Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sverigedemokraterna i Helsingborg | Sida 115

Sverigedemokraterna Helsingborg

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Helsingborg

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Pontus Andersson

Ordförande
Postadress

SD Helsingborg
Norden 567
252 79 Helsingborg
Skicka e-post till oss
Tel: 042-22 22 95

 • ”Helsingborgs Dagblad en demokratisk tidning ?”

  Av Admin den 10 mars, 2007
  0
  0

  ”Helsingborgs Dagblad en demokratisk tidning ?”

  I en artikel på den rikstäckande Dagens Nyheters välrenommerade debattsida 070118 har de två medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren med rubriceringen ”Valbevakning i lokala medier ett förräderi mot demokratin” tillsammans analyserat allt valmaterial i nio kommuner och landsting inför lokalvalen 2006. Ett av de områden som undersökts är Helsingborg med omnejd, och således också den eminenta lokaltidningen Helsingborgs Dagblad med editioner. Bl a följande citeras specifikt gällande Sverigedemokraterna i denna DN-debattartikel:

  ”Sverigedemokraterna tigs konsekvent ihjäl i de lokala medierna, men de få gånger partiet och dess representanter framträder i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier, de var också klart negativt särbehandlade av medierna de få gånger de över huvud taget uppmärksammades.”

  Detta är visserligen inte någon nytt för oss Sverigedemokrater, speciellt inte som verksamma och boende i Helsingborg med omnejd där monopoltidningen HD cirkulerar. Helsingborgs Dagblad har emellertid också själv gett sin officiella i syn på saken: I en konferens avhandlande SD i Värmland som sändes i SVT 24 den 12 december gav dåvarande tf chefredaktören Sören Karlsson ett officiellt uttalande om att man inte tar in insändare där ”Sverigedemokraterna” finns som underskrivet. Till detta kan läggas att under Eskil Jönssons tid som chefredaktör vägrades vi både utlovat annonsutrymme samt förvägrades i vissa fall t o m genmäle på anklagelser gentemot oss.

  Också på andra sidan sundet har demokratiunderskottet emellertid tagits upp. Bl a den välrenommerade politiska tidskriften Weekendavisen skrev en artikel strax efter valet förra året med rubriceringen ”Sveriges demokratiske underskud” (060922). Artikeln behandlade i allmänna termer det demokratiska underskottet i svensk media (läs HD) och i synnerhet den odemokratiska behandlingen av Sverigedemokraterna.

  Frågan är egentligen vilken moralisk och demokratisk rättighet HD tar sig när de ska bestämma vilka åsikter som ska och inte ska få tas upp i sin tidning. Svaret vet vi visserligen; hur sakliga och balanserade våra insändare än är, är de enligt monopoltidningen ”främlingsfientliga” och ska därför inte publiceras. Detta alldeles oavsett vad vi skulle skriva om vare sig detta är om t ex hemlöshet, sjukvårdsköer eller invandringspolitik. En följdfråga man utifrån detta då kan ställa sig (och som även HD basunerat ut) är om det är synd om SD ? Kanske, men mer synd anser vi ändå det vara om de 7.000 människor och 9,6 % som röstade fram Sverigedemokraterna som stadens tredje största parti, och som HD genom sitt agerande anser som ”mindre vetande”. Mest synd är det emellertid om alla som värnar demokrati och det fria ordet, vilket är det mest tragiska med Helsingborgs Dagblads odemokratiska och skamlösa beteende.

  Kaarina Andersson SD-Hbg (framröstad av 7.000 helsingborgare)

  Dick Johansson SD-Hbg (framröstad av 7.000 helsingborgare)

  Lasse Nilsson SD-Hbg (framröstad av 7.000 helsingborgare)

  Publicerat i Lokaltidningen-Helsingborg 070321.

  HD – En odemokratisk tidning ?

  Ja, så betecknar medieforskarna Lars Nord och Gunnar Nygren, som analyserat allt valmaterial i press och etermedier i nio kommuner och landsting inför lokalvalen 2006, journalisternas valbevakning i lokala medier. Ett av de områden som undersökts är Helsingborg med omnejd och då den lokala tidningen Helsingborgs Dagblad.

