Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 5

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Motion om slutsanering av miljöfarliga ämnen på Dalhem

  Av Michael Rosenberg den 20 april, 2017
  0
  0

   

  Helsingborgshem tvingades 2010 att sanera fönster samt marken under fönster och entréer på ett hundratal lägenheter på Dalhem detta beroende på rester av det cancerframkallande ämnet PCB. Enligt den information vi erhållit så har man ännu inte sanerat markytan inne på de inglasade uteplatserna, eller fogarna till dessa. Man borde förstå att; om mark utanför en inglasning är kontaminerad så torde det även gälla mark innanför en inglasning.

  Asbest totalförbjöds i Sverige 1982. Asbesten är ännu idag inte slutsanerad och de boende riskerar även idag att utsättas för de farliga fibrerna då de renoverar och river i fastigheter från 50- 60- och 70-talen. Det är känt sedan tidigare att man ska vara vaksam på asbest i bland annat golvlim, kakelfix, kakelfog, ventilationstrummor, men även gällande fönsterkitt.

  Det kan konstateras att det i lägenheterna på Dalhem ännu idag förekommer synliga asbestprodukter.

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

   

  -Att Helsingborgshem ges i uppdrag att utreda PCB och asbestförekomsten inom det egna fastighetsbeståndet på Dalhem.

   

  -Att Helsingborgshem i förekommande fall åläggs att utreda kostnaden för en slutsanering av dessa miljögifter på Dalhem.

   

   

   

  ____________________                                ____________________

  Bengt Lindahl                                              Britt Aardgaard

 • Studiebesök på Mejeriområdets odlingslotter.

  Av Michael Rosenberg den 12 april, 2017
  2
  0

   

   

   

   

  Några bilder från tisdagens studiebesök och reflektioner på detta. Jag tycker att stadens hetsjakt på innehavarna till odlings och kolonilotterna i Helsingborg är bedrövligt. Det är en väldigt massa människor som påverkas av en oro för framtiden och när man ser så mycket omvårdnad och kärlek som de lägger ner på dessa områden så skäms man för vissa politiker som vill ta väck dessa smultronområden i staden.


  Sverigedemokraterna vill bevara dessa områden och vi anser dessutom att de områden som vill ska få behålla sina stängsel runt sina områden,de har ju tillkommit av en anledning.

 • Slöjor stänger ute kvinnor från gemenskapen i det offentliga rummet

  Av Michael Rosenberg den 7 april, 2017
  4
  0

  Vi har religionsfrihet i Sverige. Men likväl som det ger våra medborgare rätt att själva välja sin religion eller om man så vill ingen alls, så ska vi slippa religionen och dess plagg i det offentliga rummet.

  Mohamed Hélaoui, ordförande i invandrarföreningarnas samorganisation i Helsingborg och intervjuad i en tidigare artikel kring slöjor i Helsingborgs Dagblad, säger:

  “Det är människan som har valt den här lilla sjalen…

  ”Frågan är vem Hélaoui menar som har valt den här slöjan? Små flickor i skolan som inte kan leka obehindrat? Kvinnor som är täckta av slöja och stängs ute från gemenskapen i det offentliga rummet? Är det de som har valt slöjan? Vem är det egentligen som väljer slöjan?

  Männen!  Det första som kvinnor i Iran och Syrien gjort när IS försvunnit, är att slänga sina slöjor. Det är männen som anser att kvinnorna ska ha slöjor, inte kvinnorna.

   

  Slöjorna isolerar

  Slöjorna isolerar kvinnorna och i vårt jämställda samhälle får kvinnorna svårt att ta sig in i samhället. En del företrädare för islam verkar inte anse att kvinnor ens ska vistas i det offentliga rummet och om de mot förmodan gör det, så ska de vara täckta från topp till tå. Muslimska kvinnor som lyckas ta sig ut i arbetslivet i Sverige, får ofta utstå utskällningar och påhopp från en del islamska företrädare.

   

  Maria Winberg Nordström (L), kommunalråd i Helsingborg, arbetar för ett förbud att bära slöja i grundskolan. Hon argumenterar för att slöja alltid är ett uttryck för förtryck av flickor och kvinnor. Ett slöjförbud i grundskolan är något som vi i SD ställer oss bakom. Flickor ska få vara flickor. Om inte slöjor förbjuds i skolan, så fortsätter förtrycket av flickor och förtrycket följer dem sedan hela livet. Det fria samhälle vi har i Sverige ska inkludera alla kvinnor!

   

  Helsingborgs kommunfullmäktige har antagit en plan för lika möjligheter. Flickor som tvingas bära slöja både i och utanför skolan, får inte samma möjligheter som andra barn. Slöjan är ett hinder på många sätt.

   

  Michael Rosenberg

  Kommunalråd (SD)

   

 • På dagens årsmöte för SD-Helsingborg så valdes styrelsen för 2017

  Av Michael Rosenberg den 26 februari, 2017
  8
  0

  Från vänster: Ledamot Pontus Andersson, ledamot Dick Johansson, ledamot Michael Rosenberg, vice ordförande Eva Zensch, ordförande Alexander Aardgaard , suppleant Ulrika Persson samt Suppleant Victoria Tiblom