Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 4

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Vila i frid, Lennart

  Av Michael Rosenberg den 1 december, 2020
  0
  0

  Idag, den 1 december 2020, begravdes vår kommunfullmäktigeledamot och vän, Lennart Svensson.

  Lennart var utbildad kemiingenjör, han gjorde utlandstjänst i Libanon 1988-89 och arbetade under många år på Tre Torn i Helsingborg. Sin sista tid innan pensionen arbetade han på Kronofogden.

  Efter pensionen var hans stora intresse fotografering, men också politiken.

  Lennart var en frisk fläkt, humoristisk och alltid positiv. Han klagade aldrig över sina bekymmer, ställde alltid upp och spred alltid energi till sina medmänniskor.

  Lennart gick bort natten till den 7 november och blev 66 år gammal. Han kommer vara väldigt saknad hos oss i SD Helsingborg.

 • Bara Sverigedemokraterna sade nej till moskébygge i Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 18 november, 2020
  0
  0

  På gårdagens sammanträde med kommunfullmäktige var Sverigedemokraterna det enda parti som röstade nej till ett marköverlåtelseavtal för ett kommande moskébygge i Helsingborg. Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, yrkade dels på avslag, men också på att det ska hållas en folkomröstning i frågan. Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade för en folkomröstning och nej till marköverlåtelseavtalet.

 • Michael Rosenberg: ”Den svenska vänstern är bakbunden i frågan om islamiseringen”

  Av Michael Rosenberg den 12 november, 2020
  1
  0

  Michael Rosenberg (SD) replikerar på Petter Larssons (4/11) och RFSL-ordförande Emelie Östbrings (11/11) kritik av hans motstånd till ett moskébygge i Helsingborg. Han får svar direkt.

  På Helsingborgs Dagblads kultursida blir jag den 4/11 apostroferad av Petter Larsson som menar att mitt parti ”utnyttjar hbtq-rörelsen för att stoppa ett nytt moskébygge”. Den 11/11 stämmer RFSL:s lokala Helsingborgsavdelning in i kritiken mot oss. För mig är det alldeles uppenbart att de har svårt att hålla två tankar i huvudet.

  Vår kritik mot prideflaggning handlar inte på något sätt om homofobi, vilket Larsson och RFSL hade hört om de lyssnat på debatten i kommunfullmäktige. Helsingborgs kommun uppdaterade sina regler för flaggning så sent som förra mandatperioden och fram tills förändringen i september fanns ingenting i stadens regler som sade att prideflaggan skulle vaja på Stortorgets flaggstänger.

  Att vi inte flaggade med prideflaggan tidigare innebar inte att Helsingborgs stad hade en homofobisk flaggpolicy innan den 22 september 2020. Vad är det som säger att just hbtq-rörelsen ska få flagga på våra flaggstänger och inte andra grupper som anser sig vara förtryckta? Någonstans måste man dra gränsen.
  Glädjande nog för RFSL kan jag meddela att de helt enkelt är felinformerade om vår politik inom Svenska kyrkan, då vi driver linjen att varje församling måste kunna erbjuda homosexuella par att få gifta sig i kyrkan. Sverigedemokraterna har dessutom förtroendevalda på samtliga nivåer i partiet som är homosexuella, så det faller på sin egen orimlighet att de skulle vilja driva en politik som går emot dem själva. Homosexuellas politiska sympatier är inte ålagd endast vänsterliberala partier.
  Att Petter Larsson i sin artikel tar till orda mot oss tror jag handlar om dubbelmoral. Både Larsson och RFSL är kvinnornas förkämpar när det kommer till jämställdhet, men i moskén ska kvinnor ha särskilda ingångar, inte sitta tillsammans med männen, de tillåts inte delta när de har mens och de har inte rätt att bli imamer.
  Petter Larsson och RFSL tycker vidare i andra sammanhang att Barnkonventionen är viktig, men i moskén tillåts inte flickor delta på samma villkor som pojkar eller klä sig hur de vill, de tillåts inte i bild eller skrift fritt uttrycka sina åsikter om profeten Muhammed och det torde vara tveksamt om de fritt tillåts byta religion om de så önskar.
  Den svenska vänstern är bakbunden i frågan om islamiseringen av samhället. Å ena sidan vill de stå på minoriteternas sida mot majoritetssamhället, å andra sidan vill de värna om kvinnors, barns och homosexuellas rättigheter. När Petter Larsson och RFSL står i valet och kvalet struntar de i den sistnämnda gruppen. För mig är det alldeles uppenbart att både Petter Larsson och RFSL silar mygg och sväljer kameler när det kommer till jämställdhet och lika villkor.
  Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)


  Nedan kommer svar från Petter Larsson (HD/Sydsvenskan)


  Menar du allvar, lämna SD!

