Motion om tillägg av ungdomsråd i Helsingborgs stads diarier | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om tillägg av ungdomsråd i Helsingborgs stads diarier

Helsingborgs stad har en webbsida som benämns Helsingborgs stads diarier. På denna finns möjlighet att ta del av handlingar från bl.a. stadens gymnasieskolor och nämnder.

 

Nyligen anfördes i en motion, som inte tillstyrktes i kommunfullmäktige, att kommunen skulle införa ett ungdomsfullmäktige. Vidare framfördes i motionens uppskrivning att; det var ett stort problem att ungdomarna inte vet att ungdomsrådet finns eller vad det gör, vilket sannolikt kan förklaras av ungdomars bristande intresse men även av kommunens bristande marknadsföring.

 

Ungdomsrådets egen målsättning är att; vi politiker skall lyssna på vad de har att anföra.  Ungdomsrådet har nyligen utökats från 11 till 19 ledamöter. Rådets tyngsta representanter från (S) och (KD) anför att man dessutom tänker agera för att ungdomsrådet skall få mer att tycka till om och att det måste till en skärpning när det gäller att involvera ungdomsrådet.

 

Ett sätt att bättre offentliggöra vikten av stadens ungdomsråd och dess verksamhet vore att upprätta en egen separat diariepost för rådet på motsvarande sätt som exempelvis gjorts för H+ delegationen. I de fall man inte känner till att rådets handlingar tillfälligtvis finns att ta del av på stadens egen hemsida är det tidskrävande att finna dessa handlingar i stadens diarier.

 

Om kommunfullmäktige verkligen har intentionen och avser att på ett adekvat sätt öka digniteten på ungdomsrådet – ömsesidigt med ungdomsrådet – föreslås att ungdomsrådet i ett första steg uppföres på diarielistan som en egen post tillsammans med upptagna skolor.

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

 

– Att ungdomsrådet uppföres i diariet på diarielistan som en egen post.

 

För Sverigedemokraterna

 

____________________                                       ____________________

       Bengt Lindahl                                                       Eivor Söderberg

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.