Motion om slutsanering av miljöfarliga ämnen på Dalhem | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om slutsanering av miljöfarliga ämnen på Dalhem

 

Helsingborgshem tvingades 2010 att sanera fönster samt marken under fönster och entréer på ett hundratal lägenheter på Dalhem detta beroende på rester av det cancerframkallande ämnet PCB. Enligt den information vi erhållit så har man ännu inte sanerat markytan inne på de inglasade uteplatserna, eller fogarna till dessa. Man borde förstå att; om mark utanför en inglasning är kontaminerad så torde det även gälla mark innanför en inglasning.

Asbest totalförbjöds i Sverige 1982. Asbesten är ännu idag inte slutsanerad och de boende riskerar även idag att utsättas för de farliga fibrerna då de renoverar och river i fastigheter från 50- 60- och 70-talen. Det är känt sedan tidigare att man ska vara vaksam på asbest i bland annat golvlim, kakelfix, kakelfog, ventilationstrummor, men även gällande fönsterkitt.

Det kan konstateras att det i lägenheterna på Dalhem ännu idag förekommer synliga asbestprodukter.

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

 

-Att Helsingborgshem ges i uppdrag att utreda PCB och asbestförekomsten inom det egna fastighetsbeståndet på Dalhem.

 

-Att Helsingborgshem i förekommande fall åläggs att utreda kostnaden för en slutsanering av dessa miljögifter på Dalhem.

 

 

 

____________________                                ____________________

Bengt Lindahl                                              Britt Aardgaard

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.