Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 2

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Motion: Stöd till djurhållande bönder i kommunen under torrperioder

  Av Michael Rosenberg den 20 maj, 2019
  0
  0

  Stöd till djurhållande bönder i kommunen under torrperioder

  Den senaste sommarens torka visade sig ha enorma konsekvenser för många av kommunens bönder. Något som berörde väldigt många under denna tid var att många bönder tvingades nödslakta djur då bristen på mat blev alldeles för stor. Många människor slöt då upp genom att köpa svenskt kött för att stötta bönderna, flera golfklubbar lät bönder använda deras gräsrester till foder och staden bistod på de sätt som vi kunde för att förbättra deras tillvaro.

  Denna uppslutning visade att det både från stadens sida, näringslivets och från stadens invånares sida finns en vilja att stötta djur och djurägare i svåra situationer.

  I Landskrona kommun har man sedan sommarens torka valt att använda matresterna i Västervångskolans skolkök för att stötta djuren i Karlslunds djurpark. Genom att matresterna på så sätt kommer till användning bidrar staden till den cirkulära ekonomi som staden eftersträvar samtidigt som vi bidrar till ett ekologiskt kretslopp där varje matrest kommer till användning.

  I Helsingborgs fall kommer matresterna från skolor och andra verksamheter till användning på andra värdefulla sätt, vilket är bra, men vid tider av torka bör staden utveckla sina möjligheter att stötta bönderna och deras djur för att förhindra situationer där de tvingas till nödslakt. Även inom andra områden bör staden kunna bidra med andra typer av restprodukter som kan komma stadens djurhållande bönder till nytta under svåra tider.

  Staden bör helt enkelt skapa så bra möjligheter som möjligt att bidra till en god djurhållning inom kommunens gränser.

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda vilka av deras restprodukter som snabbt kan komma till användning vid händelse av torka, samt ta fram en plan på hur Helsingborgs stad ska arbeta för att stötta djurhållande bönder i kommunen under torrperioder.

   

   

  ______________________                                                    

  Pontus Andersson (SD)

   

  Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion – Stöd till bönder under torrperioder

 • Jimmie Åkesson besökte Helsingborg

  Av Michael Rosenberg den 17 maj, 2019
  0
  0

  Tack alla som trotsade regn och rusk för att få träffa vår partiledare, Jimmie Åkesson, på Stortorget!

  Träffen kombinerades med en pressträff där riksmedia var på plats för att ta del av SD:s nya satsning inför EU-valet, där vi bemöter Socialdemokraternas lögner om partiet. Länk till sidan hittar ni här: https://sd.se/lognfabriken/

  Vill du också bli en del av SD-gemenskapen? Bli det redan idag! https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/

 • Motion gällande exploateringsskydd av Folkparken 1 m fl.

  Av Michael Rosenberg den 3 maj, 2019
  0
  0

  Motion gällande exploateringsskydd av Folkparken 1 m fl.

  Sverigedemokraterna yrkade 2011 genom en motion D: nr 888/2011 om att bilda Sjöcrona park naturreservat. I motionen yrkade vi på – Att: ge Stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige med förslag på naturreservatsbildning av Jordbodalen inkluderad med föreslagna fastigheter. D.v.s. Folkparken 1 och 2. Vi står fast vid det som anfördes då 2011.

  När det gäller Stadsplan 2017 yrkade vi på att natur och kulturområdet Folkparken med Jordbodalen ges exploateringsskydd. Vi står också fast vid detta yrkande.

  Således yrkar vi på att Folkparken skall ges ett exploateringsskydd genom detaljplanläggning som naturreservat med undantag för konferenscenter för att ge nuvarande verksamhet en utvecklingsmöjlighet; dock med särskilda områdesbestämmelser för bevarande av kulturmiljön.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – Att detaljplanelägga området enligt intentionen ovan och därmed avskriva fastigheten som förtätningsobjekt för annat ändamål än nuvarande verksamhet.

   

   

   

  _____________________                                               ________________________

  Bengt Lindahl (SD)                                                                  Michael Rosenberg (SD)

   

  Motion – Exploateringsskydd av folkparken

 • ”Hård debatt om vårdboende i Rydebäck – SD skällde men erbjöd också samtal”

  Av Michael Rosenberg den 26 april, 2019
  0
  0

  I november ifjol beslutades att ett kommunalt vårdboende ska byggas i Rydebäck. Men den styrande Alliansen vill inte ha något boende. Oppositionen är upprörd och menar att det smygprivatiseras. SD skällde tillsammans med S och V – men öppnade samtidigt för samtal med Alliansen.

  Michael Rosenberg (SD):
  – Boendet ska vara klart 2022. Det tar ett och ett halvt till två år och jag tycker att det är väldigt anmärkningsvärt att man inte har beställt boendet ännu. Privata vårdboende ska vi inte ha i staden, sa han.
  Michael Rosenberg verkade dock ta visst intryck av Alliansens argumentation:
  – Under debatten har jag hört en massa påståenden som jag inte har hört innan. Det är märkligt att det kommer nu. Är det bekymmer kräver jag att man lyfter frågan, annars förväntar jag mig att beslutet verkställs.
  Han öppnade samtidigt för dialog kring det beslutade vårdboendet:
  – Är läget så illa, knacka på dörren och tala om att ni vill ha ett möte, och det ganska omgående, sa han.