Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 119

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • ”Vad har ni för tankar”

  Av Admin den 2 december, 2006
  0
  0

  Infört i Lokaltidningen 061129

  Då var det dags igen, vänsterextremister sätter sig till doms igen både i Lund och i Göteborg anser man sig ha rätt att kunna folk till tystnad, jag personligen kan inte se någon skillnad på deras totalitära åsikter och metoder och 30-talets fascister kan någon annan göra det?

  Dessutom av vilken anledning så godkänner övriga partier detta och justitieminister Beatrice Asks handlande i denna
  frågan är ju skamligt och indirekt ett godkännande av sådana metoder enligt min mening.
  Jag skulle nog vilja ha ett svar på detta och jag tror att
  vi är flera som vill det, eller menar vår justitieminister
  att den debatten ska tas på gatorna och som bl a i Göteborg att man genom personhot och besök på hemadresser hotar folk till att hoppa av är det ett sådant samhälle vår minister vill ha? Fråkan kan också ställas lokalt till Vänsterpartiets företrädare Peter Ahlbom i Helsingborg, vad är det för tankar ni för fram internt när folk ifrån era led kan sympatisera med dessa tankar och kanske till och med agera?

  Michael Rosenberg Medlem i Sverigedemokraterna i Helsingborg

 • Var står att vi vill kasta ut invandrare ?

  Av Admin den 28 november, 2006
  0
  0

  Svar till Alexandra Gunnarsson, Ängelholm och rubriken ”Till nästa val -syna partierna” 19/11

  Med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i årets val ondgör sig Alexandra Gunnarsson på ett minst sagt subjektivt tolkat sätt. Bl a skriver A.G att alla väljare som röstade på Sverigedemokraterna borde gå in på Sverigedemokraternas hemsida och läsa om vad de vill och vad de står för –gott så. Frågan är bara om Sverigedemokraternas väljare (som Gunnarsson implicit tycks omyndigförklara) eller andra som går in och tittar på hemsidan tolkar det som där står i princip- och handlingsprogram såsom AG gör.

  Allt är naturligtvis en subjektiv tolkningsfråga till syvende och sist men var någonstans står det t ex att vi inom SD vill ”kasta ut alla invandrare” ? I såväl princip- som handlingsprogram är vi för frivillig återvandring av flyktingar. Att vi inom SD uppmuntrar till frivillig återvandring borde inte vara speciellt kontroversiellt utan är helt och fullt i samklang med FN och flyktingorganet UNHCRs rekommendationer. Inte heller är det så att SD förespråkar att flyktingar ska utvisas till sitt hemland om krig eller instabila förhållanden föreligger. Vi menar däremot att Sverige tagit sitt fulla humanitära ansvar för de som kommit hit p g a förföljelse då stabila förhållanden i hemlandet föreligger. Att vi då vill förmå människor att frivilligt återvandra tolkas av AG som att vi vill kasta ut alla invandrare får stå för AG. Att det sen är så att vi har många medlemmar och röstande I SD som är invandrare är något undertecknande kan informera AG om, är dessa också ”rasister” kanske ?

  AG skriver också att vi ”är ett rent rasistiskt parti som gömmer sig bakom en lite finare yta” och ”som inte tror på människors lika värde, empati eller medmänsklighet”.Var någonstans finner du detta i våra program ? Härvid visar AG:s tolkningar inte enbart på subjektivitet utan även på osaklighet och okunnighet.

  Att det inte är någon enkel matematik att lösa brottsligheten är vi från SD väl medvetna om. Gunnarsson skriver härvid också ”att ett hundratal undersökningar” visar att brottsligheten inte skulle bli mindre med längre straff. Detta är ytterligare ett tecken på Gunnarsson okunskap. Seriös kriminologisk forskning visar att brott av allvarligare grad såsom t ex mord helt korrekt inte direkt kan sammankopplas med att hårdare straff renderar i lägre mordfrekvens (förutom den rent preventiva biten). Forskning visar däremot också att hårdare straff i brott med mindre allvarlighetsgrad såsom t ex snatteri, cykelstölder (vilka är brott där en brottslingen ofta s a s gör debut) inneburit mindre brottslighet. Vi menar t ex att ett preventivt arbete i kombination med hårdare markeringar för t ex förstagångsförbrytare skulle bidra till att få ner den sammanlagda brottsligheten.

  Dessutom, som Sverigedemokrater anser vi att de är vår skyldighet att se till att äldre har en bra vård, att skolor fungerar, att svenskar såväl som invandrare boende i Sverige har arbete. Att det härvid finns mycket i övrigt att önska är något som åtminstone vi vill sätta ett samband (naturligtvis inte enbart) med en havererad och kostsam invandrings- och flyktingpolitik. Redan 1995 hävdade t ex Ferdinand Banks verksam vi nationalekonomiska institutionen i Uppsala i Finanstidningen (950410) att man lätt kan komma upp i siffror på 100 miljarder i kostnader för den svenska invandrings- och flyktingpolitiken.

