Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 3

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Motion gällande exploateringsskydd av Folkparken 1 m fl.

  Av Michael Rosenberg den 3 maj, 2019
  0
  0

  Motion gällande exploateringsskydd av Folkparken 1 m fl.

  Sverigedemokraterna yrkade 2011 genom en motion D: nr 888/2011 om att bilda Sjöcrona park naturreservat. I motionen yrkade vi på – Att: ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på naturreservatsbildning av Jordbodalen inkluderad med föreslagna fastigheter. D.v.s. Folkparken 1 och 2. Vi står fast vid det som anfördes då 2011.

  När det gäller Stadsplan 2017 yrkade vi på att natur och kulturområdet Folkparken med Jordbodalen ges exploateringsskydd. Vi står också fast vid detta yrkande.

  Således yrkar vi på att Folkparken skall ges ett exploateringsskydd genom detaljplanläggning som naturreservat med undantag för konferenscenter för att ge nuvarande verksamhet en utvecklingsmöjlighet; dock med särskilda områdesbestämmelser för bevarande av kulturmiljön.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – Att detaljplanelägga området enligt intentionen ovan och därmed avskriva fastigheten som förtätningsobjekt för annat ändamål än nuvarande verksamhet.

   

   

   

  _____________________                                               ________________________

  Bengt Lindahl (SD)                                                                  Michael Rosenberg (SD)

   

  Motion – Exploateringsskydd av folkparken

 • ”Hård debatt om vårdboende i Rydebäck – SD skällde men erbjöd också samtal”

  Av Michael Rosenberg den 26 april, 2019
  0
  0

  I november ifjol beslutades att ett kommunalt vårdboende ska byggas i Rydebäck. Men den styrande Alliansen vill inte ha något boende. Oppositionen är upprörd och menar att det smygprivatiseras. SD skällde tillsammans med S och V – men öppnade samtidigt för samtal med Alliansen.

  Michael Rosenberg (SD):
  – Boendet ska vara klart 2022. Det tar ett och ett halvt till två år och jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att man inte har beställt boendet ännu. Privata vårdboende ska vi inte ha i staden, sa han.
  Michael Rosenberg verkade dock ta visst intryck av Alliansens argumentation:
  – Under debatten har jag hört en massa påståenden som jag inte har hört innan. Det är märkligt att det kommer nu. Är det bekymmer kräver jag att man lyfter frågan, annars förväntar jag mig att beslutet verkställs.
  Han öppnade samtidigt för dialog kring det beslutade vårdboendet:
  – Är läget så illa, knacka på dörren och tala om att ni vill ha ett möte, och det ganska omgående, sa han.
 • Glad påsk!

  Av Michael Rosenberg den 18 april, 2019
  0
  0

  SD Helsingborg vill passa på att önska er alla en glad påsk!

 • ”De ska straffas även om de påstår sig bara bakat pizzor”

  Av Michael Rosenberg den 16 april, 2019
  0
  0

  Att Liberalerna har en så pass naiv inställning till hemvändande IS-terrorister som framgår i Min mening den 12 april 2019 är tyvärr inget som är förvånande. Hotet om terrorism har varit närvarande i Sverige under hela 2000-talet och under dessa år har Liberalerna suttit vid regeringsmakten under 8 år och är nu stödparti till den nuvarande regeringen, ingenting tyder på att de på riktigt vidtagit några konkreta åtgärder som har förbättrat situationen.

  Sverigedemokraterna har på riksnivå drivit på för retroaktiv lagstiftning som innebär att vi kan straffa personer som anslutit sig till IS innan regeringen kriminaliserade terrorresor. På grund av svår bevisbörda kommer det bli svårt för svensk domstol att döma för andra brott än just detta och därför behöver vi göra vad som krävs för att dessa personer ska straffas.

  På samma sätt som tyska domstolar fortfarande dömer vakter på koncentrationsläger till fängelsestraff ska vi se till att IS-terrorister straffas, oavsett om de påstår sig bara kört ambulans eller bakat pizzor åt den Islamiska staten.

  Tyvärr har Riksdagen valt att inte lyssna på Sverigedemokraternas förslag till åtgärder, därför försöker vi agera på kommunal nivå. Flera av våra kommuner kommer eventuellt ta emot personer som deltagit i strid för IS och det är direkt beklagligt att Liberalerna tycker det är rimligt att erbjuda dessa människor, bostad, försörjningsstöd eller arbetsmarknadsinsatser.

  För vår del är saken klar. Personer som rest till Islamiska staten har inget att göra i Sverige men om de ändå kommer hit och riksdagen inte lyckas genomföra konkreta åtgärder för att döma dem till långa straff, så kommer vi Sverigedemokrater se till att på andra sätt göra deras vistelse i Sverige så jobbig som möjligt.

   

  Michael Rosenberg, kommunalråd SD Helsingborg

   

  Michael Rosenbergs svar publicerades på Min mening i HD den 12 april 2019

 • Motion för fasta ljuskällor på Kullagatan 28-58

  Av Michael Rosenberg den 15 april, 2019
  0
  0

  Motion för fasta ljuskällor på Kullagatan 28-58

  Efter att ha jämfört Kullagatan, den så kallade gågatan, i Helsingborg med andra liknande gator i andra europeiska städer, kan man konstatera att det här finns en del att önska för att gatan skall bli, eller återfå, den dragningskraft den en gång haft.

  Mycket har redan gjorts i form av ny stensättning, reklamklädda elskåp och subtil musik för strosande helsingborgare och köpsugna turister. Men endast upp till Kullagatan 28, den södra delen, där förbättringarna abrupt tar stopp. För de som är näringsidkare på den norra delen av gatan känns detta som ett märkligt beslut, då gatan med största sannolikhet hade setts som än mer attraktiv och spännande om stensättning och musik hade räckt hela vägen ut, det vill säga fram till Kullagatan 58.

  För att få en jämnare fördelning av försäljning och besökare för Kullagatan och dess näringsidkare bör gatan ses och behandlas som en helhet. Det finns ingen anledning att göra detta ”stopp” för förbättringar, vilket nu sker ungefär vid Konsul Olssons plats.

  Det som är mest graverande är att den norra delen av gatan inte har tillfredsställande ljussättning efter mörkrets inbrott. Det finns helt enkelt inga lampor, lyktstolpar eller vägglyktor någonstans på denna del av gatan. I och med detta känner sig näringsidkarna otrygga, det går inte att se vad som händer utanför skyltfönstret. De som står och går ute på gatan kan däremot se klart och tydligt in i butikerna, vilket är ett oönskat scenario, speciellt för de som arbetar ensamma då mörkret faller. Helsingborg stad vill föregå med gott exempel, det är inget gott exempel då turister och köpsugna helsingborgare inte finner den norra delen av gatan attraktiv på grund av att det fattas ljuskällor för gångstråket.

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  att undersöka vilken typ av lyktor som passar in i gatubilden för Kullagatan 28-58, hur många ljuskällor som behövs för att göra gatan ljus, säker och attraktiv samt inhämta information om prisbild för ett eventuellt beslut.

   

  ______________________                                               ______________________                                                      

  Bengt Lindahl (SD)                                                                      Catarina Ruler Liljestrand (SD)