  SVAR DIREKT: Ett av de sämsta sätten att verka för ökad jämställdhet och minskad homofobi är att särbehandla muslimer, eftersom man då inkräktar på religionsfriheten och bidrar till den redan alltför utbredda muslimfientligheten. I all synnerhet om man, som Michael Rosenberg, i samma andetag sprider den paranoida konspirationsteorin om att det skulle pågå en ”islamisering” av det svenska samhället.
  Ett av de bästa sätten, om nu Rosenberg menar allvar med sin ambition, vore att han lämnade sitt parti, som sedan årtionden är djupt inpyrt med antifeminism och homofobi.
  Dubbelmoral var ordet.
  Petter Larsson
 • Helsingborgs dagblad: SD vill stoppa moské

  Av Michael Rosenberg den 3 november, 2020
  0
  0

  SD vill stoppa moské: ”Medger inte samkönade vigslar”

  SD kommer att säga nej till att sälja mark till den muslimska församlingen som vill bygga en moské utanför Helsingborg.
  – Man har jämställdhetsdebatter på alla andra plan, men aldrig här. När får vi till exempel se ett samkönat äktenskap i en moské, säger Michael Rosenberg.

  Det är som HD berättade förra veckan den muslimska församlingen Ahel Al-Sunnah som planerar att köpa mark och bygga en ny moské intill Hornbach på Väla Södra. Köpet ska avhandlas i kommunstyrelsen på onsdag och senare i kommunfullmäktige.

  I ett Facebook-inlägg som publicerades i torsdags eftermiddag säger Sverigedemokraterna i Helsingborg att de kommer rösta nej till markförsäljningen. Anledningen är att man anser att en moské är att kasta Sveriges arbete för jämställdhet över bord, eftersom moskén inte medger samkönade vigslar.
  – Vårt problem är att om man bygger en fullskalig moské har man också tagit ställning för att ha ett parallellt samhälle där man anser att man ska ha vissa företräden och kunna könssegregera, säger SD:s kommunalråd Michael Rosenberg.
  Han vänder sig bland annat mot att kvinnor inte får be i samma sal som män och att de förväntas bära vissa kläder.
  – Det spelar ingen roll vilken religion det handlar om. Jag bryr mig inte om det är en moské, ett hinduiskt tempel, synagoga eller kyrka. Poängen är att i ett sekulariserat samhälle är religion något du utövar för dig själv, det ska inte påverka samhället.
  Tidigare i år fick den slutna sekten Plymouthbröderna bygglov för en ny samlingslokal utanför Påarp. Medlemmarna i den mycket konservativa kristna sammanslutningen tillåts inte äta tillsammans med andra. De får inte gifta sig med personer utanför församlingen och det finns krav på hur kvinnor ska klä sig. Plymouthbröderna lever i möjligaste mån sina liv vid sidan av samhället och bedriver bland annat egna företag och en friskola i Hylte kommun.
  SD protesterade inte när bygglovet för församlingens nya kyrka antogs i stadsbyggnadsnämnden, där partiet har två ledamöter.
  Varför?
  – De är ganska obekanta för mig, men om man ska dra en parallell till andra sekter så har jag inte så mycket positivt att säga om det, att religion ska gå före samhället, säger Michael Rosenberg.
  Hade de varit ok med en moské om kvinnorna fick använda samma bönesal som männen och om den tillät samkönade äktenskap?
  – Ja, då finns det ingen konflikt.
  I en intervju förra veckan sa moderaternas Christian Orsing att moskén är planenlig och att bygglovet kommer att kunna tas av tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret.
 • Interpellation om språkundervisning på vardagsarabiska

  Av Michael Rosenberg den 3 november, 2020
  0
  0
  Interpellation till Kulturnämndens ordförande Cecilia Engström om språkundervisning i vardagsarabiska.
  Genom radio P4 Malmöhus nåddes jag nyligen av nyheten att dryga 30 personer av stadens personal går på en utbildning i vardagsarabiska. Detta reagerade jag starkt på och undrar hur det kan vara förenligt med stadens assimilationsarbete och hantering av skattepengar.
  Med anledning av ovan så undrar jag följande:
  – Hur mycket av kommuninnevånarnas skattepengar kostar detta projekt?
  – Anser du som ordförande för nämnden att detta är att bedriva en god assimileringspolitik till gagn för stadens innevånare?
  Michael Rosenberg, kommunalråd (SD)