Överklagan till Förvaltningsrätten | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Överklagan till Förvaltningsrätten

Sverigedemokraternas kommunalråd, Michael Rosenberg, har lämnat in en överklagan till Förvaltningsrätten gällande det beslutet att bygga en moské i Helsingborg. Överklagan i sin helhet finns att läsa nedan:

 

Besvär över kommunfullmäktiges beslut den 17 november 2020 gällande marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020 

 

Klagande: Michael Rosenberg

Saken: Ogillande av en markanvisning

 

Yrkande
Härmed yrkar jag att Förvaltningsrätten upphäver beslutet tagit i kommunfullmäktige i ärendet gällande markanvisningen.

 

Omständigheter och grunder för överklagandet
Omständigheter i sak

Vid kommunfullmäktige i Helsingborgs stads, nedan benämnt fullmäktige, sammanträde den 17 november 2020 har fullmäktige beslutat att bevilja en marköverlåtelse i ärende 10 gällande fastigheten Gruslådan 1, Väla Södra III, Dnr 00509/2020

Föreningen Ahelasunnah i Helsingborg avser att på den här tomten uppföra en moské. Föreningen anger att de har ca 1400 medlemmar och att de tillsammans ska finansiera byggnationen, som enligt inlämnad uppgift till förvaltningen kommer att kosta 44 mkr. De berörda tjänstemännen i ärendet har också bekräftat att det finns en utländsk finansiär, men ingen kan berätta vem eller vilka som ligger bakom finansieringen.

Det är således oklart till vem staden egentligen säljer marken. Det finns heller inte någon analys som utesluter eventuella kopplingar till terroristverksamhet eller annan kriminell verksamhet, vilket får anses vara anmärkningsvärt. Staden hade förmodligen agerat helt annorlunda om köparen var exempelvis mc-föreningen Bandidos.

Kommunen har enligt avtalet rätt att återta markanvisningen om byggherren inte uppenbart avser eller förmår genomföra projektet i enlighet med markanvisningsbeslutet eller då villkoren i avtalet inte har uppfyllts inom angiven tid.

Det föreligger enligt mig starka skäl att anta att föreningen inte har några ekonomiska möjligheter att genomföra den ovan nämnda byggnationen. Kommunfullmäktige har inte presenterats någon gedigen konsekvensanalys av beslutet, eller fått besked om vem som ska betala byggnationen. Detta står i strid med den gängse hanteringen av markanvisningsbeslut.

Utöver ovanstående finns skäl att anta att beslutet står i strid med diskrimineringslagen och de av riksdagen år 2006 satta målen för jämställdhetspolitiken, som utgår från män och kvinnors lika makt och möjligheter att påverka samhället och sina egna liv utan att bli föremål för könssegregering. I den planerade moskén har inte en man och kvinna rätt att delta i en bön på lika villkor. Kvinnan måste skyla sig och får inte ha mens om hon ska få delta. Hon får inte heller använda samma ingång som en man och inte heller sitta i samma rum. Diskrimineringsombudsmannen har i andra sammanhang uttalat att könsseparation inte är acceptabelt, se t.ex. utlåtandet angående separata badtider för män och kvinnor från 2016.

I enlighet med vad som anförts ovan anser jag det finns skäl att upphäva det beslut som togs i kommunfullmäktige gällande markanvisningen, i första hand som ett kommunalbesvär och i andra hand som ett förvaltningsbesvär.

 

Helsingborg den 30 november 2020

Michael Rosenberg

17 Kommentarer

 1. Vladimir Pustovoyt 7 december, 2020 Svara

  Från ”The Irish Times”
  Mon, Dec 7, 2020
  https://www.irishtimes.com/news/world/uk/saudi-arabia-largest-funder-of-extremism-in-uk-report-finds-1.3144020

  The report claims: “Saudi Arabia has, since the 1960s, sponsored a multimillion dollar effort to export Wahhabi Islam across the Islamic world, including to Muslim communities in the west.

