Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 5

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

  Av Michael Rosenberg den 10 april, 2019
  0
  0

  Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Peter Danielsson

  2018-11-30 så valde Sundspärlan Exploatering AB, där du är ordförande, att säga upp avtalet med Nöjesparken Sundspärlan AB med motiveringen att området ska exploateras och bebyggas med skola och bostäder.

  Sverigedemokraterna ställer sig inte bakom några byggplaner för vare sig bostäder eller en skola och därigenom så faller också den politiska majoriteten och skälet för uppsägningen.

   

  Med anledning av ovan så undrar jag följande:

  – Kommer du nu att verka för att uppsägningen dras tillbaka?

  – Finns det nu inte ett skäl för att likvidera Sundspärlan Exploatering AB?

  – Kommer du nu att verka för en varaktig lösning av Sundspärlans framtid?

   

  Michael Rosenberg
  Kommunalråd (SD)

  Interpellationen som PDF: Interpellation till Peter Danielsson

 • Motion om återvändande IS-terrorister till Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 9 april, 2019
  2
  0

  2019-04-09

  Sverigedemokraterna Helsingborg inkom idag med en motion om att Helsingborgs stad ska arbeta fram riktlinjer för att förhindra att IS-terrorister som återvänder till Helsingborg erbjudas någon form av stöd. I motionen nämner vi att kommunens ekonomiska eller personella resurser ej ska tas i anspråk för personer som på något sätt stöttat den Islamiska staten.

  Den som anslutit sig till en terrororganisation, vars syfte är att förgöra vårt fria och demokratiska samhälle, har också vänt sig bort från vårt samhälle. Därför ska inte våra skattepengar gå till dessa personers uppehälle i form av exempelvis försörjningsstöd, utbildning eller kostnader för boende.

  Yrkandet i vår motion lyder att uppdra åt samtliga nämnder, beredningar och styrelser som berörs av eventuella återvändande IS-terrorister att arbeta fram riktlinjer för att förhindra någon form av stöd till dessa. Beslut om varje enskilt fall där återvändande föreslås inte ges stöd ska därefter fattas i de respektive nämnderna.

   

  Motionen i sin helhet hittar ni här: Motion – Återvändande IS-terrorister

 • Michael Rosenberg åter invald i styrelsen för SKL

  Av Michael Rosenberg den 21 mars, 2019
  0
  0

  Efter några intensiva dagar i Stockholm då 451 ombud från 310 kommuner och regioner valt sina företrädare till styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) är vårt kommunalråd, Michael Rosenberg, nu hemma igen i Sundets pärla.

  Vi kan konstatera att Sverigedemokraterna återigen har skördat stora framgångar. Vi är nu dubbelt så många ledamöter och ersättare i styrelsen från Sverigedemokraterna jämfört med föregående mandatperiod, har för första gången blivit vågmästare i styrelsen och kommer också att vara vågmästare till höstens kongress.

  SD har för första gången plats i 8 beredningar samt en delegation och har därigenom ökat antalet förtroendevalda från 4 till hela 15 personer. För Michaels egen del innebär det att han blivit återvald av våra egna 51 ombud till gruppledare.

  Ett stort tack till alla våra ombud för de här dagarna och ett stort grattis till alla er som blev invalda till olika förtroendeuppdrag för SKL!

  Michael Rosenberg (SD)

 • Föreläsning med Carina Ståhl Herrstedt och Linda Lindberg

  Av Michael Rosenberg den 11 mars, 2019
  0
  0

  Lördagen den 9 mars föreläste två av våra riksdagsledamöter från Skåne läns västra valkrets, Carina Ståhl Herrstedt och Linda Lindberg, för våra medlemmar på Marina Plaza i Helsingborg.

  Vi riksdagsvalet väljs olika representanter från de olika valkretsarna in för att människor från hela landet ska vara representerat. För Sverigedemokraternas del valdes Carina Ståhl Herrstedt från Landskrona, Linda Lindberg från Helsingborg och Ebba Hermansson in via Skåne läns västra valkrets.

  Föreläsningen, som berörde deras riksdagsarbete, var väldigt uppskattad och vi är tacksamma för att de valde att besöka oss i Helsingborg!

  Föreläsningssalen

  Carina Ståhl Herrstedt och Linda Lindberg

  Pontus Andersson

  Pontus Andersson, Michael Rosenberg, Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt

  Carina Ståhl Herrstedt

  Carina och Linda föreläser

   

 • Information från SD Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 28 februari, 2019
  0
  0

  De senaste dagarna har flera sympatisörer och medlemmar, oberoende av varandra, kontaktat oss om en person som ringer upp dem och påstår sig vara från SD.

  Alla som är medlemmar i Sverigedemokraterna får SD-kuriren om de så önskar och vi har inga, vare sig på lokal nivå eller på riksnivå, som säljer tidningar eller prenumerationer via telefon.

  Att någon missbrukar vårt varumärke för sina egna syften är minst sagt förkastligt och de borde sluta med detta omgående!

   

  / Styrelsen, SD Helsingborg