Motion om säkerheten och rutiner vid inpassering till Rådhuset | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om säkerheten och rutiner vid inpassering till Rådhuset

Det är tid att förnya det nuvarande systemet och modernisera och effektivisera det till ett system i tiden.

 

Idag får vi anmäla oss i receptionen för att bli inskrivna och få en besöksbricka.

Vi som är i Rådhuset regelbundet ibland flera gånger per dag eller flera gånger per vecka.Kan ibland känna oss pressade och stressade av tidsskäl eller av att personalen är upptagna i telefon.

Detta är absolut ingen kritik mot personalen som alltid är vänliga och trevliga och möter oss besökare med vänligt sätt och med gott humör som alltid gör oss glada.

 Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

 

-Att ge kommunstyrelsens förvaltning uppdrag att se över sina rutiner.

-Att införa moderna inpasseringskort som avläses i kortläsare och ger klartecken till inpasserin i Rådhuset.

-Att ge säkerhetsansvarig uppdraget att ha säkerheten i fokus.

Dick Johansson

_____________________

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.