  “In the UK, this funding has primarily taken the form of endowments to mosques and Islamic educational institutions, which have in turn played host to extremist preachers and the distribution of extremist literature.

  “Influence has also been exerted through the training of British Muslim religious leaders in Saudi Arabia, as well as the use of Saudi textbooks in a number of the UK’s independent Islamic schools.”

  It adds: “A number of Britain’s most serious Islamist hate preachers sit within the Salafi-Wahhabi ideology and are linked to extremism sponsored from overseas, either by having studied in Saudi Arabia as part of scholarship programmes, or by having been provided with extreme literature and material within the UK itself.”

 2. Ricky 7 december, 2020 Svara

  Jag är med att det ska INTE bygga moske i området utanför vällaby eller
  på de andra platser i Helsingborg överhuvudtaget. Det ska påverka vår
  trygghet och minska vår hus priser ordentlig.

  • Författare
   Michael Rosenberg 10 december, 2020 Svara

   Vi håller med!

 3. Ingrid Gottschalk 7 december, 2020 Svara

  Hej!
  Utmärkt skrivet i denna överklagan som belyser viktiga skäl som bör beaktas!
  Hoppas övriga partier får synpunkter av sina väljare och river upp beslutet!

  God Jul o Gott Nytt År!
  Hälsar o önskar er alla

  • Författare
   Michael Rosenberg 10 december, 2020 Svara

   Tack Ingrid, god jul och gott nytt år till er också!

 4. Sandra 8 december, 2020 Svara

  Nej…

 5. Kevin 8 december, 2020 Svara

  Kämpa på!

  • Författare
   Michael Rosenberg 10 december, 2020 Svara

   Det gör vi!

 6. Etnisk svensk 8 december, 2020 Svara

  Islamisk religion värdesätter Inte jämställdhet överhuvudtaget. Jag har själv bott i olika islamistiska länder och det är samma sak var man än åker.
  Det känns fruktansvärt att Sverige ska så och stödja ojämnställdheten när våra medborgare skriker för jämnställdhet. Moskéer har i huvudsak inte här i Sverige/EU inget att göra.
  Många islamister använder dessutom moskéer som en rekryteringsbas för terrorist nätverk, vilket sedan har bevisats i många andra länder som inte är en islamisk stat eller land.
  Så var så snäll att svara på min fråga.
  Varför vill Sverige fortsätta med att stödja terror och ojämnställdheten.

  • Författare
   Michael Rosenberg 10 december, 2020 Svara

   Så är det, de hänvisar till religionsfriheten, men vi tycker inte att den kan trumfa Helsingborgarnas trygghet. Det är på grund av flera av de premisser som du nämner som vi vill stoppa bygget.

 7. Safi 8 december, 2020 Svara

  Nej till extremism och förtryck.

 8. hans donnerborg 8 december, 2020 Svara

  Michael Rosenberg
  var det värt nonting och titta på Lissabon traktaten artikel 2 ?
  file:///tmp/mozilla_hans0/gp_eudor_WEB_QC3209190SVC_002.pdf.sv.pdf

  Artikel 2
  Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rätts­staten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhörminoriteter. Dessa värden ska vara gemensamma för medlemsstaterna i ett samhälle som känne­tecknas av mångfald, icke-diskriminering, tolerans, rättvisa, solidaritet och principen om jämställdhetmellan kvinnor och män.

  • Författare
   Michael Rosenberg 14 december, 2020 Svara

   Hej

   Tack för tipset. På samma tema så har vi de antagna jämställdsplanerna antagna av riksdagen och deklarationerna om de mänskliga rättigheterna som är antagna både av FN och den europeiska unionen. Tyvärr så verkar vissa anse att religionen går före jämställdhet. Mvh Micke.

 9. Sarah 8 december, 2020 Svara

  Nej till moské bygget i Helsingborg

 10. Anonym 10 december, 2020 Svara

  Nej vi vill inte ha nån moske i vår fina helsingborg

 11. Mats lindau 10 december, 2020 Svara

  Nej tack

 12. Anders 10 december, 2020 Svara

  Nej tack vi bor i Sverige

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.