Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 117

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • I kommunfullmäktiges möte, den 14 december..

  Av Admin den 17 december, 2006
  0
  0

  20061217

  I kommunfullmäktiges möte, den 14 december så lade valberedningen fram förslaget. Att samtliga ersättare till Sverigedemokraterna, i dom olika nämnderna som tillsattes av ett enigt fullmäktigemöte den 22 november skulle ersättas på grund av ett ”räknefel” sålunda skedde också.

  Detta är naturligtvis inlämnat till Länsrätten för laglighetsprövning, då vi vill ogiltighetsförklara beslutet av den 14 december då vi anser det olagligt.

  Vi återkommer så fort Länsrätten har bedömt fallet.

  20070615

  Idag har Länsrätten avslagit vår begäran om att ogiltigförklara kommunfullmäktiges beslut á 14 dec-06.
  Vi kommer att begära att det ska prövas i Kammarätten.

 • Invandrare ska betala själva för tolkhjälp

  Av Admin den 12 december, 2006
  0
  0

  Införd i H.D den 6 december 2006

  Svar till Eva Kullenberg (fp), Ängelholm, och rubriken ”Tolkhjälp kan vara livsavgörande”, 2/12.

  Upprördheten över att vi i sverigedemokraterna vill göra tolkhjälpen för invandrare självfinansierad vet tydligen inga gränser. Att samma politiker, som är upprörda över detta, inte andas en stavelse över att den avgiftsfria öppna sjukvården för barn från tolv år upp till och med 19 år försvinner av kostnadsskäl upprör mig. Det är tydligen moraliskt rätt att vilja ta betalt av barn men moraliskt förkastligt att vilja låta invandrare själv bekosta sin tolkhjälp. Att betala tolk med skatte-
  betalarnas pengar har ingenting att göra med ”respekt för människors lika värden”, som Eva Kullenberg och hennes partikollegor tycks tro och så ofta vill göra gällande.

  Björn Söder (sd)
  ledamot i regionstyrelsen
  Helsingborg

 • Uno Aldegren (s) vädrar unkna åsikter

  Av Admin den 2 december, 2006
  0
  0

  Svar Uno Aldegren (s) och rubriken ”Sd avslöjar sig i Region Skåne” i Helsingborgs Dagblad (HD) den 29 november. Svaret nedan publicerades i HD den 1 december.

  Vid regionstyrelsesammanträdet den 27 november behandlades förslag till budget- och verksamhetsplan i Region Skåne för 2007-2010. Jag deklarerade för styrelsen att för ett nytt parti i Region Skåne finns det inga resurser eller möjligheter att lägga eget förslag så här nära efter valet. Istället framförde jag synpunkter på majoritetens förslag till verksamhetsplanen.

  Uno Aldegren (s) ondgör sig i HD den 29 november över mitt agerande och mina framförda synpunkter. Jag motsätter mig bland annat att Region Skåne skall föra en aktiv rekryteringsprocess av människor med annan etnicitet än svensk därför jag anser att kompetensen skall vara avgörande – inte vilken etnicitet man har.

  Jag motsätter mig också att Region Skåne skall betala för tolktjänster för att erbjuda patienter kommunikation på sina hemspråk därför att jag anser att de som vill bo i Sverige skall lära sig att kommunicera på svenska eftersom det är en förutsättning för ett deltagande i det offentliga samtalet.

  Uno Aldegren vädrar åsikter och kastar invektiv omkring sig som andas unken doft av historielöshet. Att anklaga mig för att förespråka apartheidsystem när jag vill göra möjligheterna lika för alla istället för att gynna intressen och folkgrupper som agerar röstboskap för socialdemokraterna visar vilken farlig väg socialdemokraterna vandrar. För den som är historiskt bevandrad och litterärt intresserad känns melodin bekant. Precis som i Orwells ”Animal farm” är alla lika värda men vissa är lite mer värda.

  Det som socialdemokraterna står för är lågvattenmärke för politik. Klistra etiketter på sina meningsmotståndare istället för att möta dem i öppen debatt visar att ens egna argument tryter och att man anser sig själv sitta inne med en gudomlig visdom. Den politiska adeln vet liksom grisarna i Orwells ”Animal farm” hur samhället bäst skall styras.

  Till sist vill jag bara påpeka att Uno Aldegrens (s) mångfald endast berikar de intressen som stödjer socialdemokraterna. Inte på något sätt berikas skattebetalarna av ytterligare kostnader för den politik som manifesteras av de skenande kostnader som det mångkulturella samhällsexperimentet innebär. Det kan knappast vara en rättvisefråga, som Aldegren hävdar.

  Björn Söder (sd)

  Ledamot i regionstyrelsen
  Helsingborg

 • ”Vad har ni för tankar”

  Av Admin den 2 december, 2006
  0
  0

  Infört i Lokaltidningen 061129

  Då var det dags igen, vänsterextremister sätter sig till doms igen både i Lund och i Göteborg anser man sig ha rätt att kunna folk till tystnad, jag personligen kan inte se någon skillnad på deras totalitära åsikter och metoder och 30-talets fascister kan någon annan göra det?

