Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 121

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • ”Det är ni som stödjer antidemokratiska medel, Peter Ahlbom ”

  Av Admin den 17 januari, 2007
  0
  0

  Peter Ahlbom skriver i sitt bemötande på min insändare 29/11 om en person som stod på vår kommunfullmäktigelista inför valet 2002. Denna person hade blivit utesluten ur Sverigedemokraterna om han fortfarande varit medlem. Inom Sverigedemokraterna tolereras inga ideologiska avsteg som t ex åsidosätter de demokratiska spelreglerna. Detsamma kan man dessvärre inte säga om Vänsterpartiet. Under valet till EU-parlamentet uttalade sig er dåvarande ombudsman och fullmäktigekandidat i positiva ordalag om antidemokratiska aktioner såväl i Sydnytt som Sydsvenskan. I den senare stod att läsa bl a följande: ”Sammanlagt tog vi ett femtiotal skyltar på två timmar, säger Kenny Hjälte från Ung vänster, i Sydsvenskan. Han säger att sabotageaktionerna från Ung vänster ska fortsätta, om inte Skånetrafiken ångrar sig och drar in reklamen”. Till skillnad från er avlönade ombudsman anklagar jag dock inte dig personligen för antidemokratiska metoder Peter Ahlbom.
  Däremot anklagar jag dig och nuvarande Ung vänsters ordförande för att uppvigla till antidemokratiska metoder. Senast den 9 oktober i år stod den senare på Mäster Palms plats och orerade högljutt ”ut med rasisterna ifrån fullmäktige” och ”krossa fascisterna” med tydligt pekfinger åt oss i SD. Vad gäller er manifestation så dök också AFA upp samtidigt, men det är klart dom ”råkar” ju bara dyka upp i vänstersammanhang utan att ”ni har en aning”. Jag är helt övertygad om att i fall polisen hade gripit några vänsterextremister vid vårt attackerade möte i Eslöv den 15 oktober så hade bl a vänsterpartister synts bakom maskerna.
  Genom att uppvigla och även öppet förespråka antidemokratiska metoder menar jag att ni åsidosätter och negligerar de demokratsiska spelreglerna, vilket vi från SD med tydlighet märkt på våra möten och sammankomster. Med bl a ovanstående i beaktande menar jag därför att det är ni – inte vi –som står för de fascistoida tendenserna
  Peter Ahlbom.

  Michael Rosenberg
  SD-Helsingborg

  Denna insändare blev införd i Lokaltidningen 070117. Ahlboms svar följer nedan.

  Svar till Michael Rosenberg ”Sverigedemokraterna sprider lögner”

  Michael Rosenberg bygger sina insändare på falska anklagelser, påhittade citat och egna spekulationer utan faktaunderlag. Precis på samma sätt som Sverigedemokraterna driver sin politiska propaganda mot vårt demokratiska samhälle. Vid attacken mot Sverigedemokraterna (SD) i Eslöv deltog inte några personer från Ung Vänster eller Vänsterpartiet eftersom vi tar avstånd från våld som politisk metod, således en falsk anklagelse. Vänsterpartiet var däremot det första parti som fördömde attacken.
  Du skriver också att den 9 oktober så skulle Ung
  Vänsters ordförande ha uppviglat till att fascisterna skulle krossas, där du som Sverigedemokrat känner dig träffad. För det första så var det inte den 9 oktober utan den 9 november på årsdagen av Kristallnatten, ett uppenbart fakta fel. För det andra så nämns inte de citat som du skriver, i hennes tal, alltså har du hittat på dessa citat själv. Däremot så menar både jag och Ung Vänsters ordförande att SD bedriver en rasistisk politik, som vi gör allt för att bekämpa med demokratiska metoder.
  Du påstår också att Vänsterpartiet och Ung Vänster skulle samarbetat med AFA, ett påstående som polisen i Helsingborg säkerligen kan dementera, eftersom vi hade ett bra samarbete med dom inför manifestationen den 9 november. Just för att manifestationen skulle förlöpa så lugnt och värdigt som möjligt, vilket den också gjorde. Ditt parti, Michael, har för närvarande en medlem som umgås med nazister, denna medlem sitter i er styrelse och innehar politiska förtroendeuppdrag för Helsingborg stad.
  Dessutom så har två medlemmar på er
  kommunfullmäktigelista inför valet dömts för kvinnohot och
  kvinnomisshandel, allt enligt tidningen Expo. Du är välkommen att kolla upp dessa fakta. Frågan är bara hur detta rimmar med ett parti som vill ha hårdare tag mot brottslingar och som säger sig ta avstånd från
  nazistisk ideologi.
  Här har ni fortsatt ett trovärdighetsproblem, Michael. Särskilt om Sverigedemokraterna också i fortsättningen bedriver politik som du skriver insändare.

  Peter Ahlbom
  Ordförande Vänsterpartiet
  Helsingborg

  Denna insändare samt Ahlboms svar var infört i Lokaltidningen 070117 efter att Ahlbom behövt över en månad på sig att svara. Notabelt är även att Ahlbom inte håller sig till saken vid sitt svar, utan tar upp saker som inte är föremål för meningsutbytet. Tidigare insändare i detta ärende finns längre ner på denna sida. Michael Rosenbergs senaste svar på Peter Ahlboms senaste minst sagt förvirrade insändare/svar hittar du på Rosenbergs SD blogg.

 • I kommunfullmäktiges möte, den 14 december..

  Av Admin den 17 december, 2006
  0
  0

  20061217

  I kommunfullmäktiges möte, den 14 december så lade valberedningen fram förslaget. Att samtliga ersättare till Sverigedemokraterna, i dom olika nämnderna som tillsattes av ett enigt fullmäktigemöte den 22 november skulle ersättas på grund av ett ”räknefel” sålunda skedde också.

