekostnader som kan uppkomma. Det innebär att
  protokolljusteringen förutom att ta de förtroendevaldas tid i anspråk även kan medföra
  kostnader för staden.

  Genom digital protokolljustering skulle de förtroendevalda kunna godkänna protokoll
  via exempelvis mejl, och därefter vid nästkommande möte fysiskt justera genom underskrift. Ett annat möjligt alternativ skulle kunna vara att protokoll godkänns
  i någon form av e-tjänst där den förtroendevalda med sin e-legitimation direkt kan
  signera och därmed godkänna protokollet. Denna hantering skulle snabba upp
  processen för såväl tjänstemännen som de justerande politikerna.

  Det vore därför av vikt att utreda möjligheterna att införa digital justering av
  sammanträdesprotokollen i Helsingborgs stad. Det kan handla om både lagenliga
  aspekter då det uttrycks i kommunallagen att protokoll ska justeras inom 14 dagar och även
  om ekonomiska aspekter.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna i Helsingborg:

  att utreda hur digital justering av sammanträdesprotokoll kan införas i Helsingborgs stad.

   

   

  För Sverigedemokraterna Helsingborg

   

  Eva Zensch

  Alexander Aardgaard

 • Replik till insändaren ”Pinsamt att just SD pekar ut invandrare för brottslighet” av Jan Björklund och Mats Fuchs, båda (S). HD Min mening 2/11.

  Av Michael Rosenberg den 3 november, 2017
  6
  0

  Nej, SD försöker på intet sätt ”tillskriva invandrarna och invandringen som problemet” när det gäller det eskalerande grova våldet, varken i samhället i stort eller i Helsingborg. Påståendet, att SD skyller allt på invandring − nu senast framfört av de S-märkta Helsingborgspolitikerna Jan Björklund och Mats Fuchs − blir dock inte mer sant bara för att det upprepas som ett mantra. Däremot ser vi verkligheten som den är: när Sverige öppnade sina dörrar på vid gavel för massinvandring och 163 000 flyktingar/asylsökande varnade vi för de konsekvenser som övriga partier först blåögt förnekade, men som nu är tydliga för alla och envar. Det råder kris i hela samhället − skola, vård, omsorg, bostadspolitik − och att inte se sambandet, eller till och med förneka det, mellan flyktingströmmen och dagens situation är patetiskt. Sverige får nu betala för en gränslös naivitet och ett totalt förnekande av verkligheten som Björklund och Fuchs är goda exempel på. Vi i SD påstår inte, och har heller aldrig påstått, att det är uteslutande invandrare som begår grova brott, men att personer med invandrarbakgrund är klart överrepresenterade i brottsstatistiken har mer än 40 års forskning kunnat belägga. Detta enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå, från 2005. Och frågan är hur man med hedern och trovärdigheten i behåll kan bestrida detta Sedan dess har invandringen antagit helt andra proportioner, men krav på en ny rapport har hårdnackat tillbakavisats av Björklunds och Fuchs partibroder, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, som fram till juli i år också innehade migrationsministertaburetten. Varför denna ovillighet till ny statistik, som ju faktiskt skulle kunna visa på en helsvensk överrepresentation, kan man bara spekulera i.

  Björklund och Fuchs anser det vara ”pinsamt om än föga förvånande” att SD, enligt deras uppfattning, ser invandrare som ”problemet”. Men det som verkligen är pinsamt − och ingalunda förvånande − är hur dessa herrar högt och brett ordar om vilka åtgärder ministären Löfven har vidtagit för att komma åt den ökande brottsligheten. Bland annat har regeringen gjort en satsning på polisen som inte har skådats på hela 2000-talet. Ja, ett grepp som lyckligtvis saknar motstycke är väl rikspolischefens utdelande av armband för att komma till rätta med de sexuella ofredandena. Men hur kan man tala om en satsning på polisen när exempelvis anmälningar av grova sexualbrott som våldtäkt lämnas därhän eftersom polisen inte har resurser? Och ser vi till Helsingborg märks inte mycket av denna satsning. Så sent som den 31 oktober sköts en 20-åring till döds i Bårslöv, bara ett av många brott med dödlig utgång i staden. Och enligt en i juni år publicerad rapport från Rikspolisstyrelsen hotas Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder att på sikt tas över av kriminella gäng. Frågan är om fler fritidsgårdar kan lösa problemen i Helsingborg − något som Björklund och Fuchs dock tycks tro.

  Michael Rosenberg (SD)

  Komunalråd