Motion om politisk yttrandefrihet | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om politisk yttrandefrihet

I stadens dokument så finns de redan idag en massa rättighetsklasuler för anställda inom staden. Ingen ska behöva lida för sin sexualitet, religion eller etnicitet vilket vi Sverigedemokrater helt och fullt ställer oss bakom.
Vi anser dock att en förbättring kan göras inom området då vi under en längre tid har kunnat konstatera att toleransen emot politiskt oliktänkare i samhället konstant försämras.
Man kan nästan dagligen läsa om hur människor vars enda brott är att de tycker olika råkar ut för otrevligheter som kan innebära att de mister sina jobb, eller allt som oftast inte vågar utrycka vad de egentligen tycker om den förda politiken.
Att ansvariga har verkat för en struktur som på sådant kontroversiellt sätt faktiskt undertrycker vår grundlagsskyddade rättighet att fritt få utrycka vad vi tycker är horribelt.
Sverigedemokraterna menar här att staden har ett stort ansvar som arbetsgivare för dryga 10 000 medarbetare att försvara yttrandefriheten på våra arbetsplatser och föregå med ett gott exempel.
Detta är också helt enligt lagstiftarnas mening i den europeiska konventionen
I följande konvention kan man läsa följande

Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna
Som lag här i landet skall gälla den europeiska konventionen den 4 november 1950 angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna- med de ändringar som gjorts genom ändringsprotokoll nr 11 och 14 till konventionen, och
– med de tillägg som gjorts genom tilläggsprotokollen nr 1, 4, 6, 7 och 13 till konventionen.

 

 

Article 14 – Prohibition of discrimination The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.
Lagen som förbjuder diskriminering på grund av politiska åsikter.

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige

Att
Med anledning av ovanstående så yrkar Sverigedemokraterna att det i stadens styrdokument och/eller övriga lämpliga dokument införs att hets mot oliktänkare inte accepteras enligt den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.

 
Michael Rosenberg                                                              Dick Johansson