  Detta är naturligtvis inlämnat till Länsrätten för laglighetsprövning, då vi vill ogiltighetsförklara beslutet av den 14 december då vi anser det olagligt.

  Vi återkommer så fort Länsrätten har bedömt fallet.

  20070615

  Idag har Länsrätten avslagit vår begäran om att ogiltigförklara kommunfullmäktiges beslut á 14 dec-06.
  Vi kommer att begära att det ska prövas i Kammarätten.

 • Invandrare ska betala själva för tolkhjälp

  Av Admin den 12 december, 2006
  0
  0

  Införd i H.D den 6 december 2006

  Svar till Eva Kullenberg (fp), Ängelholm, och rubriken ”Tolkhjälp kan vara livsavgörande”, 2/12.

  Upprördheten över att vi i sverigedemokraterna vill göra tolkhjälpen för invandrare självfinansierad vet tydligen inga gränser. Att samma politiker, som är upprörda över detta, inte andas en stavelse över att den avgiftsfria öppna sjukvården för barn från tolv år upp till och med 19 år försvinner av kostnadsskäl upprör mig. Det är tydligen moraliskt rätt att vilja ta betalt av barn men moraliskt förkastligt att vilja låta invandrare själv bekosta sin tolkhjälp. Att betala tolk med skatte-
  betalarnas pengar har ingenting att göra med ”respekt för människors lika värden”, som Eva Kullenberg och hennes partikollegor tycks tro och så ofta vill göra gällande.

  Björn Söder (sd)
  ledamot i regionstyrelsen
  Helsingborg

 • Uno Aldegren (s) vädrar unkna åsikter

  Av Admin den 2 december, 2006
  0
  0

  Svar Uno Aldegren (s) och rubriken ”Sd avslöjar sig i Region Skåne” i Helsingborgs Dagblad (HD) den 29 november. Svaret nedan publicerades i HD den 1 december.

  Vid regionstyrelsesammanträdet den 27 november behandlades förslag till budget- och verksamhetsplan i Region Skåne för 2007-2010. Jag deklarerade för styrelsen att för ett nytt parti i Region Skåne finns det inga resurser eller möjligheter att lägga eget förslag så här nära efter valet. Istället framförde jag synpunkter på majoritetens förslag till verksamhetsplanen.

  Uno Aldegren (s) ondgör sig i HD den 29 november över mitt agerande och mina framförda synpunkter. Jag motsätter mig bland annat att Region Skåne skall föra en aktiv rekryteringsprocess av människor med annan etnicitet än svensk därför jag anser att kompetensen skall vara avgörande – inte vilken etnicitet man har.

  Jag motsätter mig också att Region Skåne skall betala för tolktjänster för att erbjuda patienter kommunikation på sina hemspråk därför att jag anser att de som vill bo i Sverige skall lära sig att kommunicera på svenska eftersom det är en förutsättning för ett deltagande i det offentliga samtalet.

  Uno Aldegren vädrar åsikter och kastar invektiv omkring sig som andas unken doft av historielöshet. Att anklaga mig för att förespråka apartheidsystem när jag vill göra möjligheterna lika för alla istället för att gynna intressen och folkgrupper som agerar röstboskap för socialdemokraterna visar vilken farlig väg socialdemokraterna vandrar. För den som är historiskt bevandrad och litterärt intresserad känns melodin bekant. Precis som i Orwells ”Animal farm” är alla lika värda men vissa är lite mer värda.

  Det som socialdemokraterna står för är lågvattenmärke för politik. Klistra etiketter på sina meningsmotståndare istället för att möta dem i öppen debatt visar att ens egna argument tryter och att man anser sig själv sitta inne med en gudomlig visdom. Den politiska adeln vet liksom grisarna i Orwells ”Animal farm” hur samhället bäst skall styras.

  Till sist vill jag bara påpeka att Uno Aldegrens (s) mångfald endast berikar de intressen som stödjer socialdemokraterna. Inte på något sätt berikas skattebetalarna av ytterligare kostnader för den politik som manifesteras av de skenande kostnader som det mångkulturella samhällsexperimentet innebär. Det kan knappast vara en rättvisefråga, som Aldegren hävdar.

  Björn Söder (sd)

  Ledamot i regionstyrelsen
  Helsingborg

 • ”Vad har ni för tankar”

  Av Admin den 2 december, 2006
  0
  0

  Infört i Lokaltidningen 061129

  Då var det dags igen, vänsterextremister sätter sig till doms igen både i Lund och i Göteborg anser man sig ha rätt att kunna folk till tystnad, jag personligen kan inte se någon skillnad på deras totalitära åsikter och metoder och 30-talets fascister kan någon annan göra det?

  Dessutom av vilken anledning så godkänner övriga partier detta och justitieminister Beatrice Asks handlande i denna
  frågan är ju skamligt och indirekt ett godkännande av sådana metoder enligt min mening.
  Jag skulle nog vilja ha ett svar på detta och jag tror att
  vi är flera som vill det, eller menar vår justitieminister
  att den debatten ska tas på gatorna och som bl a i Göteborg att man genom personhot och besök på hemadresser hotar folk till att hoppa av är det ett sådant samhälle vår minister vill ha? Fråkan kan också ställas lokalt till Vänsterpartiets företrädare Peter Ahlbom i Helsingborg, vad är det för tankar ni för fram internt när folk ifrån era led kan sympatisera med dessa tankar och kanske till och med agera?

  Michael Rosenberg Medlem i Sverigedemokraterna i Helsingborg