Motion: Stöd till djurhållande bönder i kommunen under torrperioder | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion: Stöd till djurhållande bönder i kommunen under torrperioder

Stöd till djurhållande bönder i kommunen under torrperioder

Den senaste sommarens torka visade sig ha enorma konsekvenser för många av kommunens bönder. Något som berörde väldigt många under denna tid var att många bönder tvingades nödslakta djur då bristen på mat blev alldeles för stor. Många människor slöt då upp genom att köpa svenskt kött för att stötta bönderna, flera golfklubbar lät bönder använda deras gräsrester till foder och staden bistod på de sätt som vi kunde för att förbättra deras tillvaro.

Denna uppslutning visade att det både från stadens sida, näringslivets och från stadens invånares sida finns en vilja att stötta djur och djurägare i svåra situationer.

I Landskrona kommun har man sedan sommarens torka valt att använda matresterna i Västervångskolans skolkök för att stötta djuren i Karlslunds djurpark. Genom att matresterna på så sätt kommer till användning bidrar staden till den cirkulära ekonomi som staden eftersträvar samtidigt som vi bidrar till ett ekologiskt kretslopp där varje matrest kommer till användning.

I Helsingborgs fall kommer matresterna från skolor och andra verksamheter till användning på andra värdefulla sätt, vilket är bra, men vid tider av torka bör staden utveckla sina möjligheter att stötta bönderna och deras djur för att förhindra situationer där de tvingas till nödslakt. Även inom andra områden bör staden kunna bidra med andra typer av restprodukter som kan komma stadens djurhållande bönder till nytta under svåra tider.

Staden bör helt enkelt skapa så bra möjligheter som möjligt att bidra till en god djurhållning inom kommunens gränser.

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

– att ge berörda nämnder i uppdrag att utreda vilka av deras restprodukter som snabbt kan komma till användning vid händelse av torka, samt ta fram en plan på hur Helsingborgs stad ska arbeta för att stötta djurhållande bönder i kommunen under torrperioder.

 

 

______________________                                                    

Pontus Andersson (SD)

 

Motionen i sin helhet kan läsas här: Motion – Stöd till bönder under torrperioder

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.