Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 123

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Publicerade insändare sedan 060630

  Av Admin den 27 september, 2006
  0
  0

  Jourskola frigör resurser

  Svar på Tina Acketofts (fp)debattinlägg (Skapa en trygg och säker skola) HD den 24 aug.

  Det är en skrämmande artikel som T. Acketoft redovisat för läsarna och vem som helst kan bli både upprörd och förbannad. Frågan är om det överhuvudtaget händer något i skolans värld, då problemen bara tycks accelerera. Dessa problem utmärker sig främst i Stockholms län, Skåne län, och Västra Götalands län. Skälet är främst att vi inte sätter tydliga gränser mellan det som är tillåtet och otillåtet. När det gäller minderåriga som inte är straffmyndiga, bör föräldrarna ha ett straffansvar. Skolverket dignar under anmälningar och när dessa är klara för utredning, har eleven kanske tvingats byta skola eller slutat. Folkpartiet presenterar nu ( inför valet?) sina tio punkter för en tryggare skola. Några av punkterna är dock lite otydliga.

  Punkt 1. En elev som gör sig skyldig till våld eller hot ska kunna flyttas eller stängas av tillfälligt.
  Fråga: Ska eleven flyttas till en ny klass där fenomenet kan upprepa sig?
  Punkt 3. Allvarliga brott ska polisanmälas.
  Fråga: Ska inte alla brott anmälas och vem bedömer allvarligheten i brottet?

  Sverigedemokraterna i Hbg, lämnade in en motion till kommunfullmäktige om behovet av jourskolor. Vi menade, att den som var utsatt för mobbning inte skulle behöva flytta eller byta skola, då detta ger tydliga signaler till mobbaren att man slipper ta ansvar för sitt handlande. I jourskolan skulle möjligheterna finnas att försöka komma tillrätta med problemen och på så sätt frigöra resurser i den ordinarie skolan. Skolan kan liknas vid en arbetsplats och det är viktigt med arbetsro både för lärare och elever. Samtidigt hjälper man de elever som har svårt att anpassa sig i den vanliga skolan. Samtliga partier i kommunfullmäktige där folkpartiet ingår, röstade emot motionen och det är förvånande att ni nu vill skapa tryggare skolor i Sverige. Dessutom sitter fp i riksdagen och man undrar varför ni inte kommit längre i denna fråga.

  Kaarina Andersson
  Sverigedemokraterna i Hbg

  Publicerad i HD den 30-8-06

 • ”Tyckandet” av rädsla f

  Av Admin den 27 september, 2006
  0
  0

  ”Tyckandet” av rädsla för att sd ska vinna röster ?

  Svar till Berner Lundgren, IF Metall,
  och rubriken ”Stå emot
  främlingsfientligheten, 15/8.

  Förutom att Berner Lundgren ”tycker” mycket om Sverigedemokraterna i HD den 15 augusti och dessutom kommer med direkta påhopp, så förekommer det direkta sakfel i hans insändare. En annan sak som man ska ha i åtanke när man läser Lundgrens artikel är att han är en representant för Metall som har starka band med socialdemokratin (Lundgren är själv partimedlem i S.). Om Lundgren läser Sverigedemokraternas partiprogram (benämnt principprogram) så är det tydligt och utan omsvep uttalat att Sverigedemokraterna ställer sig bakom den demokratiska styrelseformen. Att personer likt Berner Lundgren kommer med en massa osanna påhopp och ”tyckande” om Sd, insvept i epitetet ”främlingsfientlighet” när han i stället borde föra en diskussion om hur ”integrationen” ska lösas är ganska typiskt. Att Sverigedemokraterna inte skulle stå för allas lika rätt och värde är ”tyckanden” också de helt tagna från luften. Sverigedemokraterna ställer sig bl a bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

  Sverigedemokraterna är det enda partiet som på ett seriöst sätt vågar diskutera problemet, populärt benämnt ”integrationen”, på allvar. Vi förespråkar heller inte någonting om att ”skicka ut alla invandrare så löser sig allt” som Lundgren tycks insinuera. Vi anser däremot att asylsökande och personer som inte fått permanent uppehållstillstånd omedelbart ska skickas tillbaka till ursprungslandet vid grov brottslighet om skyddsbehov ej föreligger. Vi vill också att invandrare som kommer till Sverige ska anpassa sig efter majoritetskulturen och inte tvärtom. ETT exempel på det senare är att polisen numera tillåter att man kan klä sig i religiösa attribut i samband med polisuniformeringen vilket vi anser vara helt barockt. Vad gäller krav på t ex medborgarskap ser vi heller inget rasistiskt eller främlingsfientligt i att invandrare ska lära sig bl a språket för att få medborgarskap. En annan sak vi motsätter oss är att vi ska ta emot ”flyktingar” som söker sig till landet av ekonomiska skäl. Exemplifieringarna från ovan menar vi ger incitament till att invandare snabbare kan anpassa sig i det svenska samhället.