  Kaarina Andersson -SD
  Pontus Bergqvist -SD
  Magnus Larheim -SD

  Inskickat och publicerat som genmäle i HD (kors i taket!) 061123, något redigerad

 • Tack alla väljare !

  Av Admin den 26 oktober, 2006
  0
  0

  Vi vill tacka alla de Helsingborgare som gav oss sitt förtroende i kommunalvalet. Med 9,6 % och över 7.000 röster är vi nu kommunens tredje största parti. Med storlek följer mer ansvar, och även om det inte enbart ankommer på oss, är detta större ansvar någonting vi har för avsikt att ta under den kommande fyraårsperioden. De missförhållande som Helsingborg har fått utstå genom vanstyre och maktmissbruk är något som vi stenhårt kommer att jobba på att försöka förändra.

 • Mötesfrid ska gälla för alla

  Av Admin den 26 oktober, 2006
  0
  0

  Med anledning av attacken i söndags vid vårt möte för nya fullmäktige ledamöter i Eslöv är jag förvånad av att massmedierna och polis inte angriper detta brott mera kraftfullt. Det är trots allt ett högmålsbrott att störa mötesfriden .
  Vårt möte bestod inte av en massa ”högerextremister”, som medierna kallar oss. Snarare en högst folklig representativ grupp av ”Svenssons”, varav många fick en chock av hur det går till när kriminella element tillåts agera som politiska skiljedomare.

  Vad jag blir förvånad över är polisens insats, inte den enskilde polismannens, som i det här fallet stod ensam mot 20 skränande och stenkastande vänsterextremister. Heder till honom, men dock inte till polisledningen som utsatte sina polismän för detta. Man skickar två patruller att övervaka detta, trots att man på alla vänsterextrema hemsidor har kunnat läsa hur de tänk att bemöta de folkvalda med våld med tillresande från västra Skåne.
  Man var medveten om antalet när man mötte dessa i Höör och ändå valde ledningen att inte ingripa mera kraftfullt. När ska vi ha likhet inför lagen ?

  Om detta varit socialdemokraternas möte och ”högerextrema” element hade agerat så här så hade ju media kallat det för terroristverksamhet och hot mot demokratin. Jag har ju svårt att se skillnaden .
  Jag är förvånad över att man väljer konsekvent att kalla vänstersidan för aktivister (när de inte ens agerar politiskt. De är ju enbart kriminella när det går under afa:s regi.) men högersidan för extreminister .

  Under valkampanjen i Helsingborg inträffade flera indicier. Afa tog på sig rollen som samhällets samvete och begick valbrott genom att stjäla valsedlar och övrigt material och sedan stolt visade upp det på sin hemsida. Men vid polisanmälan får vi besked på att spaningsuppslag saknas. Har Polismyndigheten i Helsingborg inte tillgång till internet?
  Jag kräver krafttag mot de kriminella grupperingar som i politikens namn anser sig stå över lagen och bestämma över alla vad du och jag ska få tycka. Mötesfrid ska gälla för alla. Ingen ska behöva skrämmas till tystnad, vare sig man är kommunist eller sverigedemokrat .

  Michael Rosenberg
  Medlem i sverigedemokraterna, Helsingborg

  SVAR DIREKT 1:”Vår konstitution tillförsäkrar varje medborgare åsikt, -yttrandefrihet och mötesfrihet. En av polisens grundläggande uppgifter är att tillse att politiskt arbete som omfattas av grundlagsskyddade rättigheter inte kränks. Personer som verkar inom politiska partier och organisationer skall inte riskera att utsättas för brottsligt angrepp oberoende politisk åsikt”
  Så inleddes den order jag utfärdade onsdagen den 18 oktober 2006 som ledstjärna för att säkerhetsställa att alla möten, oavsett parti, skall kunna genomföras utan risk för angrep. Den ordern bygger på ett redan befintligt fungerande nätverk med kommuner och partier och omfattar naturligtvis också sverigedemokraterna.
  Mot bakgrund av händelserna i Eslöv har en fördjupad dialog med ledande företrädare för sverigedemokraterna inletts. Dialogen med sverigedemokraterna följer samma struktur som för alla andra politiska partier.
  I de här frågorna har jag samma uppfattning som Michael Rosenberg.
  Mötesfrid gäller för alla!

  Kjell Arne Eliasson Bitr länspolismästare taktisk talare

  SVAR DIREKT 2:
  HD rapporterade om händelsen på väl synlig nyhetsplats måndagen den 16 oktober. Inte någonstans i texten kallas sverigedemokraterna för ”högerextremister”.

  Sören Karlsson
  t.f chefredaktör och ansvarig utgivare Helsingborgs Dagblad

  Inskickad och publicerad, något redigerad, i HD lördagen den 21 oktober sex dagar efter afa:s attack i Eslöv. Vad t.f chefredaktören Sören Karlsson av många saker utelämnar i sitt svar är att afa:s fridstörare och lagbrytare fortfarande kallas ”aktivister” i nyhetsartikeln publicerad ”på väl synlig nyhetsplats måndagen den 16 oktober”.