Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 6

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • ”De ska straffas även om de påstår sig bara bakat pizzor”

  Av Michael Rosenberg den 16 april, 2019
  0
  0

  Att Liberalerna har en så pass naiv inställning till hemvändande IS-terrorister som framgår i Min mening den 12 april 2019 är tyvärr inget som är förvånande. Hotet om terrorism har varit närvarande i Sverige under hela 2000-talet och under dessa år har Liberalerna suttit vid regeringsmakten under 8 år och är nu stödparti till den nuvarande regeringen, ingenting tyder på att de på riktigt vidtagit några konkreta åtgärder som har förbättrat situationen.

  Sverigedemokraterna har på riksnivå drivit på för retroaktiv lagstiftning som innebär att vi kan straffa personer som anslutit sig till IS innan regeringen kriminaliserade terrorresor. På grund av svår bevisbörda kommer det bli svårt för svensk domstol att döma för andra brott än just detta och därför behöver vi göra vad som krävs för att dessa personer ska straffas.

  På samma sätt som tyska domstolar fortfarande dömer vakter på koncentrationsläger till fängelsestraff ska vi se till att IS-terrorister straffas, oavsett om de påstår sig bara kört ambulans eller bakat pizzor åt den Islamiska staten.

  Tyvärr har Riksdagen valt att inte lyssna på Sverigedemokraternas förslag till åtgärder, därför försöker vi agera på kommunal nivå. Flera av våra kommuner kommer eventuellt ta emot personer som deltagit i strid för IS och det är direkt beklagligt att Liberalerna tycker det är rimligt att erbjuda dessa människor, bostad, försörjningsstöd eller arbetsmarknadsinsatser.

  För vår del är saken klar. Personer som rest till Islamiska staten har inget att göra i Sverige men om de ändå kommer hit och riksdagen inte lyckas genomföra konkreta åtgärder för att döma dem till långa straff, så kommer vi Sverigedemokrater se till att på andra sätt göra deras vistelse i Sverige så jobbig som möjligt.

   

  Michael Rosenberg, kommunalråd SD Helsingborg

   

  Michael Rosenbergs svar publicerades på Min mening i HD den 12 april 2019

 • Motion för fasta ljuskällor på Kullagatan 28-58

  Av Michael Rosenberg den 15 april, 2019
  0
  0

  Motion för fasta ljuskällor på Kullagatan 28-58

  Efter att ha jämfört Kullagatan, den så kallade gågatan, i Helsingborg med andra liknande gator i andra europeiska städer, kan man konstatera att det här finns en del att önska för att gatan skall bli, eller återfå, den dragningskraft den en gång haft.

  Mycket har redan gjorts i form av ny stensättning, reklamklädda elskåp och subtil musik för strosande helsingborgare och köpsugna turister. Men endast upp till Kullagatan 28, den södra delen, där förbättringarna abrupt tar stopp. För de som är näringsidkare på den norra delen av gatan känns detta som ett märkligt beslut, då gatan med största sannolikhet hade setts som än mer attraktiv och spännande om stensättning och musik hade räckt hela vägen ut, det vill säga fram till Kullagatan 58.

  För att få en jämnare fördelning av försäljning och besökare för Kullagatan och dess näringsidkare bör gatan ses och behandlas som en helhet. Det finns ingen anledning att göra detta ”stopp” för förbättringar, vilket nu sker ungefär vid Konsul Olssons plats.

  Det som är mest graverande är att den norra delen av gatan inte har tillfredsställande ljussättning efter mörkrets inbrott. Det finns helt enkelt inga lampor, lyktstolpar eller vägglyktor någonstans på denna del av gatan. I och med detta känner sig näringsidkarna otrygga, det går inte att se vad som händer utanför skyltfönstret. De som står och går ute på gatan kan däremot se klart och tydligt in i butikerna, vilket är ett oönskat scenario, speciellt för de som arbetar ensamma då mörkret faller. Helsingborg stad vill föregå med gott exempel, det är inget gott exempel då turister och köpsugna helsingborgare inte finner den norra delen av gatan attraktiv på grund av att det fattas ljuskällor för gångstråket.

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  att undersöka vilken typ av lyktor som passar in i gatubilden för Kullagatan 28-58, hur många ljuskällor som behövs för att göra gatan ljus, säker och attraktiv samt inhämta information om prisbild för ett eventuellt beslut.

   

  ______________________                                               ______________________                                                      

  Bengt Lindahl (SD)                                                                      Catarina Ruler Liljestrand (SD)

 • Bevara Sundspärlan!

  Av Michael Rosenberg den 11 april, 2019
  0
  0

  Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, meddelade igår i en intervju med Sveriges Radio att SD Helsingborg kommer göra vad de kan för att verksamheten ska kunna drivas vidare.

  SD ställer sig inte heller bakom några byggplaner för vare sig bostäder eller en skola och därigenom så faller också den politiska majoriteten och skälet för uppsägningen.

  Det finns nu alltså en politisk majoritet för att rädda Sundspärlan, genom att rösta nej till planen att bland annat bygga bostäder på tomten.

  Lyssna på inslaget från SR här: https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=96&artikel=7196732&fbclid=IwAR0rOF7zacuPOl-b5mnDUIE33x7ntuth1-Aso8Q635Jn4hYGuslUtll_gAc

 • Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

  Av Michael Rosenberg den 10 april, 2019
  0
  0

  Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

  2018-11-30 så valde Sundspärlan Exploatering AB, där du är ordförande, att säga upp avtalet med Nöjesparken Sundspärlan AB med motiveringen att området ska exploateras och bebyggas med skola och bostäder.

  Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom några byggplaner för vare sig bostäder eller en skola och därigenom så faller också den politiska majoriteten och skälet för uppsägningen.

   

  Med anledning av ovan så undrar jag följande:

  – Kommer du nu att verka för att uppsägningen dras tillbaka?

  – Finns det nu inte ett skäl för att likvidera Sundspärlan Exploatering AB?

  – Kommer du nu att verka för en varaktig lösning av Sundspärlans framtid?

   

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd (SD)

  Interpellationen som PDF: Interpellation till Peter Danielsson

 • Motion om återvändande IS-terrorister till Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 9 april, 2019
  2
  0

  2019-04-09

  Sverigedemokraterna Helsingborg inkom idag med en motion om att Helsingborgs stad ska arbeta fram riktlinjer för att förhindra att IS-terrorister som återvänder till Helsingborg erbjudas någon form av stöd. I motionen nämner vi att kommunens ekonomiska eller personella resurser ej ska tas i anspråk för personer som på något sätt stöttat den Islamiska staten.

  Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personers uppehälle i form av exempelvis försörjningsstöd, utbildning eller kostnader för boende.

  Yrkandet i vår motion lyder att uppdra åt samtliga nämnder, beredningar och styrelser som berörs av eventuella återvändande IS-terrorister att arbeta fram riktlinjer för att förhindra någon form av stöd till dessa. Beslut om varje enskilt fall där återvändande föreslås inte ges stöd ska därefter fattas i de respektive nämnderna.

   

  Motionen i sin helhet hittar ni här: Motion – Återvändande IS-terrorister