Motion om förlängning av bullervall | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om förlängning av bullervall

Enligt protokollsutdrag har stadsbyggnadsnämnden den 17 april 2013  beviljat bygglov avseende nybyggnad av skola Penningkistan 1 Skånes svenskarabiska förening med adress Ragnvallagatan  Helsingborg. Skolan planeras för ca 300 elever från förskola till årskurs 9. Helsingborgs stad äger fastigheten inom vilken skolan placeras.

 

I nämnden yrkade vi Sverigedemokrater på att bullervall skall förlängas för att täcka skolans/fastighetens östra sida, samt att barnperspektivet ska beaktas gällande barnens säkerhet vid väg 111, lämpligen genom uppförande av staket.

Till grund för vårt yrkande fanns det korta (enl. uppgift 60m) avståndet mellan skola och Österleden väg 111. Våra yrkanden vann ej beslutande gehör, därför framför vi nu dessa genom denna motion.

 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige besluta

 

– Att bullervall nordost om skolan förlängs till att täcka hela fastighetens östra del.

 

-Att barnperspektivet och barnens säkerhet beaktas med tanke på att barnen skall förhindras att beträda österleden väg 111.

 

 

Bengt Lindahl    Kent Kjellgren  Dag Sundius    Eivor Söderberg

2 Kommentarer

 1. Tornuggleman 24 maj, 2013 Svara

  Svensk-arabiska förening ???
  Finns det inte tillräckligt med arabiska skolor i staden ?
  De kör ju med två skolbussar för just arabiska barn o deras skolor.
  Bygg hellre ut befintliga sådana.

  Snart vill man begära tillstånd för en moske´på Tivoli-tomten…

  • Författare
   michael.rosenberg 3 juni, 2013 Svara

   Skolan det gäller är den skolan som har funnits de sista tio åren i Helsingborg nämligen Al-Maarif. Det gäller alltså inte ett nytt tillstånd.

   Det är inte Helsingborg stad som får bestämma om den ska finnas eller ej då det är Skolverket som beslutar om tillstånd till friskolor. Vi driver linjen i riksdagen att den här typen av religiösa friskolor inte ska få tillstånd att bedriva verksamhet men det är alltså ett riksdagsbeslut som krävs för att stoppa den.

   Vi ville i Stadsbyggnadsnämnden lägga till kravet om bullervall och om det inte gick igenom så röstade vi för att de inte skulle beviljas tillstånd för byggnation och vårt yrkande gick inte genom och enligt vår man i stadsbyggnadsnämnden så har vi alltså inte medverkat till att ge dem tillstånd. Enligt lagen så man nämligen inte heller neka ett tillstånd som uppfyller byggnormerna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.