  Dessutom av vilken anledning så godkänner övriga partier detta och justitieminister Beatrice Asks handlande i denna
  frågan är ju skamligt och indirekt ett godkännande av sådana metoder enligt min mening.
  Jag skulle nog vilja ha ett svar på detta och jag tror att
  vi är flera som vill det, eller menar vår justitieminister
  att den debatten ska tas på gatorna och som bl a i Göteborg att man genom personhot och besök på hemadresser hotar folk till att hoppa av är det ett sådant samhälle vår minister vill ha? Fråkan kan också ställas lokalt till Vänsterpartiets företrädare Peter Ahlbom i Helsingborg, vad är det för tankar ni för fram internt när folk ifrån era led kan sympatisera med dessa tankar och kanske till och med agera?

  Michael Rosenberg Medlem i Sverigedemokraterna i Helsingborg

 • Var står att vi vill kasta ut invandrare ?

  Av Admin den 28 november, 2006
  0
  0

  Svar till Alexandra Gunnarsson, Ängelholm och rubriken ”Till nästa val -syna partierna” 19/11

  Med anledning av Sverigedemokraternas framgångar i årets val ondgör sig Alexandra Gunnarsson på ett minst sagt subjektivt tolkat sätt. Bl a skriver A.G att alla väljare som röstade på Sverigedemokraterna borde gå in på Sverigedemokraternas hemsida och läsa om vad de vill och vad de står för –gott så. Frågan är bara om Sverigedemokraternas väljare (som Gunnarsson implicit tycks omyndigförklara) eller andra som går in och tittar på hemsidan tolkar det som där står i princip- och handlingsprogram såsom AG gör.

  Allt är naturligtvis en subjektiv tolkningsfråga till syvende och sist men var någonstans står det t ex att vi inom SD vill ”kasta ut alla invandrare” ? I såväl princip- som handlingsprogram är vi för frivillig återvandring av flyktingar. Att vi inom SD uppmuntrar till frivillig återvandring borde inte vara speciellt kontroversiellt utan är helt och fullt i samklang med FN och flyktingorganet UNHCRs rekommendationer. Inte heller är det så att SD förespråkar att flyktingar ska utvisas till sitt hemland om krig eller instabila förhållanden föreligger. Vi menar däremot att Sverige tagit sitt fulla humanitära ansvar för de som kommit hit p g a förföljelse då stabila förhållanden i hemlandet föreligger. Att vi då vill förmå människor att frivilligt återvandra tolkas av AG som att vi vill kasta ut alla invandrare får stå för AG. Att det sen är så att vi har många medlemmar och röstande I SD som är invandrare är något undertecknande kan informera AG om, är dessa också ”rasister” kanske ?

  AG skriver också att vi ”är ett rent rasistiskt parti som gömmer sig bakom en lite finare yta” och ”som inte tror på människors lika värde, empati eller medmänsklighet”.Var någonstans finner du detta i våra program ? Härvid visar AG:s tolkningar inte enbart på subjektivitet utan även på osaklighet och okunnighet.

  Att det inte är någon enkel matematik att lösa brottsligheten är vi från SD väl medvetna om. Gunnarsson skriver härvid också ”att ett hundratal undersökningar” visar att brottsligheten inte skulle bli mindre med längre straff. Detta är ytterligare ett tecken på Gunnarsson okunskap. Seriös kriminologisk forskning visar att brott av allvarligare grad såsom t ex mord helt korrekt inte direkt kan sammankopplas med att hårdare straff renderar i lägre mordfrekvens (förutom den rent preventiva biten). Forskning visar däremot också att hårdare straff i brott med mindre allvarlighetsgrad såsom t ex snatteri, cykelstölder (vilka är brott där en brottslingen ofta s a s gör debut) inneburit mindre brottslighet. Vi menar t ex att ett preventivt arbete i kombination med hårdare markeringar för t ex förstagångsförbrytare skulle bidra till att få ner den sammanlagda brottsligheten.

  Dessutom, som Sverigedemokrater anser vi att de är vår skyldighet att se till att äldre har en bra vård, att skolor fungerar, att svenskar såväl som invandrare boende i Sverige har arbete. Att det härvid finns mycket i övrigt att önska är något som åtminstone vi vill sätta ett samband (naturligtvis inte enbart) med en havererad och kostsam invandrings- och flyktingpolitik. Redan 1995 hävdade t ex Ferdinand Banks verksam vi nationalekonomiska institutionen i Uppsala i Finanstidningen (950410) att man lätt kan komma upp i siffror på 100 miljarder i kostnader för den svenska invandrings- och flyktingpolitiken.

  Kaarina Andersson -SD
  Pontus Bergqvist -SD
  Magnus Larheim -SD

  Inskickat och publicerat som genmäle i HD (kors i taket!) 061123, något redigerad