  I Dagens Nyheter den 18 januari skriver de båda forskarna bl a:

  ”Sverigedemokraterna tigs konsekvent ihjäl i de lokala medierna, men de få gånger partiet och dess representanter framträder i artiklar och inslag är det oftast med en negativ inramning. Sverigedemokraterna var inte bara isolerade av andra partier, de var också klart negativt särbehandlade av medierna de få gånger de över huvud taget uppmärksammades.”

  Tja, det är ju precis vad vi sverigedemokrater länge hävdat. Det känns dock skönt att två forskare äntligen tar bladet från munnen och vågar bekräfta det också. Givetvis håller inte journalisterna med vad forskarna skriver. ”Orättvist”, tycker de.

  DN-debatt 070118: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=607046

  ”Orättvist” (Journalisten 070123): http://www.journalisten.nu/a.aspx?Article_Id=12618

  Bidragsfusket ser ut att ha kostat en hel del pengar som kunde ha använts till andra behov I Helsingborgs stad. Nu startar femklövern en offensiv mot bedrägerierna och inför nolltolerans. Detta ser vi Sverigedemokrater som ett tecken på att vår politik har haft genomslag, då vi har framfört dessa yrkande I juni 2005 för budget 2006. Dessvärre, fick vi inget gehör ifrån något av de andra partierna, som röstade mot vårt förslag den gången. Christian Orsing (m) lägger fram en bra och tydlig motion I nov. 2005 om bidragsfusket och nu ska man ta tag I problemen. Politik är många gånger inte bara intressant utan också mycket förvirrande.

  Kaarina Andersson
  Sverigedemokraterna I Helsingborg

  Insänd insändare (som publicerades) den 6 mars 2007 I Helsingborgs Dagblad, något redigerad.

 • Föreningen frihamnen och de hemlösas situation

  Av Admin den 1 februari, 2007
  0
  0

  Ställd till socialnämndens ordförande Kommunalrådet Thomas Finnborg. Ärende: Föreningen Frihamnen och de hemlösas situation i Helsingborg

  Efter ett föredrag av Björn O. Anderberg blev vi engagerade av de hemlösas livssituation. Jag själv deltog i ett möte där vi politiker debatterade om vad som bör göras och på vilket sätt kommunen bör ta ansvar för denna verksamhet, då kommunen endast betalar för ”nattöppet” på Hemlösas hus sex månader framöver.

  Socialförvaltningens kritik är att det inte bedrivs någon omfattande rehabilitering. Föreningen Frihamnens ordförande Björn O. Anderberg tillbakavisar kritiken och framhåller att det fungerar med rehabiliteringen enligt de givna premisserna. Han anser dock det som meningslöst att fortsätta verksamheten om stödet bara gäller korttidsavtal från kommunens sida. Alla politiker från samtliga partier säger att det är ett misslyckande att vi har hemlösa i vårt välfärdsamhälle. Nu är det dags att vi gör något radikalt och att vi genom handling visar att vi vill lösa frågan om de hemlösa.

  Frågor:

  1.) Varför vill man inte ta fullt ekonomiskt ansvar för denna verksamhet från kommunens
  sida ?

  2.) Varför kan inte kommunen bistå med större och bättre lokaler ?

  3.) Varför är man ovillig att teckna ett långtidsavtal ?

  4.) Varför måste man vara så formell angående rehabiliteringen ?

  Många av de hemlösa har med största sannolikhet dåliga erfarenheter av de sociala myndigheterna, känner sig dåligt behandlade, och har pga detta ”valt” att ställa sig utanför samhället.

  5.) Varför kan man inte bedöma varje individ utifrån deras personliga förutsättningar ?

  Helsingborg 2007-01-09

  Dick Johansson med övriga kf-gruppen för Sverigedemokraterna-Helsingborg.

