Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 6

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Debatt: Därför säger vi nej till höjda avgifter inom stadens vård- och omsorg

  Av Michael Rosenberg den 19 september, 2019
  0
  0

  ”Därför säger vi nej till höjda avgifter inom stadens vård- och omsorg”

  Den 17 september kommer kommunfullmäktige fatta beslut om nya avgifter inom stadens vård- och omsorgsverksamhet. Förslaget kommer som en följd av att vård- och omsorgsförvaltningen behöver ett tillskott på ytterligare 20 miljoner kronor och dessa förslag till höjningar är tänkta att kunna täcka detta underskott.

  Det är ingen hemlighet för någon att stadens vård- och omsorgsverksamhet står inför hårda prövningar de kommande åren. De äldre blir allt äldre samtidigt som inte tillräckligt många bidrar till vår gemensamma välfärd.

  Sverigedemokraterna har suttit i Helsingborgs kommunfullmäktige sedan 2002, alltså lika länge som nuvarande taxor gällt för stadens invånare. Under lika lång tid har vi gång på gång påpekat att invandringen till staden är för hög och att alldeles för få kommer i arbete. Detta leder i sin tur till att resurser som kunde spenderats på våra äldre, istället behöver finansiera kostnader för människor i arbetsför ålder.

  År 2016, ett år efter migrationskrisen, landade stadens kostnader för försörjningsstöd på 269 miljoner kronor. I stadens senaste årsredovisning, som visar siffrorna för 2018, landade summan på hela 307 miljoner kronor och tyvärr slutar inte kostnadsökningarna där. På kommunfullmäktige i juni beslutade de styrande partierna att ytterligare 30 miljoner kronor skulle tillskjutas till kostnader för försörjningsstöd.

  Detta förhållningssätt till stadens kostnader är tyvärr symptomatiskt. Varje gång det behövs mer resurser inom områden där kostnaden kan härledas till en misskött invandrings- och integrationspolitik, är det aldrig några problem för de styrande partierna att tillskjuta medel, men när kostnaderna för våra äldre ökar så väljer man att höja deras avgifter för att finansiera deras underskott.

  Om man har som ambition att upprätthålla ett samhällskontrakt mellan invånarna och kommunen bör man också se till att i sitt beslutsfattande gynna de som hela sitt liv bidragit till vår gemensamma välfärd. Vad sänder det egentligen för signaler till stadens invånare när personer som kanske aldrig betalat inkomstskatt ges mer resurser samtidigt de som varit yrkesverksamma i 40-50 år är de som ska betala?

  Sverigedemokraterna vill föra en politik som gynnar de som bidrar, bidragit och i framtiden kommer bidra till vår gemensamma välfärd. År efter år har vi påpekat de problem vi idag ser med en allt större grupp människor som är i arbetsför ålder, men som väljer att leva sitt liv i utanförskap. Skulden för det ekonomiska underskottet ska inte läggas på att våra äldre blir äldre, utan på att för få i arbetsför ålder inte bidrar till vår gemensamma välfärd.

  När vi år efter år har påpekat problemen har de styrande partierna vägrat att lyssna, dessutom har vi blivit kallade både det ena och det andra för att vi talat om elefanten i rummet. Med anledning av detta kan därför inte de styrande partierna, efter snart två decennier med oss i kommunfullmäktige, förvänta sig vårt stöd när de behöver höja avgifterna för våra äldre på grund av en dåligt förd politik.

   

  Michael Rosenberg (SD), kommunalråd

   

  Debattartikeln skickades till Helsingborgs dagblad, men blev tyvärr inte publicerad.

 • Sverigedemokraterna omnämns i Helsingborgs Dagblad

  Av Michael Rosenberg den 16 september, 2019
  0
  0

  I helgen har Sverigedemokraterna omnämnts i två artiklar Helsingborgs dagblad. Den första gäller att två privatdrivna vårdboenden ska kommunaliseras, den andra artikeln gäller att vi fick genom att koloniområdenas avtal ska skrivas på 10 år istället för 5 år som tidigare var föreslaget.

   

  Länkar till artiklarna hittar ni här:

  Två privatdrivna vårdboenden blir kommunala igen: ”Vi är jätteglada!”

