Motion om nytt stadsbibliotek | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om nytt stadsbibliotek

För att möta kraven på ett modernt framtida bibliotek behöver Helsingborg bygga ett nytt stadsbibliotek.

Det är ju inte längre så att man bara går till biblioteken för att låna en bok. Så var det på 60-talet när nuvarande bibliotek byggdes. Idag är biblioteken något helt annat.
Förutom att man lånar sin fysiska eller digitala bok, har biblioteken blivit mer av en mötesplats. Här möter människor varandra, litteraturen, språken och tekniken.
Biblioteken har blivit en plats där man umgås och träffar sina vänner eller sina affärsbekanta.

Att bygga om eller till vårt befintliga stadsbibliotek ger ingen hållbar lösning.

Vi behöver ett stadsbibliotek med ändamålsenliga lokaler, som säkerställer framtida krav, som säkerställer en god miljö både för besökaren och för personalen som arbetar i den.

Placeringen borde vara på Söder för att denna stadsdel åter ska bli en pulserande del av Staden.

Med anledning av vad som har anförts ovan så yrkar Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar:

Att utreda var ett nytt stadsbibliotek kan byggas.

Att utreda kostnaden för ett nytt stadsbibliotek.

Att fastställa en plan för när uppförandet kan vara genomfört.
För Sverigedemokraterna

Karin Forsell (SD)                                    Lennart Svensson (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.