 • Svar på ovannämnda frågor

  Av Admin den 17 januari, 2007
  0
  0

  Svar på ovannämnda frågor av socialnämndens ordförande Thomas Finnborg:

  Frihamnens dagverksamhet och övernattningsplatser har hitintills skötts av två olika delar av socialförvaltningen. Dagverksamheten finansieras av föreningsbidrag och verksamhetsområde vuxen har skrivit ett avtal om övernattningsplatser som en tillfällig lösning under tiden so vi arbetar med boendefrågorna. I morgon torsdag 25/1, så ska socialnämnden fatta ett nytt beslut angående en långsiktig lösning för Frihamnens verksamhet.

  2.) Socialnämnden har inte haft till uppdrag att leta efter större lokaler till denna typ av verksamhet. Vi vet genom tidigare erfarenheter, som när vi t ex har sökt efter akutboende att det är svårt att hitta hyresvärdar eller lämpliga lokaler till denna typ av verksamhe. Under våren, så kommer vi att öppna upp nya lokaler på Bredgatan. Det pågår förhandlingar med Kärnfastighter angående frihamnens framtida lokalbehov.

  3.) Vi kommer att verka för en långsiktig samverkan med frihamnen.

  4.) Vår utgångspunkt är att alla ska få möjligheten till att få stöd. Att inte visa på möjligheter och erbjuda stöd skulle kunna leda till permanent utanförskap. I socialförvaltningens värdegrund har vi slagit fast att vi inte accepterar ett destruktivt utanförskap. Möjlighet till rehabilitering ska erbjudas, medn det ska göras med respekt för den enskilde, vi anser att det är viktigt att möta människor där de befinner sig. Vi kommer att förstärka den uppsökande verksamheten och förbättra samarbetet med de föreningar som bedriver versamhet för hemlösa.

  5.) Socialnämnden arbetar efter att pröva varje individ efter deras egna förutsättningar och behov.

 • ”Det är ni som stödjer antidemokratiska medel, Peter Ahlbom ”

  Av Admin den 17 januari, 2007
  0
  0

  Peter Ahlbom skriver i sitt bemötande på min insändare 29/11 om en person som stod på vår kommunfullmäktigelista inför valet 2002. Denna person hade blivit utesluten ur Sverigedemokraterna om han fortfarande varit medlem. Inom Sverigedemokraterna tolereras inga ideologiska avsteg som t ex åsidosätter de demokratiska spelreglerna. Detsamma kan man dessvärre inte säga om Vänsterpartiet. Under valet till EU-parlamentet uttalade sig er dåvarande ombudsman och fullmäktigekandidat i positiva ordalag om antidemokratiska aktioner såväl i Sydnytt som Sydsvenskan. I den senare stod att läsa bl a följande: ”Sammanlagt tog vi ett femtiotal skyltar på två timmar, säger Kenny Hjälte från Ung vänster, i Sydsvenskan. Han säger att sabotageaktionerna från Ung vänster ska fortsätta, om inte Skånetrafiken ångrar sig och drar in reklamen”. Till skillnad från er avlönade ombudsman anklagar jag dock inte dig personligen för antidemokratiska metoder Peter Ahlbom.
  Däremot anklagar jag dig och nuvarande Ung vänsters ordförande för att uppvigla till antidemokratiska metoder. Senast den 9 oktober i år stod den senare på Mäster Palms plats och orerade högljutt ”ut med rasisterna ifrån fullmäktige” och ”krossa fascisterna” med tydligt pekfinger åt oss i SD. Vad gäller er manifestation så dök också AFA upp samtidigt, men det är klart dom ”råkar” ju bara dyka upp i vänstersammanhang utan att ”ni har en aning”. Jag är helt övertygad om att i fall polisen hade gripit några vänsterextremister vid vårt attackerade möte i Eslöv den 15 oktober så hade bl a vänsterpartister synts bakom maskerna.
  Genom att uppvigla och även öppet förespråka antidemokratiska metoder menar jag att ni åsidosätter och negligerar de demokratsiska spelreglerna, vilket vi från SD med tydlighet märkt på våra möten och sammankomster. Med bl a ovanstående i beaktande menar jag därför att det är ni – inte vi –som står för de fascistoida tendenserna
  Peter Ahlbom.

