Motion om historisk informationstavla till Davidstatyn | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om historisk informationstavla till Davidstatyn

Statyn ”David” är gjord av skulptören Ivar Johnsson (1885-1970) och skänktes 1923 till Helsingborgs stad av direktören och kommunalmannen Malte Sommelius (ordförande av Helsingborgs stadsfullmäktige 1908 – 1919, ledamot av riksdagens andra kammare 1911-1922). Statyn placerades då nedanför Terrasstrapporna på Konsul Trapps plats.

En omplacering av statyn ägde rum 1924 (1926) till Vikingsbergsparken och därefter under 2009 återfördes den till sin ursprungliga plats i projektet Levande Stadskärna som gick ut på att skapa liv och rörelse i centrum och att hitta nya kvaliteter i stadens offentliga rum.

Enligt läroplanen för det obligatoriska skolväsendet skall verksamheten i skolan vara icke-konfessionell och kristendomskunskapen, som tidigare hade mer framträdande plats i skolundervisningen, har numera fått träda tillbaka för det mångkulturella. Detta medför att flertalet av dagens unga inte känner till statyns bibliska förankring från 1 Samuelsboken 17:37-54 med den berömda berättelsen ur Gamla Testamentet om hur herdepojken David dödade filistéernas främste stridsman jätten Goliat från Gat.

Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

–  Att: det skyndsamt på platsen utplaceras en informationstavla som beskriver statyn ur både konsthistorisk och biblisk synvinkel.

 

För Sverigedemokraterna

 ____________________                                       ____________________

       Bengt Lindahl                                                      Kent Kjellgren

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.