Motion om vätgastankstation | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om vätgastankstation

Runt om i världen ökar aktiviteterna inom vätgasområdet. Många är överens om att vätgas kommer att ha en nyckelroll i den nödvändiga övergången från fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Inom projektet Hydrogen Infrastructure for Transport (HIT) har Vätgas Sverige tillsammans med Sweco, med stöd av EU-programmet TEN-T, skapat ett underlag för infrastrukturintroduktion i Sverige. Denna plan tog fram parallellt med Nederländerna, Frankrike och Danmark. Rapporten är omfattande och innehåller bland annat teknikstatus, incitamentsförslag, och olika scenarier för infrastruktur- och fordonsintroduktion.

Det enda som behövs för att framställa vätgas är el och vatten. Den mest miljövänliga vätgasen framställs via elektrolys med hjälp av förnybar el.

I dag finns fyra tankställen i Sverige som erbjuder vätgas; Göteborg, Stockholm/Arlanda, Mariestad och Sandviken. Ytterligare åtta tankstationer för vätgas är planerade. På några års sikt är förhoppningen stor om ett rikstäckande nät av vätgasstationer, ett initiativ som även EU stöder.

 

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

Att Helsingborgs stad skall ta ytterligare ett steg framåt i miljöarbetet och utreda vilka möjligheter som finns för att en vätgastankstation skall kunna etableras.

 

 

 

______________________                                               ______________________                                                      

Bengt Lindahl (SD)                                                                     Lennart Svensson (SD)

 

Motion – Vätgastankstation

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.