Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 2

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • SD Helsingborg påverkar!

  Av Michael Rosenberg den 9 juni, 2021
  0
  0

  På budgetfullmäktige den 8-9 juni lyckades Sverigedemokraterna utnyttja vågmästarrollen på flera sätt. Här är några av förslagen som vi avgjorde till dess fördel:

  –       Ja till att se över parkeringssituationen på GA-torg med målet att ta bort P-platserna.

  –       Nej till att ta bort P-platserna på Stortorget.

  –       Nej till att medlemskap i Hyresgästföreningen ska vara en del av försörjningsstödet.

  –       Nej till att staden ska öka invandringen genom att ta emot en fristadskonstnär.

  –       Nej till att könsneutrala toaletter ska bli norm i stadens verksamheter.

  –       Nej till att bygga könsneutrala omklädningsrum vid nybyggnation eller renovering.

 • Motion om ett förändrat reglemente i Kulturnämnden

  Av Michael Rosenberg den 17 maj, 2021
  0
  0

  Motion om ett förändrat reglemente i Kulturnämnden

  Helsingborgs kommuns ekonomiska situation är, liksom många andra kommuners i Sverige, pressad. Sverigedemokraterna är därför av den uppfattningen att staden måste prioritera sina kärnverksamheter för att invånarna ska få maximal nytta av sina inbetalade skattemedel.

  Inom kulturens verksamhet i staden är det vår uppfattning att allt för stora summor betalas ut till en mängd föreningar och projekt utan tillräckligt stor insyn från politiken. Idag kan förvaltningschefen bevilja kulturstöd på uppemot maximalt 20 prisbasbelopp, det vill säga 952,000 kronor. Dessa beslut måste förvaltningschefen rapportera tillbaka till nämnden, därav det (mer eller mindre) stående ärendet ”Anmälan av beslut enligt delegeringsbestämmelserna” vid sammanträdena.

  Vi menar att i den pressade situationen vi befinner oss i just nu bör denna gräns sänkas kraftigt så att vid varje tillfälle kulturstödet överstiger ett prisbasbelopp måste kommunfullmäktige fatta beslutet i de enskilda fallen.

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – att kulturnämndens reglemente ändras så att alla kulturstöd på över ett prisbasbelopp måste beslutas av kommunfullmäktige.

   

   

  _______________________                                                            ________________________
  Michael Rosenberg (SD)                                                                           Catarina Ruler-Liljestrand (SD)

 • Motion om kameror vid infarterna till Rydebäck

  Av Michael Rosenberg den 2 mars, 2021
  4
  0

  Flera av stadens ytterområden är relativt skonade från kriminella invånare, vilket innebär att många av de brott som begås i orten, utförs av personer som inte är bosatta där. Rydebäck är en av orterna som är drabbade av inbrott, stölder av bildelar och dessvärre på senare tid också grövre brottslighet som rån.

  Många av dessa brott, framförallt stölder, sker kvälls- och nattetid när få bilar passerar in och ut från Rydebäck. Staden hade kunnat bistå polisens arbete med att klara upp dessa brott, samt avskräcka kriminella från att utföra dessa, genom att placera övervakningskameror vid alla infarter till Rydebäck.

  Ett exempel kan vara att tjuvar är ute efter att stjäla bildelar från en BMW som står placerad i Rydebäck. Har detta skett nattetid, vilket det ofta gör, kan polisen ta del av kamerabilderna och se vilka bilar som kör in och ut från byn den aktuella natten och på så sätt förenkla deras arbete.

  Motionen ska inte ses som en brottspreventiv åtgärd enbart för Rydebäck, men man hade kunnat prova åtgärden där först, för att sedan sprida den till fler orter i kommunen om brottsstatistiken över tid kan visa att kriminaliteten minskar. Staden kan i samband med detta också tydligt skylta vid infarten att den är övervakad, i avskräckande syfte.

   

   

  Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

  – Att uppdra åt kommunstyrelsen att införa kameraövervakning vid infarterna till Rydebäck.

  – Att, om resultatet med kameraövervakningen lyckas, sprida exemplet till fler orter i kommunen.

   

   

  _________________________                                                                                       ________________________

  Pontus Andersson (SD)                                                                                                                Michael Rosenberg (SD)

 • Styrelsen 2021-22

  Av Michael Rosenberg den 7 februari, 2021
  0
  0

  Den 7 februari valdes SD Helsingborgs nya styrelse, tack till alla som deltog på årsmötet!

  Styrelsen 2021-22 ser ut enligt följande:

  Ordförande: Pontus Andersson
  Vice ordförande: Petri Kaldjärv
  2:e vice ordförande: Michael Rosenberg
  Ledamöter: Alexander Aardgaard, Ulrika Persson, Patrik Lind Osburg (saknas på bild)
  Suppleant: Olle Nilsson