Överklagande av färdtjänstavtal | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Överklagande av färdtjänstavtal

Överklagande av beslut att teckna ny överenskommelse om fortsatt finansering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlagen i kommunstyrelsen den 13 augusti 2014 med Region Skåne Dnr 141/2014

Jag anser att teckna avtal gällande ny överenskommelse om fortsatt finansering av överlåtna uppgifter enligt färdtjänst och riksfärdtjänstlagen i kommunstyrelsen den 13 augusti 2014 med Region Skåne Dnr 141/2014 är av principiell beskaffenhet och skall således fattas av kommunfullmäktige och inte av kommunstyrelsen.
Härmed överklagas således beslutet taget i kommunstyrelsen i Helsingborgs stad 2014-08-13,
Dnr 146/2010 och jag begär att förvaltningsrätten beslutar om omedelbar inhibition samt prövar huruvida kommunstyrelsen har överskridit sina befogenheter i detta fall.
__________________________
Michael Rosenberg Gruppledare (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.