  Michael Rosenberg
  SD-Helsingborg

  Denna insändare blev införd i Lokaltidningen 070117. Ahlboms svar följer nedan.

  Svar till Michael Rosenberg ”Sverigedemokraterna sprider lögner”

  Michael Rosenberg bygger sina insändare på falska anklagelser, påhittade citat och egna spekulationer utan faktaunderlag. Precis på samma sätt som Sverigedemokraterna driver sin politiska propaganda mot vårt demokratiska samhälle. Vid attacken mot Sverigedemokraterna (SD) i Eslöv deltog inte några personer från Ung Vänster eller Vänsterpartiet eftersom vi tar avstånd från våld som politisk metod, således en falsk anklagelse. Vänsterpartiet var däremot det första parti som fördömde attacken.
  Du skriver också att den 9 oktober så skulle Ung
  Vänsters ordförande ha uppviglat till att fascisterna skulle krossas, där du som Sverigedemokrat känner dig träffad. För det första så var det inte den 9 oktober utan den 9 november på årsdagen av Kristallnatten, ett uppenbart fakta fel. För det andra så nämns inte de citat som du skriver, i hennes tal, alltså har du hittat på dessa citat själv. Däremot så menar både jag och Ung Vänsters ordförande att SD bedriver en rasistisk politik, som vi gör allt för att bekämpa med demokratiska metoder.
  Du påstår också att Vänsterpartiet och Ung Vänster skulle samarbetat med AFA, ett påstående som polisen i Helsingborg säkerligen kan dementera, eftersom vi hade ett bra samarbete med dom inför manifestationen den 9 november. Just för att manifestationen skulle förlöpa så lugnt och värdigt som möjligt, vilket den också gjorde. Ditt parti, Michael, har för närvarande en medlem som umgås med nazister, denna medlem sitter i er styrelse och innehar politiska förtroendeuppdrag för Helsingborg stad.
  Dessutom så har två medlemmar på er
  kommunfullmäktigelista inför valet dömts för kvinnohot och
  kvinnomisshandel, allt enligt tidningen Expo. Du är välkommen att kolla upp dessa fakta. Frågan är bara hur detta rimmar med ett parti som vill ha hårdare tag mot brottslingar och som säger sig ta avstånd från
  nazistisk ideologi.
  Här har ni fortsatt ett trovärdighetsproblem, Michael. Särskilt om Sverigedemokraterna också i fortsättningen bedriver politik som du skriver insändare.

  Peter Ahlbom
  Ordförande Vänsterpartiet
  Helsingborg

  Denna insändare samt Ahlboms svar var infört i Lokaltidningen 070117 efter att Ahlbom behövt över en månad på sig att svara. Notabelt är även att Ahlbom inte håller sig till saken vid sitt svar, utan tar upp saker som inte är föremål för meningsutbytet. Tidigare insändare i detta ärende finns längre ner på denna sida. Michael Rosenbergs senaste svar på Peter Ahlboms senaste minst sagt förvirrade insändare/svar hittar du på Rosenbergs SD blogg.

 • I kommunfullmäktiges möte, den 14 december..

  Av Admin den 17 december, 2006
  0
  0

  20061217

  I kommunfullmäktiges möte, den 14 december så lade valberedningen fram förslaget. Att samtliga ersättare till Sverigedemokraterna, i dom olika nämnderna som tillsattes av ett enigt fullmäktigemöte den 22 november skulle ersättas på grund av ett ”räknefel” sålunda skedde också.

  Detta är naturligtvis inlämnat till Länsrätten för laglighetsprövning, då vi vill ogiltighetsförklara beslutet av den 14 december då vi anser det olagligt.

  Vi återkommer så fort Länsrätten har bedömt fallet.

  20070615

  Idag har Länsrätten avslagit vår begäran om att ogiltigförklara kommunfullmäktiges beslut á 14 dec-06.
  Vi kommer att begära att det ska prövas i Kammarätten.