  Lundgren konstaterar helt korrekt att ”Vår aktuella kultur är resultatet av en mer än 1000-årig påverkan från vår omvärld”. Dagens problem har dock sitt ursprung i att vi tagit emot över 700.000 invandrare netto under en 20-års period. Det har alltid kommit invandrare till Sverige och detta har självklart på många sätt berikat vårt land. Saken är bara den att invandrare före 1980 kontinuerligt kom i en lagom mängd och då i långt mindre utsträckning kunde bilda olika enklaver helt skilda från svenska samhället där du inte ens behöver tala svenska under ett helt liv fast du har svenskt medborgarskap. Invandrarna kom dessutom från kulturer som generellt åtminstone hade förutsättningar att lättare kunna anpassa sig. Den springande punkten är dock att de invandrare som kom hit hade möjlighet att med lätthet komma in på arbetsmarknaden vilket inte är fallet i dag. Frågan är därför om Berner Lundgren har några konkreta förslag till hur problemen ska lösas? Eller kanske det är enklare att komma med ”tyckanden” av rädsla för att Sd ska vinna röster i stället för att diskutera grundorsakerna till problemen ?

  Björn Söder, (sd) förstanamn kf-listan Hbg
  Kaarina Andersson, (sd) andranamn kf-listan Hbg
  Magnus Larheim, (sd) valsamordnare Helsingborg

  Publicerad i HD 060817

 • Publicerad sedan 060630

  Av Admin den 27 september, 2006
  0
  0

  Skolavslutningar ska firas i skolan !

  I en debattartikel i en rikstäckande dagstidning föreslår DiskrimineringsOmbudsmannen (DO) på fullt allvar att skolavslutningar inte bör firas i kyrkan samt att psalmtexter såsom ”Den blomstertid nu kommer” inte bör sjungas eftersom detta kan innebära att elever med icke-kristen bakgrund då skulle känna sig diskriminerade. Som sverigedemokrat och försvarare av svenska och kristna traditioner vet jag inte om jag skall gråta eller skratta när jag hör sådana förslag.

  Vi lever visserligen i ett samhälle som präglas av en ändlös och fortgående sekularisering, men att sluta med att hålla skolavslutningarna i kyrkan och inte kunna fira skolavslutningen med ”Den blomstertid nu kommer” är minst sagt ett horribelt förslag. Att vi har en i grundlagen garanterad religionsfrihet är av största vikt då detta är en av grundvalarna för ett demokratiskt samhälle.

  Emellertid. Sverige har varit och är väl i viss grad fortfarande ett land byggd på kristen grund sedan över 1000 år tillbaka i tiden. Kristna värderingar och traditioner har genomsyrat hela vårt samhälle under denna tid vare sig detta gällt juridik, arkitektur, tideräkning, utbildning, högtider eller människosyn. De grupper i samhället som inte kan acceptera eller på något sätt skulle känna sig kränkta av våra kristna traditioner kan alltid välja att avstå dessa sammankomster, och i det specifika fallet med skolavslutningar helt enkelt avstå från att fira denna om den firas i kyrkan.

  Allas rätt att till att inte känna sig diskriminerade kan aldrig innebära att allt som är traditionsenligt och byggd på kristen värdegrund tvingas bli ”värdeneutralt”. Detta vore väl om något minoritetens förtryck av majoriteten.

  Kanske kommer skolavslutningarna inte längre att firas i kyrkan en dag. Men varför inte så fall också avskaffa dagens tideräkning och inför en mer ”profan” sådan då ju också denna bygger på kristen grund och således därmed också kan uppfattas som ”kränkande” för vissa grupper i samhället. Varför ska överhuvudtaget söndagen vara en röd dag. Och när DO ändå är i farten varför inte föreslå att vi avskaffar almanackan, pingsten, påsken och juldagen också.

  Vi från Sverigedemokraterna kommer att fortsätta att kämpa för att kristna traditioner bibehålls och att t ex också skolavslutningarna fortsättningsvis kan firas i kyrkan. Vi kan visserligen inte stoppa alla korkade förslag från att klubbas igenom i framtidens Sverige. Men om just du sätter ner foten och säger stopp nu får det vara nog! Så kanske vi kan behålla en del av de (kristna) traditioner vi fortfarande har kvar i vårt land.

  Magnus Larheim Lärare och ledamot i Kyrkofullmäktige för Sverigedemokraterna i Hbg.

  Publicerad i Lokaltidningen 060705

 • Av Admin den 13 september, 2006
  0
  0

 • Torgmöte med Sverigedemokraterna

  Av Admin den 1 september, 2006
  0
  0

  Välkommen på torgmöte med partiledare Jimmie Åkesson och partiets toppkandidat i Helsingborg, Björn Söder

  Lördagen 2 sept kl 11.00
  Konsul Olssons Plats, Helsingborg