Motion om politiska sekreterare | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om politiska sekreterare

 

Att vi i Helsingborgs Kommun under många år haft en ordning då det gäller politiska sekreterare som är djupt orättvis och odemokratisk är anmärkningsvärt.

Kommunfullmäktige har vid sina beslut helt bortsett från att kommunallagen klart och tydligt påvisar att stödet till politiska sekreterare ska ses som en resurs och ska vara lika för alla partier.

Med de nya förändringar som gäller inom kommunallagen för nästa mandatperiod så är detta borttaget. Vi Sverigedemokrater menar på att det ska framledes ska regleras på ett demokratiskt och rättvist system som är lika för alla partier och inte bara gynnar de två största partierna.

I den senaste uppgörelsen så bestämdes det att en politisk sekreterare vardera till majoriteten jämte oppositionen. Detta innebar att för de tre parter som fanns efter valet d.v.s. Treklövern, de Rödgröna samt de Blågula uppstod ett omedelbart problem som verkligen beskriver ”pudelns kärna”.

Vad tillhör Sverigedemokraterna?

Till majoriteten ? Nej, eftersom vi inte är med och styr.

Till oppositionen? Nej, knappast då de övriga partierna i oppositionen inte ser oss Sverigedemokrater som en del av dem.
I praktiken så innebar den uppgörelsen likväl som tidigare att det största partiet för majoriteten d.v.s. Moderaterna tillsätter sin egen sekreterare och för oppositionen så tillsätter Socialdemokraterna sin sekreterare med konsekvensen att samtliga övriga partier får inget som helst stöd, vilket givetvis är helt oacceptabelt.

Vi föreslår följande beräkningsgrunder för ett stöd till en politisk sekreterare:
10 mandat för att få en politisk sekreterare tjänst på heltid med samma lönesättning som nu.
5-9 mandat så får man ett stöd på 50-90 procent av en heltidstjänst.
1-4 mandat inget stöd alls.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt ovan och med start
för mandatperioden 2014-2018

För Sverigedemokraterna

Michael Rosenberg (SD)

__________________________

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.