Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 118

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • Mötesfrid ska gälla för alla

  Av Admin den 26 oktober, 2006
  0
  0

  Med anledning av attacken i söndags vid vårt möte för nya fullmäktige ledamöter i Eslöv är jag förvånad av att massmedierna och polis inte angriper detta brott mera kraftfullt. Det är trots allt ett högmålsbrott att störa mötesfriden .
  Vårt möte bestod inte av en massa ”högerextremister”, som medierna kallar oss. Snarare en högst folklig representativ grupp av ”Svenssons”, varav många fick en chock av hur det går till när kriminella element tillåts agera som politiska skiljedomare.

  Vad jag blir förvånad över är polisens insats, inte den enskilde polismannens, som i det här fallet stod ensam mot 20 skränande och stenkastande vänsterextremister. Heder till honom, men dock inte till polisledningen som utsatte sina polismän för detta. Man skickar två patruller att övervaka detta, trots att man på alla vänsterextrema hemsidor har kunnat läsa hur de tänk att bemöta de folkvalda med våld med tillresande från västra Skåne.
  Man var medveten om antalet när man mötte dessa i Höör och ändå valde ledningen att inte ingripa mera kraftfullt. När ska vi ha likhet inför lagen ?

  Om detta varit socialdemokraternas möte och ”högerextrema” element hade agerat så här så hade ju media kallat det för terroristverksamhet och hot mot demokratin. Jag har ju svårt att se skillnaden .
  Jag är förvånad över att man väljer konsekvent att kalla vänstersidan för aktivister (när de inte ens agerar politiskt. De är ju enbart kriminella när det går under afa:s regi.) men högersidan för extreminister .

  Under valkampanjen i Helsingborg inträffade flera indicier. Afa tog på sig rollen som samhällets samvete och begick valbrott genom att stjäla valsedlar och övrigt material och sedan stolt visade upp det på sin hemsida. Men vid polisanmälan får vi besked på att spaningsuppslag saknas. Har Polismyndigheten i Helsingborg inte tillgång till internet?
  Jag kräver krafttag mot de kriminella grupperingar som i politikens namn anser sig stå över lagen och bestämma över alla vad du och jag ska få tycka. Mötesfrid ska gälla för alla. Ingen ska behöva skrämmas till tystnad, vare sig man är kommunist eller sverigedemokrat .

  Michael Rosenberg
  Medlem i sverigedemokraterna, Helsingborg

  SVAR DIREKT 1:”Vår konstitution tillförsäkrar varje medborgare åsikt, -yttrandefrihet och mötesfrihet. En av polisens grundläggande uppgifter är att tillse att politiskt arbete som omfattas av grundlagsskyddade rättigheter inte kränks. Personer som verkar inom politiska partier och organisationer skall inte riskera att utsättas för brottsligt angrepp oberoende politisk åsikt”
  Så inleddes den order jag utfärdade onsdagen den 18 oktober 2006 som ledstjärna för att säkerhetsställa att alla möten, oavsett parti, skall kunna genomföras utan risk för angrep. Den ordern bygger på ett redan befintligt fungerande nätverk med kommuner och partier och omfattar naturligtvis också sverigedemokraterna.
  Mot bakgrund av händelserna i Eslöv har en fördjupad dialog med ledande företrädare för sverigedemokraterna inletts. Dialogen med sverigedemokraterna följer samma struktur som för alla andra politiska partier.
  I de här frågorna har jag samma uppfattning som Michael Rosenberg.
  Mötesfrid gäller för alla!

  Kjell Arne Eliasson Bitr länspolismästare taktisk talare

  SVAR DIREKT 2:
  HD rapporterade om händelsen på väl synlig nyhetsplats måndagen den 16 oktober. Inte någonstans i texten kallas sverigedemokraterna för ”högerextremister”.

  Sören Karlsson
  t.f chefredaktör och ansvarig utgivare Helsingborgs Dagblad

  Inskickad och publicerad, något redigerad, i HD lördagen den 21 oktober sex dagar efter afa:s attack i Eslöv. Vad t.f chefredaktören Sören Karlsson av många saker utelämnar i sitt svar är att afa:s fridstörare och lagbrytare fortfarande kallas ”aktivister” i nyhetsartikeln publicerad ”på väl synlig nyhetsplats måndagen den 16 oktober”.

 • Att ta ansvar för demokratin

  Av Admin den 26 oktober, 2006
  0
  0

  När politiker hotas, förtalas eller t o m mördas brukar det med all rätt heta ”att detta är ett hot mot det öppna och demokratiska samhället”. Åsidosättande av demokratiska spelregler kan emellertid också ta sig formen av valsabotage – eller försök till valsabotage. Myndigheter brukar alltid vara alerta då sk högerextremister, t ex nazistiska antidemokratiska grupperingar, försöker åsidosätta demokratiska spelregler. Detta följs och brukar följas upp av diskussion i skola, hos myndigheter och debatt i tidningar och TV -Gott så.

