Motion om ett förändrat reglemente i Kulturnämnden | Sverigedemokraterna i Helsingborg

Motion om ett förändrat reglemente i Kulturnämnden

Motion om ett förändrat reglemente i Kulturnämnden

Helsingborgs kommuns ekonomiska situation är, liksom många andra kommuners i Sverige, pressad. Sverigedemokraterna är därför av den uppfattningen att staden måste prioritera sina kärnverksamheter för att invånarna ska få maximal nytta av sina inbetalade skattemedel.

Inom kulturens verksamhet i staden är det vår uppfattning att allt för stora summor betalas ut till en mängd föreningar och projekt utan tillräckligt stor insyn från politiken. Idag kan förvaltningschefen bevilja kulturstöd på uppemot maximalt 20 prisbasbelopp, det vill säga 952,000 kronor. Dessa beslut måste förvaltningschefen rapportera tillbaka till nämnden, därav det (mer eller mindre) stående ärendet ”Anmälan av beslut enligt delegeringsbestämmelserna” vid sammanträdena.

Vi menar att i den pressade situationen vi befinner oss i just nu bör denna gräns sänkas kraftigt så att vid varje tillfälle kulturstödet överstiger ett prisbasbelopp måste kommunfullmäktige fatta beslutet i de enskilda fallen.

 

Sverigedemokraterna yrkar att kommunfullmäktige beslutar:

– att kulturnämndens reglemente ändras så att alla kulturstöd på över ett prisbasbelopp måste beslutas av kommunfullmäktige.

 

 

_______________________                                                            ________________________
Michael Rosenberg (SD)                                                                           Catarina Ruler-Liljestrand (SD)

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.