Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Alexander-280x300

Alexander Aardgaard

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • SD-Helsingborg firar 20 år

  Av Michael Rosenberg den 2 september, 2016
  0
  0

  13731718_10153573032111875_5923101109452133200_n

   

  Välkommen till en fullspäckad kväll med tvårättersmiddag, liveframträdanden, trolleri och tal.
  Den 1 oktober i Helsingborgs Arena 18.00-24.00

  MIDDAGEN
  * Långkokt utegris från Malma gård med smörbakade morötter, potatis och senapssås.
  *Vaniljpanacotta samt kaffe.
  * Alkoholförsäljning.
  * Vegetariskt alternativ erbjuds.
  * Specialkost anmäls i förväg.

  UNDERHÅLLNING
  * Jimmie Åkesson, Mattias Karlsson och Richard Jomshof.
  * SD Helsingborg och SD Skåne.
  * Bedårande Barn
  * Peter Jezewski & The Chiefs

  Anmäl dig genom formuläret: https://goo.gl/RGHYxw och betala därefter in 295 kr på PG 42 38 12-7 (uppge medl.nr. och namn). Anmälan blir inte giltig förrän pengarna inkommit.
  Information: syd@sd.se eller 042-124595

   

   

 • Rydebäcks dag 2016

  Av Michael Rosenberg den 31 augusti, 2016
  0
  0

  Missa inte chansen och träffa Sverigedemokraterna på Rydebäcks dag

  Den 3 september kl 13-16

  Vi ses där !

 • Starka protester mot flyktingbostäder

  Av Michael Rosenberg den 26 augusti, 2016
  0
  0

  Igår så var stämningen irriterad på ett dialogmöte om moduler på Mariastaden, de boende som kom ditt trodde att det skulle vara ett dialogmöte i form av att de skulle få vara med och påverka besluten. När de förstod att att stadsbyggnadsnämnden tog beslutet om om att bevilja modulerna igår och att vi var det enda partiet som röstade emot förslaget så var besvikelsen stor på de övriga partierna. Det enda kommunalrådet som var på plats var jag, inga ansvariga kommunalråd från stadens ledning var på plats för att försvara eller förklara sitt beslut utan det överlät de till stadens tjänstemän som fick stå till svars för allt, Svagt av det Blågröna styret tycker jag.

  Michael Rosenberg (SD)

  Läs mer om detta på Helsingborgs Dagblad

   

 • Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

  Av Michael Rosenberg den 26 augusti, 2016
  0
  0

  Helsingborgs Stadsbyggnadsnämnd 25 augusti 2016

  Ärende nr 28

  Dnr 797/2016

  Gällande: Uppåkragatan; Moduler för nyanlända familjer.

   

   

  Yrkande gällande flerbostadshus modulbostäder

   

   

  Ärendet

  Ärendet avser fastigheten Järnåldern 1 med adress Uppåkragatan, Helsingborg.

  AB Helsingborgshem har till stadsbyggnadsnämnden inkommit med ansökan om bygglov avseende att uppföra ett flerbostadshus, genom att placera moduler i ett plan på fastigheten, samt tillhörande förråd, som sammanbinds med huvudbyggnaden med ett plank, och miljöhus.

  Grannar har motsatt sig ansökan på grund av negativ påverkan på stadsbilden, den tillfälliga karaktären och en dålig och dyr lösning på bostadsbehovet.

   

   

  Anförande

  Tidigare motsvarande ärende anger att behovet av denna typ av bostäder är akut och att det är en begränsad tid för ett akut allmänt intresse.

  Vi från Sverigedemokraterna anser dock i detta ärende att de enskilda intressena besitter större dignitet än de allmänna intressena.  Se 2 kap 1 § plan- och bygglagen.

  Helsingborg är till ytan 344 kvadratkilometer och staden borde inte ha några större svårigheter att utse en lämplig plats där det inte råder konflikt mellan de olika intressena.

   

   

   

  Sverigedemokraternas förslag till beslut.

  Vi instämmer inte i förvaltningens bedömning. Vårt förslag till stadsbyggnadsnämnden är att avslå det sökta tidsbegränsade bygglovet på den aktuella fastigheten.

   

  Vi yrkar på att nämnden avslår det sökta tidsbegränsade bygglovet.

  Om vårt yrkande inte vinner gehör reserverar vi oss mot beslutet.

   

  För Sverigedemokraterna i Helsingborgs stadsbyggnadsnämnd

   

  Bengt Lindahl

  Per Stenberg

 • Motion om trafikflödesstyrning till förmån för utryckningsfordon

  Av Michael Rosenberg den 11 augusti, 2016
  0
  0

  Bakgrund.

  I en motion daterad den 6 maj 2015 föreslog vi sverigedemokrater, att Helsingborgs stad skall göra en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, innebärande att detektorer, sensorer och GPS system på ett nytt och bättre sätt inkluderas i trafikflödesstyrningen till förmån för kollektivtrafiken.

   

  Den 17 november 2015 beslutade kommunfullmäktige att avslå Sverigedemokraternas motion gällande trafikljusprioritering. Argumentet till grund för avslag var att Stadsbyggnads- nämnden anser att staden inte skall byta utrustning i nuläget utan anser att förvaltningen skall fortsätta att utveckla det system som finns idag.

   

  I april månad 2016 skriver samma förvaltning; Utökade anslag (28 mnkr.) till trafiksignaler behövs för att kunna byta ut föråldrade styrapparater. Det skapar förutsättningar för att göra bussprioriteringar, detekteringar för oskyddade trafikanter och öka kapaciteten i korsningen. Att byta ut gamla trafiksignaler är viktigt för att säkra driften. Vid driftsstopp finns en ökad risk för olyckor och trafikstockning. Dvs. I stort sett det Sverigedemokraternas motion föreslog tidigare.

   

  Ärendet.

  Vi kan idag se på många platser i staden att utryckningsfordon hindras i ljuskorsningar av trafik som bildar kö. Digitalisering, styrning och GPS system hör hemma i dagens infrastruktur. Därför föreslår vi att utryckningsfordon utrustas med teknik som verkställer att dessa fordon – i god tid – erhåller fri väg, genom att trafiksignalerna längs färdvägen på förhand fram till målpunkten parkeras på grönt ljus.

   

   

  Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

   

  -Att när Helsingborgs stad gör en förstärkning av stadens trafiksignalsystem, så skall det beaktas en trafikflödesstyrning till förmån för utryckningsfordon.

   

  Bengt Lindahl

  Dag Sundius