Motion om höjd trafiksäkerhet | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om höjd trafiksäkerhet

Helsingborg är en förhållandevis säker stad när det kommer till trafikolyckor, men vi kan bli ledande i Sverige och kanske även inom norden eller Europa om man ser till vilka innovativa lösningar som ständigt kommer in på marknaden.

Säkerhet är en av de saker som vi ständigt lägger under lupp, vilket är bra för våra medborgare.

Ett steg mot att Helsingborg blir Sveriges trafiksäkraste stad är att utreda lösningar på problem som finns och som kan uppstå.

Vi befinner oss i en tid då miljön spelar stor roll och satsningar på kollektivtrafik, cykeltrafik och även spårvagnar finns för vår dörr. Sverigedemokraterna ser att med en ökning av gång och cykeltrafik kommer Helsingborg, förutom en miljövänligare trafikbild även att få fler oskyddade trafikanter på våra gator.

Dessa skall korsa vägar och korsningar på sin väg mot sitt mål och det är där vi har ett problem som idag kan uppfattas som marginellt men vid ökningen av såväl befolkning som oskyddade trafikanter ser vi redan nu utrymme för förbättringar.

Ser man hur man löser motljusproblem inom andra områden så kan vi ta lärdom av detta för att göra trafiken säkrare och bli en föregångare för andra städer.

En lantmätare exempelvis använder sig av en sköld för att dels se sina prismer på långt håll med ögat och dessutom dra fördel av en mörkare bakgrund för att få bättre låsning mot prismat med sitt instrument.

 

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

 

-Att: Helsingborg utreder möjliga lösningar och förstärkningar av problemkorsningar där lågt solstånd påverkar synbarheten av trafiksignalerna.

För Sverigedemokratena

Matthew Bonnor  

Idrott och Fritidsnämnden

Jag instämmer i motionen och föreslår att Kommunfullmäktige tillstyrker ovanstående motionsskrivelse.

Helsingborg 2012-05-07

Bengt Lindahl

Ledamot i Kommunfullmäktige för Sverigedemokraterna Helsingborg

3 Kommentarer

 1. Yrsa Bernecker 1 november, 2012 Svara

  Hej…jag ser helst att vi slipper spårvagnar i trafiken igen. Med dom uppstår bara nya problem . Eller nygamla…Dom passar inte in i dagens trafik .Därför hoppas jag att Sverigedemokraterna inte vurmar för spårvagnar på gatorna igen. Annars är det bra om man kan hitta nya lösningar vid lågt solstånd som bländar .

 2. Peter Rawlings 1 november, 2012 Svara

  Ett bra sätt att förbättra trafikmiljön vore att införa GRATIS kommunaltrfik.
  OK, kanske via sponsringar av t ex Råå köpcentrum, Väla o Hyllinge. Då skulle många fler ha tillgång till centrum. Arbetslösa, hemlösa, pensionärer, KÖPSUGNA… Centrum skulle bli vinnare !
  Rent ekonomiskt är det fullt möjligt med sponsring, de kostnader staden redan har, samt olika ”miljöstöd” .
  Istället för att begränsa tomgångskörning med särskilda bussfiler efter att ha stängt en körbana för bilisterna, lär knappast förbättra miljön eller framkomligheten.
  Med övervakade parkeringsplatser kan bilar parkeras utanför centrala delarna.
  Det vore då lättare att införa ”motorvägar” a´la Köpenhamn, där cykelbanor idag saknas.

  Vi bor o lever trots allt i Sveriges absolut trevligaste/finaste stad !

 3. Bengt Bengtsson 2 november, 2012 Svara

  Mycket kan göras för att förbättra trafikmiljön och förhindra person olyckor. Ett första steg vore att införa ett månads/årskort för lokaktrafiken, där kostnaden var om inte gratis så en liten symbolisk summa.
  Detta skulle göra det mycket atraktivt att åka kollektivt inom staden och lämna bilen hemma. Vinsten för den enskilde skulle förutom att vara ekonomisk, också minska trafikflödet i staden med följd bättre framkomlighet, kortare restider, renare luft, mindre förslitning av stadens gator och vägnät, ringa köbildning och trafik stopp, minskade personskador etc.
  Vidare skulle det göra det möjligt för ”fattigpensionärer” ensamstående och familjer med ansträngd ekonomi att oftar kunna resa inom staden, istället som nu av ekonomiska skäl begränsa sitt resande och besök av vänner, bibliotek etc, och vara tvugna att sitta hemma och många gånger leva i isolering.
  För stadens del skulle flera större parkeringsplatser kunna göras om till parker och grönområden och förutom att ge friskare luft och mindre föroreningar också försköna stadsbilden och göra det attraktivt att vistas där.
  Men är detta möjligt att genomföra? Stadens politiker skulle ju se alla parkeringsavgifter, parkeringsböter etc försvinna från stadskassan och med detta BNP rasa.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.