Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 7

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Valmanifest för SD-Helsingborg 2018

  Av Michael Rosenberg den 2 juli, 2018
  3
  0

   

  Klicka på länken för att läsa vårt manifest.

  Valmanifest

   

   

   

   

 • Fina siffror för SD-Helsingborg i Novus undersökningen som Helsingborgs Dagblad publicerade idag.

  Av Michael Rosenberg den 31 maj, 2018
  0
  0

  Härliga siffror inför valet i Helsingborg 🙂

  Kommunfullmäktige består av 65 ledamöter. Det krävs därför 33 mandat för att få egen majoritet. Så här fördelas mandaten utifrån HD:s opinionsmätning (dagens läge inom parentes):

  Moderaterna: 19 (19).

  Liberalerna: 3 (4).

  Centerpartiet: 3 (2).

  Kristdemokraterna: 2 (2)

  Socialdemokraterna: 17 (19).

  Vänsterpartiet: 5 (3).

  Miljöpartiet: 3 (6).

  Sverigedemokraterna: 13 (10).

  Alliansen (M, L, C, KD): 27 (27).

  Dagens blågröna styre (alliansen plus MP): 30 (33).

  De rödgröna (S, V, MP): 25 (28).

  Fotnot: Vi har använt oss av Valmyndighetens valsimulator för att räkna ut mandaten utifrån den opinionsundersökning som Novus gjort åt HD.

 • Inför ett återvändarcenter i Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 28 maj, 2018
  2
  0

  Att Helsingborgs kommun har problem kopplat till ett stort utanförskap är ingen hemlighet för någon. Stora kostnader för försörjningsstöd och barn som ser sina föräldrar växa upp utan arbete skapar ofta en ond cirkel vilken leder till att även nästa generation blir försatt i samma utanförskap. Någonting måste göras för att förbättra denna situation.

   

  Återvandring ska inte ses som något främlingsfientligt – tvärt om! En persons bild av vad som är dennes hem tar lång tid att förändra, inte minst om tiden i ens nya land blir svår och är kantrad av ett långt utanförskap. En välfärdsstat fungerar bara då alla som kan bidra också bidrar så mycket de kan. Är du utlandsfödd och inte kommer in i samhället kanske personen ifråga funderar på om Sverige verkligen är landet för honom eller henne.

   

  Genom att i kommunal regi starta ett så kallat återvändarcenter vill vi att staden ska bistå de människor som vill starta upp ett nytt liv i deras respektive hemländer. Det kan handla om personer som idag befinner sig i Sverige illegalt eller personer som på ett eller annat sätt känner att deras tid i Sverige har nått sin vägs ände. På återvändarcentret ska det finnas personal som kan bistå dessa personer med all information som kan tänkas behövas.

   

  Helsingborgs stad bör samtidigt utreda på vilken nivå ett kommunalt återvändarstöd bör ligga på för att öka andelen personer som frivilligt väljer att lämna landet för att återvända hem. En summa kan i Sverige uppfattas som låg, men kan vara desto mer värd i personernas hemländer. Med tanke på att kommunen i detta fall rör sig in i områden som kan anses röra sig utanför det kommunala åtagandet skulle kommunstyrelsen därför kunna tillskriva regeringen om ett statligt stöd för att kunna öka nivån på återvändandet.

   

  För att nå ut till personerna som kan tänkas vilja återvända menar vi att information om återvändarcentret årligen bör skickas ut till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren i deras vuxna liv. Informationen ska finnas tillgänglig på olika språk för att nå ut till så många som möjligt. Information som detta utskick ska tänkas innehålla kan vara adressen till återvändarcentret, summan på återvändarbidraget samt allmän information om hur personalen på återvändarcentret kan bistå.

   

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

   

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda möjligheten till uppstartandet av ett återvändarcenter inom Helsingborgs stads regi.

   

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda på vilken nivå ett återvändarbidrag bör ligga på för att få så stor effekt som möjligt till en så liten kostnad som möjligt.

   

  – att ge berörd nämnd i uppdrag att årligen skicka ut information om återvändarcentret till utrikesfödda personer i arbetsför ålder som nolltaxerat de senaste fem åren.