  Emellertid; När antidemokratiska vänstergrupperingar av samma skrot och korn försöker åsidosätta demokratiska spelregler så är åtminstone vårt intryck att detta inte följs upp av diskussioner, debatt eller åtgärder i långt nära samma utsträckning. I skolan lär man sig med all rätt om nazismens illdåd, men varför tar man inte också upp andra antidemokratiska avarter som kommunism – eller tolkningar av kommunism – såsom stalinism och maoism i samma utsträckning?
  Det förefaller också som så att det är av vikt vilka som drabbas av dessa grupperingars dåd. Under valet 1-17 september drabbades vi från Sverigedemokraterna i Helsingborg av en av dessa antidemokratiska grupperingar i form av försök till valsabotage.

  För försöken stod den antidemokratiska vålds- och vänsterorganisationen som kallar sig AFA (Antifascistisk aktion). AFA visar på sin hemsida bl a bildbevis på hur många valsedlar, valbroschyrer och flygblad de ”lyckats” stjäla från oss sverigedemokrater. Det publiceras också på sina ställen – helt öppet – adresser på personer som ska hotas och misshandlas. Vi kan garantera att hade vissa andra partier drabbats av samma sak hade de fått spaltvis med uppmärksamhet i tidningar och saken hade tagits upp i TV på bästa sändningstid. Polisiära åtgärder hade vidtagits och förövarna hade med säkerhet jagats som en skock rädda får.
  När vi från Sverigedemokraterna drabbas så hörs det dock knappt ett ljud. Endast en notis om att polisen, trots bildbevis och telefonnummer, inte inleder förundersökning publiceras. Vi anser att genom att knappt ta upp eller gå till botten också med vänstergruppers illdåd, nu som i ett historisk perspektiv, i skolor, hos myndigheter och i media så ger man dessa (ungdoms)grupper ett slags fritt spelrum och ursäkt att sabotera för demokratin.

  När ett parti eller en politisk grupp drabbas av dessa övergrepp, så är det inte bara denna grupp eller parti som drabbas – det drabbar alla!

  Vi sverigedemokrater anser att kommunism och nazism är avarter som endast kan särskiljas av grader i helvetet. Vår önskan och vår förhoppning är därför också att skola, massmedia, institutioner och myndigheter, inte minst polis, i långt högre utsträckning än i dag ska ta ansvar för när demokratiska övergrepp sker – alldeles oavsett vem som utför dessa och vem det än månde vara som drabbas.

  Magnus Larheim Sd-Helsingborg
  Mattias Nilsson Sd-Helsingborg
  Michael Rosenberg Sd-Helsingborg

  Inskickat till bl a HD den 30 oktober, dagarna efter att tidningen publicerat en notis om att vår polisanmälan lagts ner. Trots tidigare löfte om publicering så avaktualiserades detta genom att t. f chefredaktör Sören Karlssonvar menade insändaren och temat inte var ”aktuellt”. Till saken hör att attacken av Afa i Eslöv skedde bara dagarna senare…..

 • Publicerade insändare sedan 060630

  Av Admin den 27 september, 2006
  0
  0

  Jourskola frigör resurser

  Svar på Tina Acketofts (fp)debattinlägg (Skapa en trygg och säker skola) HD den 24 aug.

  Det är en skrämmande artikel som T. Acketoft redovisat för läsarna och vem som helst kan bli både upprörd och förbannad. Frågan är om det överhuvudtaget händer något i skolans värld, då problemen bara tycks accelerera. Dessa problem utmärker sig främst i Stockholms län, Skåne län, och Västra Götalands län. Skälet är främst att vi inte sätter tydliga gränser mellan det som är tillåtet och otillåtet. När det gäller minderåriga som inte är straffmyndiga, bör föräldrarna ha ett straffansvar. Skolverket dignar under anmälningar och när dessa är klara för utredning, har eleven kanske tvingats byta skola eller slutat. Folkpartiet presenterar nu ( inför valet?) sina tio punkter för en tryggare skola. Några av punkterna är dock lite otydliga.

  Punkt 1. En elev som gör sig skyldig till våld eller hot ska kunna flyttas eller stängas av tillfälligt.
  Fråga: Ska eleven flyttas till en ny klass där fenomenet kan upprepa sig?
  Punkt 3. Allvarliga brott ska polisanmälas.
  Fråga: Ska inte alla brott anmälas och vem bedömer allvarligheten i brottet?