  Kommunen svänger och ger koloniområdena tioåriga avtal

   

 • Insändare om Öresundskraft

  Av Michael Rosenberg den 5 september, 2019
  0
  0

  De senaste veckorna har två av våra insändare om Öresundskraft publicerats i HD. Dessa kan ni också läsa här:

   

  ”Endast då går vi med på en försäljning”

  I Jan Andersson (S) insändare från den 20 augusti har han hakat upp sig på en formulering jag gjort i en intervju om att ”det ska finnas så pass mycket stöd för en förändring”. Citatet kommer från ett resonemang om att vi kräver ett valdeltagande på över 51 % för att folkomröstningen om Öresundskraft ska vara avgörande för vårt tyckande.

  Vår inställning till försäljningen av Öresundskraft är följande: Vi avvaktar med ett ja eller nej förrän vi vet vilka som vill köpa, vad priset för bolaget landar på och vad villkoren för staden blir. Att redan idag, utan att veta svaren på dessa frågor, säga direkt ja eller nej, menar vi inte är ett seriöst sätt att behandla en stor politisk fråga.

  Det lägsta valdeltagandet i ett kommunalval i Helsingborgs kommun var år 2002 då strax över 74 % av Helsingborgarna tog sig till vallokalen för att rösta. För ett år sedan röstade nästan 82 % av Helsingborgarna. Jan Andersson (S) vet mycket väl att kommunala folkomröstningar endast är rådgivande, men Sverigedemokraterna har däremot lovat att följa resultatet om valdeltagandet blir någorlunda högt, d.v.s. att över 51 % av Helsingborgarna röstar. En ovilja att rösta i frågan tolkar vi som att man överlåter frågan till de politiker som 82 % av Helsingborgarna röstade fram i kommunalvalet för ett år sedan.

  Låt mig slutligen åter vara tydlig i frågan. Vi kommer endast gå med på en försäljning om köparen har en långsiktig plan för sitt ägande av bolaget, om priset är högt och om villkoren för staden blir bra. Om dessa aspekter inte kan uppfyllas ser vi ingen anledning att av ideologiska skäl sälja bolaget, men skulle de uppfyllas och vi kan säkra en säker ekonomi för stadens invånare under en lång tid framöver finns det heller inga skäl att av ideologiska skäl säga nej. Om inte minst 51 % av Helsingborgarna deltar i en folkomröstning som bevisar motsatsen, förstås.

  Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)

   

  ”Det är rimligt att sitta lugnt i båten”

  I Jan Anderssons insändare från den 29 augusti hävdar han att jag skulle mena att frågan om Öresundskrafts försäljning inte är en viktig fråga. Detta trots att jag i min artikel från den 27 augusti argumenterar för att vi idag inte kan svara varken ja eller nej på en så stor fråga innan vi har alla korten på bordet. Istället menar jag att det är rimligt att sitta lugnt i båten och invänta de frågor som kräver svar. Har köparen en seriös och har en långsiktig plan för ägandet av bolaget? Vad blir villkoren för Helsingborgs stad och stadens invånare? Vad vill en potentiell köpare betala för bolaget? Innan vi har svar på dessa frågor är det helt enkelt inte seriöst att säga ja eller nej till en försäljning.

  Vidare menar Jan Andersson att det är partiernas uppgift att få så många som möjligt till valurnorna, jag hävdar att så inte är fallet. Som samhällsmedborgare är det ditt eget ansvar att delta i demokratiska val om du så önskar. Många Helsingborgare har skrivit under för att en folkomröstning ska genomföras och även jag har skrivit under, eftersom jag tror på folkets rätt att uttrycka sin röst även mellan valen. Under hösten kommer alla Helsingborgare kunna ta del av mer information om försäljningen och kommer då också få svar på de frågor som även Sverigedemokraterna ställer sig innan vi fattar ett beslut i frågan. Om det därefter skulle gå vidare mot en försäljning och en folkomröstning kommer vi följa valresultatet i om över 51 % deltar, detta trots att folkomröstningen enligt lag bara är rådgivande.

  Jag vill också förtydliga detta ställningstagande med det faktum att vi faktiskt är det enda parti som har lovat att även om vi skulle ha tagit ett beslut i partiet för en försäljning när vi har alla fakta på bordet, så kommer vi ändå att följa folkviljan, om den skulle gå emot vårt tyckande vid en folkomröstning. Då menar vi att det också är rimligt att kräva ett någorlunda högt valdeltagande, eller tycker Jan Andersson att vi ska följa ett eventuellt resultat där endast 6 procent deltar och strax över hälften av de som röstar skulle vara emot en försäljning? Det innebär i så fall att av 110 473 röstberättigade så skulle det endast skulle behövas 3315 röster för att få majoritet, vilket inte blir särskilt demokratiskt enligt min mening.

  Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)

 • Debatt: Vår äldreomsorg vill de äldres bästa

  Av Michael Rosenberg den 12 augusti, 2019
  0
  0

  Lars Thunberg och Jaqueline Engström efterlyser ett konstruktivt samarbete mellan alla partier. Detta låter givetvis bra men i själva verket handlar det om ett ensidigt samarbete där alla ska tycka som Alliansen, längre än så lär samarbetet inte sträcka sig. Alliansens så kallade samarbete med Miljöpartiet tycker jag inte säger så mycket egentligen, Miljöpartiet vänder kappan efter vinden i många frågor just för att få mer makt och inflytande. När de talar om att äldreomsorgen i Helsingborg riskerar att smygprivatiseras, går detta egentligen helt i linje med partiets åsikt. Partiet är ju för privata vårdboende så jag förstår inte vad de har för problem med detta. Avtalet med Vardagas drift av två vårdboende går ut till hösten. Här röstade Miljöpartiet för fortsatt privat drift. Således är man för privatisering men inte för smygprivatisering. Därför låter väldigt märkligt i mina öron när de väljer att prata om smygprivatisering.

  Vi Sverigedemokrater sätter alltid vårdtagarnas bästa i fokus. Vi vill ha en god vård och omsorg och vill därför att samtliga vårdboenden ska drivas i kommunal regi. Vi fattar aldrig våra beslut som Lars Thunberg påstår för att plocka politiska poäng eller för att skapa konflikter. Vi fattar de beslut vi anser vara de bästa för våra äldre och våra vårdtagare. Thunberg påstår vidare att för Alliansen kommer de äldres bästa före onödiga konflikter. Detta är enligt mig inte helt sant. I så fall skulle han inte vara en sådan förespråkare för privata vårdboende som Alliansen är, när en majoritet i kommunfullmäktige är emot dessa. De privata förmår inte i nuläget att upprätthålla den kvalitet som för oss sverigedemokrater är så viktig. För oss till skillnad från Alliansen är kvaliteten av helt avgörande betydelse.

  Att Helsingborg behöver fler vårdboende framöver är helt klart, därför anses ett nytt vårdboende i Rydebäck vara lämpligt till år 2022. Att placera det i Rydebäck är inte bara ett önskemål från de boende där. Rydebäck är, bortsätt från Helsingborg, kommunens största tätort med över 6500 invånare och många av de som levt största delen av sina liv i Rydebäck börjar nu bli äldre och i behov av plats på vårdboende. Givetvis vill man bo kvar där man levt sitt liv. Att driva frågan vidare till fullmäktige beslut är för att det är en mycket viktig fråga för helsingborgarna. Dessutom är fullmäktiges ledamöter mer rättvist fördelade efter mandat. Detta är inte fallet i nämnderna. Självklart blir det en kostsam affär då kommunen inte äger någon mark i Rydebäck. Detta är ju en följd av att alliansen de senaste tio åren sålt ut all mark som kommunen ägt. Så vems är felet för att kostnaden blir stor? Detta är definitivt inte att kalla långsiktig planering som Alliansen stoltserar med som ledord för sin politik.

   

  Ulrika Persson, gruppledare för SD i Vård- och omsorgsnämnden

   

  Debattartikeln skickades till Helsingborgs Dagblad för replik, men blev tyvärr inte publicerad.

 • Rapport från förra veckans kommunfullmäktige

  Av Michael Rosenberg den 24 juni, 2019
  0
  0

  På förra veckans kommunfullmäktige kunde Sverigedemokraterna återigen utnyttja sin vågmästarroll på bästa sätt. Vår position innebär att vi har chansen att stoppa de förslag från styret som vi inte gillar, och stötta de förslag från övriga oppositionen som vi stödjer. Här kommer en lista med några av de viktigaste förslag som vi avgjorde till dess fördel:

  Återkommunalisering av Lussebäckens och Ragnvallas vårdboenden.

  Stärka det förbyggande arbetet inom Vård- och omsorg tillsammans med föreningslivet.

  Byggstart för ett nytt Gymnastikens hus år 2021.

  Investering av ny ishall ska prövas att finansieras med Dunkersfonderna.

  🚫 Nej till färre parkeringsplater i centrum och att Stortorget blir bilfritt.

  🚫 Nej till att fler bilvägar i centrum blir gågator.

  🚫 Nej till att staden tar emot en ”fristadskonstnär”.

  🚫 Nej till att staden anställer två ”klimatcoacher”.

  🚫 Nej till att skolmaten ska ha en vegetarisk bas.