Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 7

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Glad midsommar!

  Av Michael Rosenberg den 21 juni, 2019
  0
  0

  Hoppas att ni alla får en fantastisk midsommar!

 • Glad nationaldag!

  Av Michael Rosenberg den 6 juni, 2019
  0
  0

  Glad nationaldag! Hoppas att ni alla har haft en fantastisk dag i det fina vädret! 🇸🇪🇸🇪

 • Motion om vätgastankstation

  Av Michael Rosenberg den 23 maj, 2019
  0
  0

  Runt om i världen ökar aktiviteterna inom vätgasområdet. Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Inom projektet Hydrogen Infrastructure for Transport (HIT) har Vätgas Sverige tillsammans med Sweco, med stöd av EU-programmet TEN-T, skapat ett underlag för infrastrukturintroduktion i Sverige. Denna plan tog fram parallellt med Nederländerna, Frankrike och Danmark. Rapporten är omfattande och innehåller bland annat teknikstatus, incitamentsförslag, och olika scenarier för infrastruktur- och fordonsintroduktion.

  Det enda som behövs för att framställa vätgas är el och vatten. Den mest miljövänliga vätgasen framställs via elektrolys med hjälp av förnybar el.

  I dag finns fyra tankställen i Sverige som erbjuder vätgas; Göteborg, Stockholm/Arlanda, Mariestad och Sandviken. Ytterligare åtta tankstationer för vätgas är planerade. På några års sikt är förhoppningen stor om ett rikstäckande nät av vätgasstationer, ett initiativ som även EU stöder.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  Att Helsingborgs stad skall ta ytterligare ett steg framåt i miljöarbetet och utreda vilka möjligheter som finns för att en vätgastankstation skall kunna etableras.

   

   

   

  ______________________                                               ______________________                                                      

  Bengt Lindahl (SD)                                                                     Lennart Svensson (SD)

   

  Motion – Vätgastankstation

 • Motion: Stöd till djurhållande bönder i kommunen under torrperioder

  Av Michael Rosenberg den 20 maj, 2019
  0
  0

  Stöd till djurhållande bönder i kommunen under torrperioder

  Den senaste sommarens torka visade sig ha enorma konsekvenser för många av kommunens bönder. Något som berörde väldigt många under denna tid var att många bönder tvingades nödslakta djur då bristen på mat blev alldeles för stor. Många människor slöt då upp genom att köpa svenskt kött för att stötta bönderna, flera golfklubbar lät bönder använda deras gräsrester till foder och staden bistod på de sätt som vi kunde för att förbättra deras tillvaro.

  Denna uppslutning visade att det både från stadens sida, näringslivets och från stadens invånares sida finns en vilja att stötta djur och djurägare i svåra situationer.

  I Landskrona kommun har man sedan sommarens torka valt att använda matresterna i Västervångskolans skolkök för att stötta djuren i Karlslunds djurpark. Genom att matresterna på så sätt kommer till användning bidrar staden till den cirkulära ekonomi som staden eftersträvar samtidigt som vi bidrar till ett ekologiskt kretslopp där varje matrest kommer till användning.

  I Helsingborgs fall kommer matresterna från skolor och andra verksamheter till användning på andra värdefulla sätt, vilket är bra, men vid tider av torka bör staden utveckla sina möjligheter att stötta bönderna och deras djur för att förhindra situationer där de tvingas till nödslakt. Även inom andra områden bör staden kunna bidra med andra typer av restprodukter som kan komma stadens djurhållande bönder till nytta under svåra tider.

  Staden bör helt enkelt skapa så bra möjligheter som möjligt att bidra till en god djurhållning inom kommunens gränser.

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda vilka av deras restprodukter som snabbt kan komma till användning vid händelse av torka, samt ta fram en plan på hur Helsingborgs stad ska arbeta för att stötta djurhållande bönder i kommunen under torrperioder.

   

   

  ______________________                                                    

  Pontus Andersson (SD)

   

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion – Stöd till bönder under torrperioder

 • Jimmie Åkesson besökte Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 17 maj, 2019
  0
  0

  Tack alla som trotsade regn och rusk för att få träffa vår partiledare, Jimmie Åkesson, på Stortorget!

  Träffen kombinerades med en pressträff där riksmedia var på plats för att ta del av SD:s nya satsning inför EU-valet, där vi bemöter Socialdemokraternas lögner om partiet. Länk till sidan hittar ni här: https://sd.se/lognfabriken/

  Vill du också bli en del av SD-gemenskapen? Bli det redan idag! https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/