Motion om visitationszoner i syfte att minska brottsligheten | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om visitationszoner i syfte att minska brottsligheten

 

Dansk polis har sedan 2004 rätt att införa tillfälliga så kallade visitationszoner. Polisen kan utan skälig misstanke visitera folk för att söka efter till exempel vapen. Även den svenska regeringen har öppnat för möjligheten att införa så kallade visitationszoner i Sverige. Polisen skall där kunna visitera personer utan att de är misstänkta för någon brottslighet.

I Helsingborg förekommer bland annat skadegörelse, åldringsbrott, rån, överfall, misshandel, utbredd narkotikaförsäljning och på senare år oprovocerade knivattacker, skottlossning och granatattacker, vilket politiken har att ta ansvar för. Det är inte heller något eftersträvansvärt att staden utvecklar den parallella samhällstrukturen som ”No go-zoner”, vilka växt fram på många platser i landet.

Stadens förebyggande arbete har tyvärr inte förmått bromsa brottsutvecklingen. Politiken talar om trygghet. Vi Sverigedemokrater vill verka för verklig trygghet. Därför är det hög tid att ge polisen möjligheten till ytterligare ett preventivt verktyg för att stävja stadens brottsutveckling.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

 

-Att Helsingborgs stad i samarbete med polisen och andra berörda instanser undersöker möjligheterna att införa visitationszoner, i syfte att minska brottsligheten i staden.

 

 

Bengt Lindahl                                          Dag Sundius

2 Kommentarer

  1. Tommy Friberg 5 oktober, 2017 Svara

    Mycket bra, allt för att stoppa brottsligheten

  2. Lars H Nilsson 5 oktober, 2017 Svara

    Mycket bra. Hoppas att övriga partier förstår det stora problemet.
    Vi vill kunna gå säkert på alla platser i HBG

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.