  Sverigedemokraterna i Hbg, lämnade in en motion till kommunfullmäktige om behovet av jourskolor. Vi menade, att den som var utsatt för mobbning inte skulle behöva flytta eller byta skola, då detta ger tydliga signaler till mobbaren att man slipper ta ansvar för sitt handlande. I jourskolan skulle möjligheterna finnas att försöka komma tillrätta med problemen och på så sätt frigöra resurser i den ordinarie skolan. Skolan kan liknas vid en arbetsplats och det är viktigt med arbetsro både för lärare och elever. Samtidigt hjälper man de elever som har svårt att anpassa sig i den vanliga skolan. Samtliga partier i kommunfullmäktige där folkpartiet ingår, röstade emot motionen och det är förvånande att ni nu vill skapa tryggare skolor i Sverige. Dessutom sitter fp i riksdagen och man undrar varför ni inte kommit längre i denna fråga.

  Kaarina Andersson
  Sverigedemokraterna i Hbg

  Publicerad i HD den 30-8-06

 • ”Tyckandet” av rädsla f

  Av Admin den 27 september, 2006
  0
  0

  ”Tyckandet” av rädsla för att sd ska vinna röster ?

  Svar till Berner Lundgren, IF Metall,
  och rubriken ”Stå emot
  främlingsfientligheten, 15/8.

  Förutom att Berner Lundgren ”tycker” mycket om Sverigedemokraterna i HD den 15 augusti och dessutom kommer med direkta påhopp, så förekommer det direkta sakfel i hans insändare. En annan sak som man ska ha i åtanke när man läser Lundgrens artikel är att han är en representant för Metall som har starka band med socialdemokratin (Lundgren är själv partimedlem i S.). Om Lundgren läser Sverigedemokraternas partiprogram (benämnt principprogram) så är det tydligt och utan omsvep uttalat att Sverigedemokraterna ställer sig bakom den demokratiska styrelseformen. Att personer likt Berner Lundgren kommer med en massa osanna påhopp och ”tyckande” om Sd, insvept i epitetet ”främlingsfientlighet” när han i stället borde föra en diskussion om hur ”integrationen” ska lösas är ganska typiskt. Att Sverigedemokraterna inte skulle stå för allas lika rätt och värde är ”tyckanden” också de helt tagna från luften. Sverigedemokraterna ställer sig bl a bakom FNs deklaration om mänskliga rättigheter.

  Sverigedemokraterna är det enda partiet som på ett seriöst sätt vågar diskutera problemet, populärt benämnt ”integrationen”, på allvar. Vi förespråkar heller inte någonting om att ”skicka ut alla invandrare så löser sig allt” som Lundgren tycks insinuera. Vi anser däremot att asylsökande och personer som inte fått permanent uppehållstillstånd omedelbart ska skickas tillbaka till ursprungslandet vid grov brottslighet om skyddsbehov ej föreligger. Vi vill också att invandrare som kommer till Sverige ska anpassa sig efter majoritetskulturen och inte tvärtom. ETT exempel på det senare är att polisen numera tillåter att man kan klä sig i religiösa attribut i samband med polisuniformeringen vilket vi anser vara helt barockt. Vad gäller krav på t ex medborgarskap ser vi heller inget rasistiskt eller främlingsfientligt i att invandrare ska lära sig bl a språket för att få medborgarskap. En annan sak vi motsätter oss är att vi ska ta emot ”flyktingar” som söker sig till landet av ekonomiska skäl. Exemplifieringarna från ovan menar vi ger incitament till att invandare snabbare kan anpassa sig i det svenska samhället.

  Lundgren konstaterar helt korrekt att ”Vår aktuella kultur är resultatet av en mer än 1000-årig påverkan från vår omvärld”. Dagens problem har dock sitt ursprung i att vi tagit emot över 700.000 invandrare netto under en 20-års period. Det har alltid kommit invandrare till Sverige och detta har självklart på många sätt berikat vårt land. Saken är bara den att invandrare före 1980 kontinuerligt kom i en lagom mängd och då i långt mindre utsträckning kunde bilda olika enklaver helt skilda från svenska samhället där du inte ens behöver tala svenska under ett helt liv fast du har svenskt medborgarskap. Invandrarna kom dessutom från kulturer som generellt åtminstone hade förutsättningar att lättare kunna anpassa sig. Den springande punkten är dock att de invandrare som kom hit hade möjlighet att med lätthet komma in på arbetsmarknaden vilket inte är fallet i dag. Frågan är därför om Berner Lundgren har några konkreta förslag till hur problemen ska lösas? Eller kanske det är enklare att komma med ”tyckanden” av rädsla för att Sd ska vinna röster i stället för att diskutera grundorsakerna till problemen ?

  Björn Söder, (sd) förstanamn kf-listan Hbg
  Kaarina Andersson, (sd) andranamn kf-listan Hbg
  Magnus Larheim, (sd) valsamordnare Helsingborg

  Publicerad i HD 060817