Motion om ”Hälsans stig” | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om ”Hälsans stig”

Hälsans stig är en trygg och promenadvänlig slinga utan given start- eller slutpunkt. Slingan är vanligen 3-6 kilometer lång och löper där människor normalt brukar promenera. Det sitter skyltar som pekar åt vilket håll stigen går oavsett i vilken riktning man promenerar. Tanken är att främja motion i alla åldrar och att förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Idag finns ”Konceptet” Hälsans stig i drygt tio länder i Europa och Nordamerika.
Hälsans stig har bl.a. varit etablerad på Adolfsberg, den återinvigdes där i maj 2004 men sedan dess gått förlorad. Numera finns endast glömda rester kvar. Troligen gick den förlorad genom klotter och vandalisering som mycket annat i staden.
Nyetablerande av Hälsans stig ligger väl i samklang med den politik som staden bedriver om Social hållbarhet, Miljömässig hållbarhet, Ekonomisk hållbarhet, Stadsmiljöprogram, Vision 2035 och Livsstilsprogrammet. Det finns utrymme i politiken för inte bara vandringsleder och promenadstråk utan även för denna trevliga slinga på ett par platser i staden.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

-Att Helsingborgs stad skall nyetablera Hälsans stig.

____________________                             ____________________
Bengt Lindahl                                                        Britt Aardgaard

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.