   

  Pontus Andersson (SD)

  Felix Lindau (SD)

   

 • SD-Helsingborg presenterar vad som förmodligen är partiets starkaste lista till kommunfullmäktige i hela Sverige med 72 namn !

  Av Michael Rosenberg den 1 mars, 2018
  0
  0
  1. Michael Rosenberg 49 Kommunalråd
  2. Eva Zensch 53 Administratör
  3. Alexander Aardgaard 71 Politisk sekreterare
  4. Karin Forsell 70 Bibliotekarie
  5. Pontus Andersson 26 Politisk sekreterare
  6. Ulrika Persson 49 Sjuksköterska
  7. Bengt Lindahl 62  Busschaufför
  8. Victoria Tiblom 48 Kommunikatör
  9. Dick Johansson 76 Konsult
  10. Britt Aardgaard 72 Pensionär
  11. Felix Lindau 25 Väktare
  12. Dag Sundius 61 Chaufför
  13. Olle Nilsson 55 Montör
  14. Lennart Svensson 65 Ingenjör
  15. Per Stenberg 57 Drifttekniker
  16. Martin Zensch 55 Egenföretagare
  17. Hans Quarfood 63 Kock
  18. Petri Kaldjärv 47 Säljare
  19. Ann-Charlotte Eriksson 53 Civilekonom
  20. Magnus Mellgren 50 Projektplanerare
  21. Catarina R Liljestrand 55 Lärare
  22. Mårten Hedlund 40 Snickare
  23. Pia Klesell 58 Servicetekniker
  24. Claes Johnsson 71 Ekonomikonsult
  25. Ingela Gordon 52 Trafiklärare
  26. Flemming Hansen 47 Fastighetsskötare
  27. Bengt Bengtsson 75 Sjökapten
  28. Linda Lindberg 44 Florist
  29. Thommy Friberg 68 F.d Polis
  30. Eivor Söderberg 73 Pensionär
  31. Susanne Nilsson 57 Hemserviceanställd
  32. Nils Klintvik-Olofsson 20 Politisk kommunikatör
  33. Sebastian Nilsson 26 Väktare
  34. Anders Bennsten 51 Bryggmästare
  35. Jens-Erik Högberg 48 Inspektör
  36. Anders Johnsson 60 Försäljningsingenjör
  37. Emil Vasilcin 24 Studerande
  38. Christel Larsson 55 Receptionist
  39. Lars Isaksson 57 Fastighetstekniker
  40. Barner Knudsen 67 Fastighetstekniker
  41. Christina Bly-Andersson 65 Frisör
  42. Björn Gyllix 58 Lärare
  43. Yvonne Friberg 66 Laboratorieassistent
  44. Alexander Johansson 31 Student
  45. Daniel Bergsten 49 Säljare
  46. Birger Jönsson 79 Reparatör
  47. Börje Wigström 76 Pensionär
  48. Carina Persson 47 Lokalvårdare
  49. Christer Nilsson 67 Pensionär
  50. Christian Johansen 75 Pensionär
  51. Cornelia Scott 30 Flygvärdinna
  52. Gunnel Fredriksson 67 Pensionär
  53. Jan Fredriksson 66 Pensionär
  54. Maj-Lis Bengtsson 73 Undersköterska
  55. Mattias Arlefalk 34 Säljare
  56. Staffan Quist 59 Studerande
  57. Thomas Olsson 68 Pensionär
  58. Liz Edman 64 Pensionär
  59. Gunvor Enström 78 Pensionär
  60. Yrsa Bernecker 69 Frisör
  61. Sven-Erik Larheim 84 Pensionär
  62. Bo Söderström 72 Personlig assistent
  63. Maria Lundborg 53 Flygvärdinna
  64. Dick Johansson 59 Yrkeschaufför
  65. Monica Cronbring 71 Pensionär
  66. Hans Inge Fernebring 75 Värmetekniker
  67. Håkan Hallberg 68 Pensionär
  68. Viveca Hassani-Baluchi 62 Servicehandläggare
  69. Kenny Pettersson 67 Pensionär
  70. Ann-Christine Nilsson 70 Redovisningsekonom
  71. Susan Andersson 68 Mäklare
  72. Gilberth Storm 66 Säljare